Arkiv
2019-08-08
Fortbildningsdagar i Sigtuna: Sista anmälningsdag 15 augusti

Missa inte sista anmälningsdagen till de intressanta fortbildningsdagarna i Sigtuna den 20-21 septemberProgram:
Fredag 20 september
Kl. 12.00 Ankomst med buss eller bil.
Kl. 12.30 Lunch vid kursgården
Kl. 13.15 Programmets huvudtema - ” Evenemang och hållbarhet i
besöksnäringen”
Hans From, Ordförande STU
Kl. 13.30 Tema Besöksnäringen: Internationella besökare vid
svenska evenemang
Föreläsare, Visit Sweden alt Visit Stockholm – återkommer med föreläsare
Kl. 14.30 Eftermiddagsfika och mingel samt incheckning för de som
stannar över natt
Kl. 15.00 Tema Evenemang: Sveriges möjligheter att arrangera
internationella evenemang
Leif Johansson, Internationella evenemang Riksidrottsförbundet
Kl. 16.00 Workshop 1: Hur arbetar våra utbildningar med stora
evenemang?
Kl. 17.00 Redovisning av diskussionerna och avrundning av dagens
Program

Kl.19.00 Konferensmiddag samt efterrätt vid kursgården Lördag 21 september
Kl. 08.00 Frukost serveras vid kursgården
Kl. 09.00 Programmet - summering av fredagen samt presentation av
lördagens innehåll
Kl. 09.15 Tema resa: Flygets betydelse för få utländska besökare
till Sverige - Trender
Kjell-Åke Westin, Swedavia
Kl. 10.15 Kaffe/te och mingel
Kl. 10.30 Tema Hållbarhet: Hur lyckas man med att skapa hållbara
destinationer
Anna Lakmaker, Destination Sigtuna
Kl. 11.30 Workshop 2: Hur kan turismen arbeta med utländska
besökare på ett hållbart sätt?
Kl. 12.00 Redovisning av diskussionerna och avrundning av dagens
program
Kl. 12.30 Lunch vid kursgården
Kl. 13.15 Guidad tur i Sigtuna – en timmes rundvandring för de som vill
och har möjlighet
GUIDE: Anna Lakmaker, Destination Sigtuna
Om ni undrar över något , så hjälper jag gärna till!
Rainer Bladh 070-280 15 92

 

 


2019-06-13
Program för fortbildningen i Sigtuna 20-21 september

Välkommen till årets STU arrangemang som detta år förläggs till Sigtuna vid Mälaren.
År 970 grundades Sigtuna som Sveriges första stad. Idag, tusen år senare, är Sigtuna fortfarande en internationell mötesplats. Mycket tack vare sitt läge och närheten till omvärlden via Arlanda.
Den 20 september träffas vi i Sigtuna. Vi kommer att konferera både fredag och lördag.
Vi kommer att genomföra hela fortbildningen vid Sigtuna Folkhögskola som är vackert belägen på en kulle med utsikt över Mälaren i den idylliska medeltida staden Sigtuna. På

promenadvänligt avstånd från folkhögskolan ligger Sigtuna innerstad, idyllen med vackra träbebyggelser.

Program:

Fredag 20 september
Kl. 12.00 Ankomst med buss eller bil.
Kl. 12.30 Lunch vid kursgården
Kl. 13.15 Programmets huvudtema - ” Evenemang och hållbarhet i besöksnäringen
Hans From, Ordförande STU
Kl. 13.30 Tema Besöksnäringen: Internationella besökare vid svenska evenemang
Föreläsare, Visit Sweden alt Visit Stockholm – återkommer med föreläsare
Kl. 14.30 Eftermiddagsfika och mingel samt incheckning för de som stannar över natt
Kl. 15.00 Tema Evenemang: Sveriges möjligheter att arrangera internationella evenemang
Leif Johansson, Internationella evenemang Riksidrottsförbundet
Kl. 16.00 Workshop 1: Hur arbetar våra utbildningar med stora evenemang?
Kl. 17.00 Redovisning av diskussionerna och avrundning av dagens Program
Kl.19.00 Konferensmiddag samt efterrätt vid kursgården

Lördag 21 september
Kl. 08.00 Frukost serveras vid kursgården
Kl. 09.00 Programmet - summering av fredagen samt presentation av lördagens innehåll
Kl. 09.15 Tema resa: Flygets betydelse för få utländska besökare till Sverige - Trender
Kjell-Åke Westin, Swedavia
Kl. 10.15 Kaffe/te och mingel
Kl. 10.30 Tema Hållbarhet: Hur lyckas man med att skapa hållbara destinationer
Anna Lakmaker, Destination Sigtuna
Kl. 11.30 Workshop 2: Hur kan turismen arbeta med utländska besökare på ett hållbart sätt?
Kl. 12.00 Redovisning av diskussionerna och avrundning av dagens program
Kl. 12.30 Lunch vid kursgården
Kl. 13.15 Guidad tur i Sigtuna – en timmes rundvandring för de som vill och har möjlighet
GUIDE: Anna Lakmaker, Destination Sigtuna

 

Pris: del i 2 bäddsrum 1220:-/person. Vid enkelrum tillkommer 200:- (finns endast i begränsad omfattning).

 

ANMÄLAN TILL:  stuturism@gmail.com 

 

Om ni undrar över något , så hjälper jag gärna till!

Rainer Bladh 070-280 15 92

 

Mycket välkomna! 

 

 


2019-05-21
Kommande styrelsemöte Måndag den 19 augusti kl 15-17

Dagordning kommer
2019-05-21
Styrelsemöte 20 maj kl 9.30 Adobe Connect

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande med fastställande av dagordning
§ 2 Val av protokollförare och justerare
§ 3 Föregående protokoll att godkänna:
a. Protokoll från årsmötet STU 19-04-11 – Lotta - Bilaga 1
b. Protokoll från konstituerande styrelsemöte STU 19-04-11 – Lotta - Bilaga 2
§ 4 Aktuella områden för beslut
a. Verksamhetsplan för STU verksamhetsåret 2019 – 20 - Hans - Bilaga 3
b. Ansvarsområden inom den nya styrelsen – Hans - Bilaga 4
c. Studieresa till Sigtuna med utkast till program – Rainer - Bilaga 5
d. Medlemsrekrytering samt beslut om in- och utträden i föreningen - Leif
§ 5 Ekonomi
a. Ekonomisk redovisning – preliminärt utfall VT-19 – Leif
§ 6 Rapporter
a. Gymnasieutbildning – Rainer
b. Yrkeshögskoleutbildning – Lotta
c. Högskoleutbildning – Helen
d. Folkhögskoleutbildning - Hans
e. Information och kommunikation STU - Leif
f. Övriga rapporter
§ 7 Övriga frågor
§ 8 Beslutsärenden – aktuella beslut från dagens möte
§ 9 Förslag för kommande styrelsesammanträden – Hans - Bilaga 6
§ 10 Mötet avslutas
2019-03-26
Kallelse till årsmöte 2019

Kallelse till STU:s årsmöte 2019

Välkommen till
Frans Schartaus Handelsinstitut
Blekingegatan 55, Stockholm (Ingång A plan 1, närmast Skrapan)
11/4 kl. 11.00

Hans From
Ordförande


DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
2 Val av ordförande för årsmötet
3 Val av sekreterare för årsmötet
4 Upprättande av röstlängd
5 Val av två justerare, tillika rösträknare
6 Fastställande av dagordning
7 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
8 Styrelsens verksamhetsberättelse
9 Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
10 Revisorernas berättelse
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
12 Fastställande av budget och förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
13 Fastställande av medlemsavgifter
14 Beslut om arvode till styrelsen
15 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
16 Val av styrelsens ordförande för en tid av 1 år
17 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen (halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år)
18 Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
19 Val av valberedning för ett år samt sammankallande
20 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
21 Övriga frågor
22 Årsmötets avslutande

Mycket välkommen!

2019-03-21
Nästa styrelsemöte den 11 april

Nästa  styrelsemöte i samband med årsmötet den 11 april
2019-03-21
Årsmöte den 11 april 2019

Årsmötet  äger rum i Frans Schartaus Handelsinstituts lokaler på Blekingegatan 55 i Stockholm, Sal A1. www.schartau.se 

Mer information kommer.

Mycket välkomna. 

 


2019-02-18
Nästa styrelsemöte den 12 mars 2019 15.30-17.00

Sker via Adobe Connect. Dagordning kommer.
2018-12-05
Fortbildning hösten 2019 preliminärt 20 -22 september

Mer information kommer.
2018-12-05
Kommande styrelsemöten och årsmöte

Torsdagen den 17 januari 2019 kl. 15.30-17

Tisdagen den 12 mars               kl. 15.30-17

Torsdagen den 11 april      förmiddag

Årsmöte den 11 april (prel) 


2018-11-07
STORA MÅLDAGEN 17 januari 2019 - Medlemserbjudande

STU har glädjen att välkomna dig som lärare till seminariet Stora Måldagen 2019,
torsdag 17 januari, Stockholm City Conference Centre. Du möter några av Sveriges mest uppskattade talare
och inspiratörer för att vässa våra strategier och nå våra mål och inte minst få en extra bra start på det nya året.
Dessutom samtalar vi med en världsmästare i längdskidor på scen.
Du får som medlem 50% rabatt och betalar 725 kr ex moms (istället för 1 450kr) och då ingår även lunchmingel
och business Lounge efteråt. Du bokar dig via länken och får din rabatt avdragen innan epostfaktura om du
mailar besked till arrangören P&P Meetings - lp@ppmeetings.se

Välkommen!

2018-11-02
Nästa styrelsemöte den 15 november kl.15.30

Nästa ledningsgruppsmöte den 15:e november kl. 15.30 via Adobe Connect.
2018-08-21
Fortbildningsresan Tallinn ändras till UTÖ 21-21 september

Hej STU-medlem!
Vilken fantastisk värme som strålat emot oss hela sommaren. Nu börjar temperaturen bli mer normal och skolstarterna närmar sig.
Inför sommaren skickade vi ut en förfrågan om intresset för den kommande fortbildningsresan till Tallinn helgen 21-23 september. Intresset visade sig tyvärr inte vara så stort så vi nödgas till att ställa in den resan.
I stället kommer vi att anordna fortbildning ”landmöte lunch till lunch” fredag den 21 september -lördag den 22 september på UTÖ i Stockholms skärgård.
Programmets tema: ” Besöksnäringens snabba utveckling”. Se bifogat program
Plats: UTÖ- värdshus
Pris: 1400:-/person***
Priset inkluderar: boende i stuga med 2 sovrum för 2 personer och dessutom
Fredag: lunch, eftermiddagskaffe, middag
Lördag: frukost och lunch
Båttransport från och till Årsta Brygga.
Samt ett spännande program
Avfärd: fredag kl 11.10 ankomst 12.05
Hemfärd: Lördag kl 13.30. Ankomst Stockholm City 15.29
Pendeltåg avgår från Stockholm City kl 10.01 till Västerhaninge där buss 846 transporterar oss till Årsta brygga.
För er som har bil finns parkeringsplatser vid Årsta brygga. Eventuellt kan bil hämta upp vid Stockholm City för transport till Årsta brygga
Begränsat antal platser: 25. Först till kvarn!
Anmälan till leif.tybring@tele2.se senast den 4 september
***Möjlighet till enkelrum finns. För prisuppgift kontakta Rainer Bladh, 070-2801592 el rainer.bladh@vannas.se
Mycket välkomna!

Enskededalen den 20 augusti 2018
Styrelsen STU


2018-05-31
Personuppgifter (GDPR)

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du blev medlem i föreningen behöver vi för att kunna sända dig information om föreningens aktiviteter. Uppgifterna sparas i ett medlemsregister som inte används i några andra syften än förmedling av information till dig från styrelsen.

Om du avslutar ditt medlemskap kommer dina personuppgifter att raderas. 

Vill du ändra dina adressuppgifter eller ta bort dina personuppgifter kontakta föreningens kassör leif.tybring@tele2.se  

Deltagarlistor från fortbildningsresor och liknande medlemsaktiviteter har raderats

De personuppgifter och övrig information som finns i vårt medlemsregister är :

Medlemsnummer

För- och Efternamn

Adress till din skola/företag/organisation 

Din e-postadress

I vissa fall ditt telefonnummer

Din organisations faktureringsadress

 

Med vänliga hälsningar

Hans From

Ordförande i STU 


2018-05-27
Fortbildning 21-23 september 2018 preliminärt. Reservera dagarna

Årets fortbildningshelg sker preliminärt den 21-23 september. Ytterligare information kommer inom kort.

Hälsningar 

Styrelsen 


2018-04-21
Årsmötet den 26 april - Nytt Tema: ”Ett land att besöka En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Kallelse till STUs årsmöte 2018

 

Välkommen till

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55, Stockholm (Ingång A plan 1, närmast Skrapan)

 

26/4 kl. 9.00

Hans From

Ordförande

Program:

Kl. 9.00   Workshop ”Ett land att besöka En samlad politik för hållbar turism och växande

                Besöksnäring”  Hans From och Lena Flodin

 

Kl. 10.30 Årsmöte

DAGORDNING

 

1.                       Årsmötets öppnande

2                        Val av ordförande för årsmötet

3                        Val av sekreterare för årsmötet

4                        Upprättande av röstlängd

5                        Val av två justerare, tillika rösträknare                

6                        Fastställande av dagordning

7                        Fråga om årsmötets behöriga utlysande

8                        Styrelsens verksamhetsberättelse

9                        Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret

10                      Revisorernas berättelse

11                      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

12                      Fastställande av budget och förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

13                      Fastställande av medlemsavgifter

14                      Beslut om arvode till styrelsen

15                      Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen           

16                      Val av styrelsens ordförande för en tid av 1 år

17                      Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen (halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år)

18                      Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år.

19                      Val av valberedning för ett år samt sammankallande

20                      Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

21                      Övriga frågor

22                      Årsmötets avslutande

 

Mycket välkommen!2018-04-04
ÅRSMÖTE TORSDAG DEN 26 APRIL

Hej kära medlemmar.

Så var det åter dags för årsmöte i föreningen. Denna gång träffas vi Frans Schartaus Handelsinstituts lokaler på Blekingegatan 55, stockholm. Ingång A, närmast Skrapan. Kl 9 startar vi med en workshop kring "Hållbarhet" under ledning av Cecilia Eliaeson, Frans Schartaus Handelsinstitut. 

Därefter inleds det sedvanliga årsmötet kl 10.30.

 

DAGORDNING

 

1.                       Årsmötets öppnande

2                        Val av ordförande för årsmötet

3                        Val av sekreterare för årsmötet

4                        Upprättande av röstlängd

5                        Val av två justerare, tillika rösträknare                

6                        Fastställande av dagordning

7                        Fråga om årsmötets behöriga utlysande

8                        Styrelsens verksamhetsberättelse

9                        Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret

10                      Revisorernas berättelse

11                      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

12                      Fastställande av budget och förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

13                      Fastställande av medlemsavgifter

14                      Beslut om arvode till styrelsen

15                      Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen           

16                      Val av styrelsens ordförande för en tid av 1 år

17                      Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen (halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år)

18                      Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år.

19                      Val av valberedning för ett år samt sammankallande

20                      Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

21                      Övriga frågor

22                      Årsmötets avslutande

 

Mycket välkommen!

Styrelsen 

 

 


2018-03-06
Nästa styrelsemöte tisdag den 13 mars kl 15.00-17.00 Adobe Connect2018-02-14
Stora Presentationsdagen den 19 mars. Medlemserbjudande!

 STU:s medlemmar har fått erbjudandet att närvara på:

 

 

STORA PRESENTATIONSDAGEN 2018 

- BLI EN MÄSTARE PÅ ATT PRESENTERA DINA BUDSKAP-

STU har igen fått ett fint erbjudande från P&P Meetings med STU specialpriset 500kr ex moms. 
Nu handlar det om retorik, vår förmåga att övertyga och nå fram med våra budskap.
Välkommen till seminariet Stora Presentationsdagen 2018, måndag 19 mars till Stockholm City Conference Centre, Drottninggatan 71B 
Du anmäler dig enkelt genom att bekräfta via mail direkt till arrangören, Lennart Paulsson på P&P Meetings,lp@ppmeetings.se
1. Ange ref STU, namn och ev företag/skola.

2. Du reggas och får epostffaktura. 

 

Hälsningar

Styrelsen 


2018-01-10
Nästa styrelsemöte 19 januari kl 15.00 via Adobe Connect2017-12-14
STORA MÅLDAGEN 2018 - Medlemserbjudande

STORA MÅLDAGEN 2018 - FÖR DIG SOM VILL VÄSSA DINA STRATEGIER OCH NÅ DINA MÅL

 

Nu har du som medlem möjlighet att delta på Stora Måldagen 2018, torsdagen den 18 januari på Stockholm City Conference Centre.

Program:

 http://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/65259 

 

Du anmäler dig genom att bekräfta via mail direkt till arrangören på P&P Meetings, lp@ppmeetings.se, enkelt!

1. Ange ref STU, ditt namn och skola/företagsnamn,
2. Du reggas och får STU specialpris 500kr ex moms via epostfaktura.


Svara gärna så snart som möjligt, förra årets seminariepass blev fullsatt.

2017-12-11
SeQF och utbildningsnivåer - ett framtida verktyg för samverkan. Lästips

"Från resultat av lärande till SeQF - en handbok. För kvalifikationer utanför det offentliga utbildningssystemet"

www.seqf.se

 

"Vad är kompetens?" Nils Karlsson och Elina Fergin, Ratio 

 http://ratio.se/app/uploads/2014/11/vad_ar_kompetens__rapport_nr_6.pdf 

 


2017-12-11
Kommande styrelesmöte den18 januari 2018

Telefonmöte kl 15-17
2017-09-07
Program Fortbildningsresa Helsingfors 15-17 september

Helsingfors

 

Fortbildningsresa1517septembe2017

 

Välkommen till STU:s traditionella fortbildningshelg. Arrangemanget är även detta år en resa till destinationen Helsingfors.

 

Den 15 september beger vi oss ut på kryssningen med Tallink Silja Line. Vi kommer att konferera vid tre tillfällen.

 

Fortbildningsdagen startar med föreläsningar vid Travel Education Centre innan vi beger oss till Värtahamnen.

 

Väl i hamn i Helsingfors så beker vi bl a en turismutbildning. Det kommer också att finnas lite tid under dagen för att njuta av den vackra staden!

  

 

15 september

Kl. 13.15 Fortbildningsstart vid TEC:s lokaler på Tegeluddsvägen 31

 

Föreläsning:

Trender som påverkar turistnäringen

Therese Lundqvist, konsult och föreläsare på Kairos Future

Therese är en erfaren projektledare med många års erfarenhet av olika positioner inom besöksnäringen, senast som ansvarig på Lysekils Turistbyrå och som delprojektledare inom Näringslivsenhetens projekt Maritim Utveckling Bohuslän. Har dessutom en Master of Science i Management Practice från Dublin Business School.

 

Kl. 15.45 Kort promenad till Värtahamnsterminalen, Hamnpirsv. 10

 

Kl. 16.00 Samling för incheckning i avreseterminalen, Värtahamns- terminalen (Gunnel och Rainer kommer att finnas vid terminalen från c:a 15.45 för er som kommer direkt till båten).

Sedan ombordstigning på M/S Silja Symphony.

Kl. 17.00 Konferens ombord till kl. 20.00 Kaffebuffé från kl. 17.00 Föreläsningar:

Hållbar Turism

Cecilia Eliaeson, Frans Schartaus Handelsinstitut

 

RealStars som verkar för en bättre värld fri från trafficking

Lotta Sand, TEC

 

”Age friendly business”

Göran Olsson, Olsson Internationaltourist Consultants

Anders Steene, Bitr. Professor Turismvetenskap Södertörns högskola

 

 

 

kl. 20.00 Middag i A la Carte restaurangen Tavolàta Ristorante Italiano


OBS! Lokal tid!!!

16 september

Kl. 07.30- En underbar sjöfrukost serveras i Bufférestaurangen innan båten klockan kl. 09.55 angör hamnen i Helsingfors

 

Aktiviteter i Helsingfors

 

Kl. 10.00 Landstigning i Helsingfors. Vi åker till centrum med spårvagn där en svensktalande guide möter upp. Vi besöker ett par platser i Helsingfors innan det är dags för lunch och lite egen sightseeing.

Under eftermiddagen (kl.14.00) besöker vi utbildningen

Perho, CULINARY, TOURISM AND BUSINESS COLLEGE

                              Där får vi bl a en presentation av skolan och deras utbildningsstruktur http://perho.fi/en/home/

 

Kl. 16.30 Senast ombordstigning för återresan

 

Kl. 17.00 Konferens ombord mellan kl. 17.00 -19.00. Stor del av denna Konferens kommer att ske i workshops gällande utbildning och kompetensutveckling på olika utbildningsnivåer.

Cecilia Möller om högskola/universitet, Cecilia Eliaeson och Lotta Sand, Yrkeshögskolan, Rainer Bladh och Gunnel Lundstedt om gymnasiet.

Frågor;

Sökandetryck till turismutbildningar. Hur rekrytera sökande?

Kl. 19.30 Middag i Bufférestaurangen 17 september

Kl. 07.00 Den underbara sjöfrukosten serveras igen i Bufférestaurangen

innan båten klockan 09.30 ankommer vår huvudstad igen

 

Aktiviteterna i Helsingfors är frivilliga men behöver bokas. Detta kan göras vid konferensstart ombord fredag

 

Tips     Helsingfors är en liten storstad och ett par friska ben duger till det mesta. Spårvagn 3T går annars en slinga genom centrum och man får se en stor del av staden om man åker en sväng med den.

Om ni undrar över något , så hjälper vi gärna till!

Gunnel Lundstedt                       0708-110 135  

Rainer Bladh             070-280 15 922017-08-29
Fortbildningsresan till Helsingfors den 15-17 september är fullbokad!

De 30 platserna fylldes snabbt. Just nu pågår finslipningen av programmet som inleds den 15 september kl. 13.30 i Travel Education Centers lokaler på Tegeluddsvägen 31 i Stockholm.

Det definitiva programmet kommer att sändas ut till deltagarna senast den 4 september.


2017-07-02
Intressanta länkadresser - tips! Har du förslag?

Vi försöker att hålla intressanta länkadresser uppdaterade. Har du några tips så meddela gärna detta till leif.tybring@tele2.se

Hälsningar

Leif Tybring 


2017-07-02
Helsingfors 15-17 september. Sista Anmälningsdag 14/8. Preliminärt program

Hej bäste STU-medlem,
Sommaren känns nästan närvarande. Innan ni tar en välbehövlig ledighet vill jag påminna om den förestående fortbildningsresan till Helsingfors. Den går alltså av stapeln den 15 september med återkomst den 17:e. Vi har f.n. 30 platser och det är först till kvarn som gäller. Vi önskar svar till leif.tybring@tele2.se senast måndagen den 14 augusti.
Några medlemmar har redan anmält intresse.

Tema för årets fortbildning är ”Tillgänglighet” vilket är ett mångfacetterat begrepp. Vi kommer som tidigare att börja fortbildningen med föreläsningar i land och därefter fortsätter aktiviteterna ombord.
Har du funderingar kring innehåll, hör gärna av dig till Leif eller Rainer.

Vi träffas i TEC:s, Travel Education Centre, lokaler på Tegeluddsvägen 31, 115 41 Stockholm

Preliminärt program och tider:
Fredagen den 15/9
13.30 Föreläsning: Delningsekonomi och besöksnäring - den nya trenden
14.30 Föreläsning: Projekt ”Meet the Locals”
16.00 Ombord
16.45 Avgång
17.00 Föreläsning: ”Age friendly business”
18.00 Sökandetryck till turismutbildningar. Hur rekrytera sökande?
Workshops
20.00 Middag

Lördag den 16/9
Ankomst till Helsingfors 9.55
10.20 Möte med Perho, CULINARY, TOURISM AND BUSINESS COLLEGE – Rekrytering av studerande, Tillgänglighet/hållbarhet http://perho.fi/en/home/
12.30 prel möte med Finnair – Tillgänglighet.
Alternativt guidad tur

16.30 Senast ombord
17.00 Avgång
17.00 Workshops
19.30 Middag

Söndag den 17/9
09.30 Ankomst till Stockholm

Priset för resan inklusive hytt, måltider ombord (2 frukostar, 2 middagar) är: för enkelhytt: 1195:- och för dubbel hytt 895:-/person.
Föreningen subventionerar resan i samma omfattning som tidigare år trots hittills uteblivet bidrag från Skolverket.

Vi ses i september!
Med vänliga hälsningar
STU:s styrelse


2017-05-22
Årsmötet den 7 april - Den nya styrelsen

Årsmötet ägde rum den 7 april och en ny styrelse valdes. Ny ordförande i föreningen är Hans From, Businesscollege Dalarna och nya ledamöter är Rosmarie Ankre, Mittuniversitetet och Cecilia Eriksson, Frans Schartaus Handelsinstitut.

 

Hela styrelsens sammansättning finns under fliken "Om STU"
2017-05-22
Fortbildningsresa 15-17 september. Intresseanmälan

Inspirerade av förra årets resa vill vi gärna återvända till Helsingfors. Tema för resan är ännu inte spikad utan vi tar tacksamt emot era eventuella önskemål. Vi fick en hel del tips i den enkät som gjordes efter förra årets resa.

Vi vill nu undersöka hur stor intresset är bland medlemmarna för en fortbildningsresa till Helsingfors den 15-17 september. Aktiviteterna kommer att starta iland vid 13-tiden och fortsätta ombord med föreläsningar, workshop mm på fredag till c:a kl 20. Lördagen aktiviteter i Helsingfors med hemresa vid 17-tiden och fortsatta konferens ombord.
Priset för resan är preliminärt 1195:- för enkelhytt 895:-.

Tacksam för din Intresseanmälan senast den 22 juni till leif.tybring@tele2.se


2017-05-22
Styrelsemöte 31 maj

Styrelsen har telefonmöte kl 15.00
2017-02-07
THE 26TH NORDIC SYMPOSIUM OF TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH 4-6 October

Symposiet äger rum i Falun. 

 

 http://www.du.se/tourismandhospitalityresearch 


2017-02-01
Årsmöte STU den 7 april kl 10.00. Tema TILLGÄNGLIGHET

Program för årsmötet den 7 april. TEC på Tegeluddsvägen 31

10.00-11.00 Ordinarie årsmöte
11.00-12.30 Föreläsning Tillgänglighet (Lillian Muller)
12.30-13.30 Lunch
14.00 - Besök på museet ”En osynlig värld”


Ytterligare information kommer


2017-02-01
Styrelsens mötesdagar 2017

Kommande möten:
Telefonmöten kl.15-17: 10 mars, 31 maj, 25 augusti, 12 oktober

 

 Fysiska möten: 7 april kl. 9.00,  9 november kl.13.002017-01-23
Stora presentationsdagen den 27 mars 2017

Bli en mästare på att presentera dina budskap

Välkommen till ett unikt kunskapsseminarium där inspirerande aktörer delar med sig av sina framgångsfaktorer och ger dig verktygen för att vässa din retorik och presentationsförmåga ytterligare en nivå

 

http://www.ppmeetings.se/seminars-events/-stora-presentationsdagen-2017-34638115


2017-01-23
Skolverket drar in fortbildningsbidrag till ämneslärarorganisationer!

 I ett mail från skolverket kom följande besked:

"Som vi informerade om i senaste beslutet så har Skolverket sett över nuvarande bidrag till ämneslärarorganisationer. I översynen har framkommit att bidraget till ämneslärarorganisationer inte följer av någon reglering, det vill säga att vi inte har stöd för detta vare sig i förordning eller regleringsbrev. Skolverket har därför bestämt att vi från och med 2017 inte längre ska betala ut några medel för detta.
Vi förstår att detta är ett negativt besked för er. Beslutet ska inte tolkas som att Skolverket bedömt att verksamheten i sig inte är värdefull. Skolverket har i sitt uppdrag att genomföra en rad övriga insatser som syftar till kompetensutveckling och fortbildning av lärare och annan personal som behöver prioriteras.  "

Detta betyder naturligtvis ett stor intäktstapp för föreningen och möjligheterna till fortbildningsinsatser motsvarande de som föreningen tidigare kunnat genomföra kommer att begränsas.

 

I en artikel i Svenska dagbladet beskriver historielärarnas förening problematiken 

 

http://www.svd.se/lararna-behover-kunna-utveckla-sina-amnen/om/debatt


2017-01-23
Styrelsemöte den 26 januari 2017

Styrelsen håller årets första möte den 26 januari kl 11-15 i IHM:s lokaler på Warfvinges väg 39 i Stockholm.
2016-08-18
GRINGO TRAILS! Glöm inte Inspirationskvällen den 24 augusti.

EN INSPIRATIONSKVÄLL OM HÅLLBART RESANDE
24 AUGUSTI

 

Kom och se Gringo Trails, en vackert filmad och tankeväckande dokumentär om vårt resande. Vi reser som aldrig förr, men vad betyder det att vara resenär, vilket avtryck lämnar vi?

På plats finns regissören Pegi Vail, som är kulturantropolog vid New York University Center for Media, Culture and History.

När: Onsdag 24 augusti kl. 17:00
Var: Norra Latin/Folkets Hus
Anmälan: Anmäl dig via länken nedan!

 

http://www.allready.net/pls/nvp/!cal3.show?CID=4421&MID=82&category_id_=1&command=3&eventid=29750&popid=0&aun=Gringotrail&apw=Gringotrail&languageid=02016-07-05
" Are tourists destroying the planet - or saving it ? Se "Gringo Trails"http://gringotrails.com/ 

2016-06-08
1 juli Styrelsemöte - telefon2016-06-08
Fortbildningsresa till Helsingfors 16-18 september

 
STU planerar en fortbildningsresa till Helsingfors den 16-18 september.
Program
16 september:          
Kl.14.00           Inspirationsföreläsningar. Vi håller till hos Travel Education Centre,Tegeluddsvägen 31
Kl.16.45            Avresa med M/S  SILJA SYMPHONY. Vi är  tillbaka i Stockholm den 18/9 kl. 10.30.

 

Vi kommer att konferera, ha workshops och diskutera ombord på båten och årets tema är beroende på medlemmars önskemål. När du bekräftar din medverkan ber vi dig att

samtidigt ge förslag på ett eller flera tema/områden som du vill veta mera om eller diskutera. Vi fick in många intressanta förslag i samband med Rigaresan men vill gärna veta nuläget. Styrelsen skräddarsyr sedan ett program utifrån önskemålen. I Helsingfors har vi planerat in en guidad tur.
OBS!
Intresseanmälan till fortbildningsresan  och önskemål om innehåll samt hytt sänder du till STU. leif.tybring@tele2.se  senast den 29 juni.

 

Bekräftelseanmälan senast 15 augusti och betalning senast den 9 september. Begränsat antal platser ombord.

Priset:
för medlemmar i STU är 795:-för del i dubbelhytt och 1095:- för singelhytt  Du som ännu inte blivit medlem, betalar 1750:-
(i mån av plats). Läs mer om medlemskap på vår hemsida www.stuturism.se.
I priset ingår hytt,
konferens, guidning, frukost, middagsbuffé samt 3-rätters gruppmeny ombord.
Trevlig sommar
önskar
styrelsen
STU-
Sveriges Turismutbildningar

2016-05-19
Erbjudande: Schyst resandes introduktionsutbildning i hållbar turism

Erbjudande från Schyst resande där Hillevi Persson skriver:

 

"Hej!
Under hösten 2016 har vi möjligheten att erbjuda Schyst resande Introduktionsutbildning i hållbar turism utan kostnad till turismutbildningar på olika nivåer. Utbildningen pågår en heldag, exempelvis 9:00-16:00, totalt sju timmar inklusive en timmes lunch och två kortare fikapauser. Skolan står för mat och fika och vi står för alla kostnader för kursledaren inklusive arvode samt material.

På Schyst resandes Introduktionsutbildning i hållbar turism lär sig deltagarna mer om turismens baksidor och potential, men också om företags ansvar och om hur vi som resenärer kan göra ett schyst avtryck på resan. På utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, övningar och filmvisning.

Utbildningarna hålls av våra kunniga Instruktörer. Minimum antal deltagare är 10 och max är 35 för att utbildningen ska bokas och genomföras. Blir er skola tilldelad en utbildning kommer den Instruktör som tar på sig uppdraget ta direkt kontakt med dig för att planera alla detaljer. Hör av dig med intresseanmälan med namn på skola, ort, antal elever samt önskemål på datum om du vill att vi ska hålla Introduktionsutbildningen på just din skola. Budgeten är begränsad så först till kvarn gäller.

Sagt om utbildningen:

”Inspirerande, tankeväckande och givande”

”En skön känsla av att faktiskt just jag kan göra skillnad har jag med mig hem i dag”

”Inget som saknas i utbildningen, förutom att tiden var alldeles för kort, skulle vilja ha flera veckors utbildning nu”

Nätverket Schyst resande arbetar för att turismen ska bidra till en hållbar utveckling och belyser de sociala, ekonomiska och miljömässiga baksidorna av turismen i låg- och medelinkomstländer. Schyst resande är ett samarbete mellan Union to Union, Fair Trade Center, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga och Unionen. Läs mer om nätverket och våra utbildningar på www.schystresande.se


Hillevi Persson

Utbildningssamordnare, Nätverket Schyst resande

Union to Union

Upplandsgatan 3

113 21 Stockholm

Tel: + 46 8 798 00 46

Mobil: + 46 72 521 73 69
www.schystresande.se

www.facebook.com/Schystresande

http://twitter.com/Schystresande"

 


2016-05-15
Styrelsemöte den 8 juni kl 15 Telefonmöte2016-05-15
Fortbildningsresa preliminärt 16-18 september!

Hej STU-medlem.

Reservera datumet  16-18 september för kommande fortbildning. Mer information kommer i mitten av juni


2016-05-01
Årsmötet den 6 april- den nya styrelsen

Vid årsmötet den 6 april konstituerade sig styrelsen enligt följande:

 Ordförande: Pehr Palm (omval 1 år)
Vice Ordförande: Rainer Bladh
Kassör: Leif Tybring (adjungerad)
Sekreterare: Lotta Sand
Ledamöter:
Lena Flodin, omval 2 år
Gunnel Lundstedt, omval 2 år
Cecilia Möller, omval 2 år
Birgitta Schlegel
Suppleanter:
Per Pettersson Löfquist, omval 1år
Åsa Övrelid, nyval 1 år
Karolina Stockhaus, nyval 1 år
Valberedning: Fia Thaning
Revisorer: Göran Andersson (ordinarie) omval 1 år
Göran Grell (suppleant) omval 1 år


2016-04-05
Årsmöte den 6 april!

Årsmöte i morgon på Tegeluddsvägen 31. 

 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE STU- Sveriges Turismutbildningar den 6 april 2016
DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
2 Val av ordförande för årsmötet
3 Val av sekreterare för årsmötet
4 Upprättande av röstlängd
5 Val av två justerare, tillika rösträknare
6 Fastställande av dagordning
7 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
8 Styrelsens verksamhetsberättelse
9 Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
10 Revisorernas berättelse
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
12 Fastställande av budget och förslag till verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
13 Fastställande av medlemsavgifter
14 Beslut om arvode till styrelsen
15 Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
16 Val av styrelsens ordförande för en tid av 1 år
17 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen (halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år)
18 Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
19 Val av valberedning för ett år samt sammankallande
20 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
21 Övriga frågor
22 Årsmötets avslutande
Mycket välkomna Styrelsen


2016-02-12
STU:s årsmöte med inkommande turism den 6 april 2016 kl 10-14

Dags för årsmöte!

Äger rum den 6 april kl10 i Stockholm. Från kl 11 till kl 14 föreläsningar och praktik kring inkommande turism. 

Lokal: TEC, Travel Education Centre

 

Tegeluddsvägen 31, 115 41 Stockholm

 Mer information kommer.

Mycket välkomna 

Styrelsen 


2016-02-09
Styrelsemöte den 12 februari kl 10.002016-02-09
Svensk Besöksnäringskongress 2016 Svenska mässan, Göteborg- 17 mars

"Kongressen, som genomförs i samverkan mellan Svensk Turism och TUR, är en årligen återkommande plattform och kraftkälla för hela besöksnäringen, där vi vill samla och svetsa samman alla ingående branscher och aktörer.

Varmt välkommen!"

 

Magnus Nilsson, ordförande Svensk Turism AB
Svensk Besöksnäringskongress 2016

Datum: 17 mars

Plats: Svenska Mässan, Göteborg

 

Köp din biljett till Svensk Besöksnäringskongress 2016

 

g
Kongressen varvar nationella och internationella utblickar med fördjupade samtal och praktiskt arbete om hur Sverige ska agera för att skapa förutsättningar för fler affärer och en utvecklad besöksnäring. Möjligheten att förmedla tankar och utbyta idéer om hur vi som näring gemensamt borde utvecklas och arbeta framåt står i centrum.
Konferensbiljett till Svensk Besöksnäringskongress kostar 1795 kr exkl moms. I priset ingår ett späckat program med spännande talare, en härlig lunch, förmiddags- och eftermiddagskaffe." 

 


2015-08-26
Program RIGA 18-20/9

 Hej STU-medlem!

Resan närmar sig med stormsteg och den 18/9 kliver vi ombord på MS Isabelle som då ligger i Värtahamnen. Programmet startar kl 14 ombord.
Jag är mycket tacksam för besked om du har möjlighet att vara med från kl 14 eller om du kommer senare till programmet som börjar kl 16.30. Svar till tybring@algonet.se

Aktiviteterna i Riga kommer att preciseras innan avfärd då samtal f n pågår med våra kontakter där.

Vid resa till Lettland krävs giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polisen

(Mer information om incheckning mm kommer senare) 


 Program
Fredag 18/9

14-16.00 (Ombord på M/S Isabelle)

·         Globala trender inom sponsring och event
          Ricky Strandberg, Ordförande: Sponsrings och eventföreningen

·         ”Så får Stockholm och Sverige fler event och möten”. Eventens effekter i samhället
           Karin Mäntymäki, Kongresschef, Stockholm Convention Bureau

·         Sustainable Business?  Vad menas egentligen med hållbarhet?
          Jan Peter Bergkvist, Vd Sleepwell


16.15 Senaste tid för incheckning och senaste tid för föreläsare att lämna båten
16.30- 18
·         Evenemangsturism  - Från saga till verklighet  -
          Angelica Svensson och Birgitta Schlegel, Turismlinjen Östra Grevie Folkhögskola
17.00 Avgång
19.30 Middags buffé

Lördag 19/9
08.00 Frukost
11.00 Ankomst Riga

·         Aktiviteter i Riga se ovan
17.30 Avgång Riga
17.30-19
·         Gruppdiskussioner, workshop Event och Evenemang
20.30 Middagsbuffé

Söndag 20/9
07.00 Frukost
10.30 Ankomst Stockholm

Priset resa är 750:- per person. Fakturan kommer att sändas till den faktureringsadress som ni uppgav i er bekräftelse. Då STU redan betalt resan för er som bekräftat att ni vill delta  kan föreningen ej återbetala något vid eventuell avbokning.


Mycket välkomna


2015-08-18
Så hittar du i utbildningsdjungeln - Turismnytt

  
http://www.turismnytt.se/sa-hittar-du-i-utbildningsdjungeln/
2015-08-18
Hållbarhet inom besöksnäringen 11/9 Rabatterat pris för STU-medlem

Greentime anordnar en repris på vårens mycket uppskattade konferens om Hållbarhet inom besöksnäringen

Det rabatterade priset för STU-medlemmar är 995:- Du måste då ange rabattkoden "Greentime"

 

Kom och bli inspirerad! Som besökare får du de senaste trenderna, konkreta tips på hur du förbättrar hållbarhetsarbetet och hur du skapar meningsfulla och hållbara möten. Du får en insikt i hur det går att använda teknik på ett smart och miljövänligt sätt under möten. Ta även tillfället i akt att nätverka med likasinnade!
När: Fredag 11/9 kl. 9-13
Var: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm
Pris: 1495 kr, inkl. frukost & lunch
Anmälan: (senast 28/8)

 

Du anmäler dig här:

http://www.greentime.se/konferens/


2015-08-18
Nu finns vi på Facebook!

https://www.facebook.com/sverigeturismutbildningar
2015-06-14
Fortbildningsresa till RIGA 18-20 September.


Förra årets resa till Tallinn följs upp med ännu en fortbildningsresa till Baltikum men denna gång till Riga den 18-20 september.

Vi erbjuder programstart kl 14 med föreläsningar. (Extern lokal eller ombord är ännu inte klart) För er som kommer med flyg eller andra anslutningar och inte hinner fram till kl 14 är senaste tid för incheckning ombord kl 16.30.

Avresa med M/S Isabelle den 18/9 prel kl. 17.00  och tillbaka i Stockholm den 20/9 kl. 10.30.

Vi kommer att konferera ombord under dagarna och årets tema är Evenemangsturism. Väl i Riga så ingår det en stadsvandring med guide i gamla stan samt andra frivilliga arrangemang. Det kommer även finnas tid och möjligheter till olika gruppdiskussioner och workshops ombord på färjan

Ytterligare information kommer i mitten av augusti.

OBS!

Intresseanmälan till fortbildningsresan skickas till  leif.tybring@tele2.se   senast den 30 juni.

Bekräftelseanmälan senast 15 augusti och betalning senast den 8 september. Begränsat antal platser ombord.

Priset för medlemmar i STU är 750 kr. Du som ännu inte blivit medlem betalar 1750:- (i mån av plats). Läs mer om medlemskap under fliken "Bli medlem"

I priset ingår dubbelhytt (seaside), måltider ombord, samt guidad visning

Trevlig sommar !
2015-06-09
World Animal Protection - studiematerial

World Animal Protection har ett intressant utbildningsmaterial på sin hemsida.
www.worldanimalprotection.se/utbildningsmaterial
2015-04-27
Artikel om Hållbarhetskonferensen i Turism och Resor

 

http://www.turismoresor.com/nyhet/700 


2015-04-22
Schyst resande - Introduktionsutbildning i Hållbar turism 27-28 maj

Den 27-28 maj anordnas den populära Introduktionsutbildningen i Hållbar turism, i Stockholm.

 

Utbildningen är gratis och du bjuds på mat och fika. Det finns  fortfarande några plaster kvar, så du är varmt välkommen att anmäla dig! Sprid gärna infon till kollegor och studerande som du tror har intresse.
 På  Introduktionsutbildningen brukar finnas  en intressant blandning i deltagargruppen med både turismlärare, studenter, anställda och egna företagare inom turismsektorn och intresserad allmänhet. Deltagarna får lära sig mer om turismens baksidor och potential, men också om företags ansvar och om hur vi som resenärer kan göra ett schyst avtryck på resan. På utbildningen varvas föreläsningar med grupparbeten, övningar och filmvisning.

Tidigare erfarenhet är inte något krav utan det räcker med att deltagarna är nyfikna på Schyst resandes frågor.

 Här kan du läsa mer om utbildningen och om hur du anmäler dig:
http://www.schystresande.se/nyheter/introduktionsutbildning-stockholm-1  

 Nätverket Schyst resande

 LO-TCO Biståndnämnd
 Upplandsgatan 3
 113 21 Stockholm
 Tel: + 46 8 796 28 66
 Mobil: + 46 72 521 73 69
 www.schystresande.se
 www.facebook.com/Schystresande
 http://twitter.com/Schystresande


2015-04-20
Välbesökt årsmöte och konferens om Hållbarhet den 17 april!

Mer info kommer!


2015-03-24
World Animal Protection - studiematerial

World Animal Protection har ett intressant utbildningsmaterial på sin hemsida.
www.worldanimalprotection.se/utbildningsmaterial

 


2015-02-22
Turismnytt.se - ny e-tidning

Turismnytt är en ny e-tidning vars målgrupp är anställda och aktiva inom besöksnäringen i Sverige.

« Tillbaka