Nästa styrelsemöte i samband med årsmötet den 11 april