Om STU

 

Sveriges Turismutbildningar är en ideell förening för lärare och utbildare inom turism. Vi representerar samtliga utbildningsnivåer: gymnasium, folkhögskola, yrkeshögskoleutbildningar och högskola/universitet.

  • Vårt mål är att stödja turismutbildningar anpassade till näringens behov och samhällets krav.
  • Vi verkar för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika utbildningar och utbildningsnivåer.
  • Vi arbetar för kvalitetsutveckling och marknadsanpassning av utbildningar som riktar sig mot turism- och resenäringen i landet.
  • Vi verkar som kompetensresurs i utbildningsfrågor inom turism- och resebranschen gentemot myndigheter och centrala instanser.
  • Föreningen är remissinstans för myndigheter och branschorganisationer.

 

 

Styrelse

Ordförande: Hans From  
Vice Ordförande: Rainer Bladh
Kassör: Leif Tybring
Sekreterare: Lotta Sand
Ledamöter: Monica Almgren, Helen Holmquist, Rojbin Serbûlent, Karolina Stockhaus, Fia Thaning
Suppleanter: Anita Nässlander, Per Pettersson Löfquist, Åsa Övrelid

Valberedning: Lena Flodin, Gunnel Lundstedt
Revisorer: Göran Andersson

 
Kontaktpersoner för utbildningsnivåer
 

Gymnasieskola


 

Ordinarie ledamot

Rainer Bladh
Liljaskolan
Liljas väg 6, 911 34 Vännäs
Tel: +46(0)70-280 15 92
E-post: rainer.bladh@vannas.se

 

Ordinarie ledamot

Rojbin Serbülent 
Sågbäcksgymnasiet
141 85 Huddinge

Tel: +46(0)73 97074 27

E-post: rojbin.serbuelent@huddinge.se

 

Ordinarie ledamot

Fia Thaning 

Tyresö gymnasium 

Farmarstigen 7, 135 81 Tyresö
Tel: +46(0)708393989
E-post: fia.thaning@tyreso.se

Suppleant
Monica Almgren

Lärande i Sverige AB
Lindövägen 5B
602 28 Norrköping
Tel: +46(0)8-5782 99 51
E-post:: monica.almgren@larande.se


Yrkeshögskola

 

Ordinare ledamot
Lotta Sand

Travel Education Centre 
Tegeluddsvägen 31 
115 41 Stockholm

Tel: +46(0)8-442 95 04 (vxl), +46(0)8-442 95 18 (direkt) 
+46(0)73-988 84 28 
E-post: lotta.sand@tec.se

www.tec.se

Ordinarie ledamot
Karolina Stockhaus

YrkesAkademin Yrkeshögskola AB

Besöksadress: Fleminggatan 20, Stockholm

Box 127, 791 23 Falun

Tel: +46(0)73 401 31 88

E-post: karolina.stockhaus@ya.se 

 

 


Suppleant
Åsa Övrelid
Travel Education Centre
Tegeluddsvägen 31
115 41 Stockholm
Tel: +46(0)8-4429504 (vxl)
+46(0)77415991
E-post: asaovrelid@hotmail.com

Suppleant

Anita Nässlander

YrkesAkademin Yrkeshögskola AB
Besöksadress: Kurortsvägen 20 Åre
Box 127, 791 23 Falun

Tel: +46(0)761-472466

E-post: anita.nasslander@ya.se 


 


Universitet och Högskola


Ordinarie ledamot
Helen Holmquist

Centrum för besöksnäringsforskning 

CeTLeR

Högskolan Dalarna

791 88 Falun 

Tel: +46(023) 778000

E-post: hho@du.se 

www.du.se/cetler 


Suppleant
Per Pettersson Löfquist

Institutionen för organisation och entreprenörskap
Linnéuniversitetet
Nygatan 18B
392 34 Kalmar
Tel. +46(0)480-497116
+46(0)733-861508
E-post per.pettersson@lnu.se 


Folkhögskola                                                Vakant 

 


Övriga konktaktpersoner

   

Ordförande


Hans From

Besöksnäringscollege Dalarna och Entreprenörskolan
Box 147
793 23 Leksand
Tel. + 46(0) 70 5380633
E-post: hans.from@bncollege.se
www.bncollege.se

Kassör

 

Leif Tybring

Sara Moraeas väg 116 

121 34 Enskededalen
Tel +46 (0)70-7307875
E-post: leif.tybring@tele2.se 


 

Revisor


Göran Andersson

Södertörns Högskola, Campus Haninge,
Marinens väg 30, 136 40 Haninge
Tel: +46(0)8 - 608 44 76, +46(0)70 – 654 32 69
E-post: goran.andersson@sh.se Valberedning


Lena Flodin

YrkesAkademin Yrkeshögskola AB
791 23 Falun
Tel: +46(0)70-545 1133
E-post: lena.flodin@ya.se

 

Gunnel Lundstedt

Nacka Gymnasium

Griffelvägen 17

131 40 Nacka

Tel: +46(0)8-718 81 00

E-post: gunnel.lundstedt@nacka.se