Turismutbildningar

 

Utbildningsvägar för att verka i svensk turism- och resenäring

  

 

Gynasium
 

 

Folkhögskola

 

Yrkeshögskola

 

Universitet och Högskola

 

Det finns 18 nationella program i gymnasieskolan, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Efter ett yrkesprogram ska eleverna vara väl förberedda för yrkeslivet och utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket.

 

Det ska vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana efter utbildningen. Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskole-behörighet under gymnasieutbildningen.

 

De högskoleförberedande programmen ska förbereda eleverna för högskolestudier.

 

Myndighet Skolverket

www.skolverket.se » 

  

Folkhögskolorna har olika huvud-mannaskap. De är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar samt landsting och regioner.

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner.  

Folkhögskolan är eftergymnasial och utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

 

Folkbildningsrådet

www.folkbildning.se »

 

Yrkeshögskoleutbildning är en

eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning.

Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.

 

Myndighet för Yrkeshögskola

www.myh.se »

Utbildning på universitet och högskolor ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 
Utbildningen ska ge studenterna:

  • kunskaper och färdigheter inom det område utbildningen avser
  • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
  • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Univeritet och Högskolerådet

www.uhr.se » 

AktuelltAktuelltAktuelltAktuellt
RSS-flödet kunde inte hämtas!
Felmeddelande:
Ett semikolon förväntades. Error has occured while trying to process http://www.skolverket.se/cm/senaste-nytt-fran-skolverket-1.151513?l=sv_SE
Please contact web-master


Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate Date: Thu, 19 Sep 2019 21:33:45 GMT Pragma: no-cache Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html;charset=UTF-8 Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT Set-Cookie: JSESSIONID=D08C82EB53D59DBC84FE73157A4EEECF; Path=/; Secure; HttpOnly Set-Cookie: BIGipServerext_sitevision_prod_pool_ssl=1225942026.64288.0000; path=/; Httponly; Secure


<!DOCTYPE html> <html lang="sv"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Sidan kunde inte hittas - Skolverket</title> <meta name="robots" content="noindex, nofollow" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, shrink-to-fit=no" /> <meta name="dcterms.identifier" content="https://www.skolverket.se"> <meta name="dcterms.language" content="sv"> <meta name="dcterms.format" content="text/html"> <meta name="dcterms.type" content="text"> <!--[if !IE]><!--> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1560963430437/sitevision-responsive-grids.css" /> <!--<![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1560963430437/sitevision-ie-responsive.css" /><![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1560963430437/sitevision-ie-grids.css" /><![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1560963430437/651.6b10980f15b5fb6ed6827b/sitevision-ie-grids.css" /><![endif]--> <!--[if !IE]><!--> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1560963548312/sitevision-spacing.css" /> <!--<![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1560963548312/px/sitevision-ie-spacing.css" /><![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1560963548312/em/sitevision-ie-spacing.css" /><![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1560963548312/pc/sitevision-ie-spacing.css" /><![endif]--> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/sitevision/4.5.5.2-150/portlet/sitevision-portlets-min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/auto/1568904508872/SiteVision.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/723/5447/print/SiteVision.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/sitevision/4.5.5.2-150/util/sitevision_plugins-min.css" /> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/sitevision/4.5.5.2-150/css/sitevision-ie.css" /><![endif]--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/sitevision/4.5.5.2-150/envision/envision.css" /> <!--[if IE]> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.2d0e8fe115ca42f830b5ea/1529503918664/skolv-bootstrap.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.6b10980f15b5fb6ed6829f/1559291670987/skolverket-main.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.17ee003715d398ddf295b5b/1535096693209/skolv-accordion.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.5dfee44715d35a5cdfa525b/1548074553370/skolv-element.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.5dfee44715d35a5cdfa618b/1541536472765/less-originated.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.5dfee44715d35a5cdfaa376/1516017579745/skolv-back-to-top.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.49f081e1610d887500449b/1542452770573/skolv-notification.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.156450c916200e79f3c10/1520847640091/jquery-ui.min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.18fa003d1623368210616eb/1550496174026/skolv-styleguide.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="//fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="//fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:400,600" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all and (max-width: 768px)" href="/download/18.653ebcff16519dc12ef106/1537789791320/skolv-tablefix.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.5707c31684c5512e838/1547730193860/edit_metadata_on_page.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.192dfce916aff44f9af1b3/1565948256536/skolv-components.css" /> <![endif]--> <!--[if !IE]>--> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/91.15ff5e7315b8130ee3c768/1560963562799/0/sv-template-asset.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="//fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="//fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:400,600" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/91.15ff5e7315b8130ee3c768/1560963562799/1/sv-template-asset.css" /> <!--<![endif]--> <!-- Google Tag Manager --> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-MPF7ZRM');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <script src="/sitevision/4.5.5.2-150/js/sitevision_plugins-min.js"></script> <!--[if lt IE 8]><script src="/sitevision/4.5.5.2-150/js/json2.js"></script><![endif]--> <script>var $svjq=jQuery.noConflict();</script> <script src="/sitevision/4.5.5.2-150/js/sitevision_common-min.js"></script> <!--[if lt IE 9]> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/sitevision/4.5.5.2-150/css/html5.css"> <script src="/sitevision/4.5.5.2-150/js/html5.js"> <script src="/sitevision/4.5.5.2-150/js/ie-hacks.js"> <![endif]--> <script src="https://f1-eu.readspeaker.com/script/8066/ReadSpeaker.js?pids=embhl"></script> <meta name="description" content="Det verkar som att sidan du letar efter är försvunnen. Vi beklagar och hoppas att dessa länkar kan hjälpa dig."> <noscript> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.192dfce916aff44f9af1b4/1559291204795/skolv-components-no-js.css"> </noscript> <script> //<![CDATA[ sv.PageContext = { pageId: '4.b173ee8160557dd0b84d', siteId: '2.6b10980f15b5fb6ed68246', userIdentityId: '', userIdentityReadTimeout: 0, userLocale: 'sv', inEditMode: false, html5: true, pageCreationEditorType: 'NORMAL_EDITOR' }; sv.Log.setTraceLevel('error'); //]]> </script> </head> <body class=" sv-responsive c581" > <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript> <iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MPF7ZRM" height="0" width="0" class="c586"></iframe> </noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) --> <div id="svid10_6b10980f15b5fb6ed6828f" class="sv-layout"><div class="sv-html-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_213ca053167750d1aaa531"><div id="SVGikoner"><!-- SVG-ikoner --></div><svg class="c589" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <symbol id="icon-chevron-right" viewBox="0 0 24 24"><path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"/><path d="M0-.25h24v24H0z" fill="none"/></symbol> <symbol id="icon-close" viewBox="0 0 24 24"><path d="M19 6.41L17.59 5 12 10.59 6.41 5 5 6.41 10.59 12 5 17.59 6.41 19 12 13.41 17.59 19 19 17.59 13.41 12z"/><path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/></symbol> <symbol id="icon-confirm" viewBox="0 0 24 24"><path fill="none" d="M0 0h24v24H0V0z"/><path d="M12 2C6.48 2 2 6.48 2 12s4.48 10 10 10 10-4.48 10-10S17.52 2 12 2zm0 18c-4.41 0-8-3.59-8-8s3.59-8 8-8 8 3.59 8 8-3.59 8-8 8zm4.59-12.42L10 14.17l-2.59-2.58L6 13l4 4 8-8z"/></symbol> <symbol id="icon-error" viewBox="0 0 24 24"><path fill="none" d="M0 0h24v24H0V0z"/><path d="M11 15h2v2h-2zm0-8h2v6h-2zm.99-5C6.47 2 2 6.48 2 12s4.47 10 9.99 10C17.52 22 22 17.52 22 12S17.52 2 11.99 2zM12 20c-4.42 0-8-3.58-8-8s3.58-8 8-8 8 3.58 8 8-3.58 8-8 8z"/></symbol> <symbol id="icon-expand-more" viewBox="0 0 24 24"><path d="M16.59 8.59L12 13.17 7.41 8.59 6 10l6 6 6-6z"/><path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/></symbol> <symbol id="icon-external" viewBox="0 0 24 24"><path d="M0 0h24v24H0V0z" fill="none"/><path d="M16.999 19H5V7.001h7v-2H5a2 2 0 0 0-2 2V19a2 2 0 0 0 2 2h11.999c1.1 0 2-.9 2-2v-7h-2v7zM14 3v2h3.59l-9.83 9.83 1.41 1.41L19 6.41V10h2V3h-7z"/></symbol> <symbol id="icon-info" viewBox="0 0 24 24"><path fill="none" d="M0 0h24v24H0V0z"/><path d="M11 7h2v2h-2zm0 4h2v6h-2zm1-9C6.48 2 2 6.48 2 12s4.48 10 10 10 10-4.48 10-10S17.52 2 12 2zm0 18c-4.41 0-8-3.59-8-8s3.59-8 8-8 8 3.59 8 8-3.59 8-8 8z"/></symbol> <symbol id="icon-warning" viewBox="0 0 32 27.636"><path d="M16 5.988l10.797 18.649H5.203L16 5.988M16 0L0 27.636h32L16 0z"/><path d="M14.545 11.636h2.909v5.818h-2.909zm0 8.728h2.909v2.909h-2.909z"/></symbol> </svg></div> <div class="sv-vertical sv-layout" id="svid10_49f081e1610d88750042a4"><div class="sv-vertical sv-layout sv-view sv-skip-spacer" id="svid93_49f081e1610d88750042a5"><header class="sv-vertical sv-layout skv-header__top sv-skip-spacer c595" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed68290"><div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed68292"><div class="sv-row sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_b173ee8160557dd0b84d13"><div class="sv-layout no-mp-column-margin sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_b173ee8160557dd0b84d14"><div class="sv-html-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_192dfce916aff44f9af1c2"><div id="Menysidhuvud"><!-- Meny sidhuvud --></div><!--<div id="skolv-skiptocontent"> <a href="#skolv-content" class="skolv-skip-link" accesskey="s">Till Innehållet</a> </div> --> <div class="skv-header__top-container"> <a href="/"> <svg focusable="false" class="skv-header__top-logo" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="159" height="29" viewBox="0 0 159 29"> <path fill="#692859" d="M158.603 12.025c-.27.042-1.14.042-2.064.042h-2.824c-.22 0-.327 0-.272-.29.214-1.027.922-2.716 1.52-3.744.216-.245-.161-.33-.545-.12-.65.366-2.012 1.229-2.445 1.683-.325.37-.707.781-1.248 2.058-.108.371-.273.45-.545.496-.27.037-.65.121-1.141.204-.707.164-2.119.657-2.444.905-.436.33-.38.537.11.537h2.717c.543 0 .543.08.43.408-.361 1.342-.778 2.983-1.171 4.603-.702.719-1.532 1.354-2.275 2.003a85.685 85.685 0 0 1-3.526 2.931c-.002 0-.003 0-.003.007l-.562.418c-1.234.822-2.925 1.64-4.143 1.64-2.01 0-3.207-1.192-3.152-4.403 0-.453.055-.822.055-1.108.053-.455.163-.496.379-.579 1.795-.575 3.806-1.235 5.652-2.139 1.578-.738 3.59-1.973 3.643-3.702 0-1.52-1.25-2.466-2.502-2.466-1.248 0-4.24 1.355-5.867 2.55-1.196.818-4.504 3.776-4.566 9.639 0 0-.098.296-1.22 1.374-.733.706-2.046 1.536-2.046 1.536-.06.012-.1.025-.158.03-.037 0-.072.004-.109.004-1.467 0-2.716-1.765-3.422-2.794-1.035-1.521-1.846-3.248-2.283-3.908a6.342 6.342 0 0 0-.709-1.11c-.216-.25-.216-.45.438-.78 1.303-.827 4.182-2.758 4.943-3.334.655-.533 1.469-1.274 1.469-1.931 0-.498-.273-1.317-1.198-1.317-.379 0-.651.083-1.14.368-.546.247-1.03.618-1.467.949-.327.245-.436.532-.382.944.055.413-.27 1.604-1.576 2.714a15.352 15.352 0 0 1-3.856 2.428c-.602.207-.655.122-.544-.45.924-4.117 3.044-14.565 3.478-15.964l-4.185.658c.707-.08.76.205.49 1.891-.705 3.994-2.609 13.416-3.803 17.856-.327 1.315-.763 2.922-1.196 4.772-.165.577-.165.902.213.902.33 0 1.687-.657 2.014-.86.38-.285.761-.661 1.03-1.402.434-1.272.818-2.837 1.037-3.785.161-.735.324-1.518.487-2.26.107-.536.164-.66.489-.615.541.08.977.452 1.686 2.012.758 1.566 1.794 3.538 2.606 4.77 1.143 1.605 2.285 2.14 3.313 2.14.824 0 1.957-.325 3.2-1.332a12.72 12.72 0 0 0 2.513-2.192c.333 1.794 1.412 3.279 3.528 3.279 2.401 0 6.336-2.325 8.292-4.075a91.526 91.526 0 0 0 3.193-2.662c.458-.397.934-.788 1.4-1.19-.341 1.479-.64 2.866-.82 3.9-.436 2.216-.272 4.11.871 4.11.921 0 4.184-2.342 6.468-4.773.158-.164-.166-.452-.44-.285-.76.574-2.499 1.889-3.26 1.889-.487 0-.541-.906-.219-3 .274-1.768 1.034-5.554 1.85-7.982.107-.248.218-.327.49-.327.436 0 1.03-.044 1.523-.083.377 0 1.25-.168 1.79-.33 1.034-.328 1.901-.904 2.175-1.071.38-.207.273-.371-.164-.287m-23.15 6.047c.328-1.563 1.09-2.92 1.684-3.456.6-.617 1.63-1.274 2.503-1.274 1.359 0 1.954 1.03 1.902 1.972 0 .454-.327 1.03-.977 1.482-1.035.66-2.502 1.276-4.784 1.73-.38.083-.38-.125-.327-.454M21.599 1.914C20.76 1.229 18.98.8 16.883.8c-2.377 0-4.998.63-7.515 2.322C6.711 4.869 5.661 6.83 5.701 9.156c.045 2.649 2.129 4.507 5.623 6.092 2.657 1.166 6.067 2.587 6.067 5.974s-2.363 5.353-6.766 5.353c-3.285 0-6.213-1.386-7.06-3.439-.264-.641-.488-1.271-.418-1.641.14-.317-.42-.371-.77 0-.278.37-1.048 1.212-1.605 1.852-.492.42-.772.847-.772 1.323 0 .795.63 1.692 1.679 2.382 1.258.897 3.901 1.55 6.558 1.55 2.513 0 4.911-.778 7.288-2 3.006-1.581 5.79-3.742 5.748-6.867-.046-3.292-3.704-5.537-6.36-6.75-3.075-1.378-5.843-2.941-5.843-5.956 0-2.806 2.395-4.466 5.19-4.424 3.645.05 5.312 1.427 4.893 3.33-.14.692.629.795 1.047.32.699-.74 1.05-1.057 1.61-1.64.419-.427.627-.792.627-1.163 0-.426-.208-1.008-.838-1.538m90.722 9.495c-.925 0-1.74.822-2.176 1.153a31.17 31.17 0 0 0-4.508 5.22c-.22.33-.433.33-.38 0 .38-1.974.708-3.493.816-4.607.106-.657.106-1.766-.708-1.766l-3.424 3.905c.816-.287.922.123.706 1.605a61.934 61.934 0 0 1-.306 1.833c-.012.011-.024.013-.035.024a523.142 523.142 0 0 1-6.116 5.042.07.07 0 0 0-.007.012c-1.247.926-3.239 1.976-4.622 1.976-2.009 0-3.205-1.192-3.149-4.403 0-.453.054-.822.054-1.108.053-.455.16-.496.377-.579 1.794-.575 3.806-1.235 5.655-2.139 1.573-.738 3.585-1.973 3.639-3.702 0-1.52-1.247-2.466-2.495-2.466-1.255 0-4.242 1.355-5.874 2.55-.306.211-.747.556-1.234 1.06 0 0-.476.391-1.624.596-1.228.226-1.879-.055-2.185-.11-.56-.17-1.073-.54-1.085-.581.024-.106.076-.386.076-.386s.128-.675.128-.993c.056-1.19-.706-2.136-1.791-2.136-1.251 0-2.01.986-2.175 1.561-.106.33.057.451.22.618.325.287.704.82.704 2.016 0 2.387-1.902 5.47-5.325 8.518-.49.492-.651.492-.651-.125 0-1.855-.055-4.114-.164-6.5-.163-3.088-.761-6.088-2.39-6.088l-1.958 2.714c.714 0 1.045 1.128 1.351 3.431-2.573 2.535-5.426 4.676-8.332 6.807-.435.234-.774.374-.952.374-.434 0-.38-1.316-.053-3.209 1.086-5.966 2.444-12.918 4.455-19.623l-4.402.74c.706.041 1.033.124.49 2.592-.336 1.554-.676 3.082-1.01 4.593-.19.33-1.33 1.826-1.33 1.826s-.924 1.04-1.516 1.546c-.863.733-1.667 1.101-1.828 1.187-.534.296-1.642.295-1.642.295a3.637 3.637 0 0 1-.312-.056c-.414-1.7-1.558-3.217-4.101-3.217-1.414 0-3.424.945-5.27 2.058-4.022 2.507-5.326 6.62-5.381 9.541 0 .256.026.67.049.907l-.458.543-.82.755a10.602 10.602 0 0 1-1.656 1.201c-.154.067-.291.11-.405.125-.044 0-.087.003-.133.003-1.465 0-2.718-1.765-3.422-2.794-1.033-1.521-1.85-3.248-2.283-3.908-.219-.451-.49-.823-.706-1.11-.22-.25-.22-.45.432-.78 1.306-.827 4.187-2.758 4.948-3.334.65-.533 1.467-1.274 1.467-1.931 0-.498-.273-1.317-1.197-1.317-.38 0-.652.083-1.14.368-.544.247-1.034.618-1.466.949-.329.245-.436.532-.382.944.053.413-.273 1.604-1.577 2.714-1.252 1.07-2.608 1.891-3.858 2.428-.598.207-.65.122-.544-.45.925-4.117 3.043-14.565 3.477-15.964l-4.183.658c.706-.08.76.205.49 1.891-.707 3.994-2.609 13.416-3.805 17.856-.326 1.315-.762 2.922-1.194 4.772-.166.577-.166.902.217.902.326 0 1.685-.657 2.009-.86.38-.285.76-.661 1.033-1.402.434-1.272.814-2.837 1.033-3.785.162-.735.325-1.518.489-2.26.11-.536.163-.66.488-.615.545.08.979.452 1.687 2.012.759 1.566 1.792 3.538 2.606 4.77 1.143 1.605 2.283 2.14 3.316 2.14.778 0 1.836-.292 3-1.178a12.66 12.66 0 0 0 2.765-2.228c.595 2.013 2.115 3.161 4.124 3.161 1.306 0 3.533-.9 5.271-2.017 3.532-2.3 5.273-6.621 5.273-9.665a7.748 7.748 0 0 0-.024-.815c2.165.178 4.316-1.502 5.909-3.404-.875 3.935-1.73 7.773-2.516 11.662-.546 2.513-.219 4.322.542 4.322.414 0 2.49-1.32 4.762-3.387 2.672-1.966 5.299-3.94 7.696-6.236.284 2.997.085 6.727-.067 8.847 0 .403.056.776.488.776.272 0 .869-.45 1.523-1.027.544-.407 1.032-.908 1.793-1.732 3.625-3.831 6.556-7.108 7.75-9.707 1.189.777 2.511.944 4.029.704-1.084 1.594-2.078 3.933-2.108 7.114 0 2.306 1.033 4.565 3.64 4.565 2.32 0 6.061-2.164 8.076-3.886a578.354 578.354 0 0 0 5.185-4.283c-.42 2.166-.983 4.624-1.74 7.512-.162.577-.106.902.218.902.379 0 1.685-.657 2.012-.902.324-.243.76-.62.978-1.36.38-1.272.652-2.837.868-3.785.219-.902.545-1.93 1.197-3.081 1.793-2.882 3.476-4.362 4.401-4.362.38 0 .65.123.815.287.164.124.382.37.65.37.273 0 .762-.37 1.468-1.194.546-.613 1.035-1.354 1.035-1.645.054-.37-.274-1.355-1.685-1.355m-23.478 6.663c.327-1.563 1.087-2.92 1.686-3.456.601-.617 1.632-1.274 2.5-1.274 1.358 0 1.959 1.03 1.906 1.972 0 .454-.332 1.03-.982 1.482-1.033.66-2.5 1.276-4.783 1.73-.38.083-.38-.125-.327-.454m-36.787-.702c0 2.43-.599 6.336-2.5 8.066-.597.582-1.574.944-2.335.944-1.85 0-3.316-1.19-3.316-4.481.055-3.87 1.25-6.503 2.555-7.695.76-.698 1.412-.987 2.392-.987 2.662 0 3.258 2.14 3.204 4.153"></path> </svg> </a> <ul class="skv-header__list"> <li class="skv-header__list-item"> <a href="/innehall-a-o" class="skv-header__list-item-content-a-to-o"> Innehåll A-Ö </a> </li> <li class="skv-header__list-item"> <a href="#" class="skv-header__list-item-listen"> Lyssna </a> </li> <li class="skv-header__list-item"> <a href="/andra-sprak-other-languages" class="skv-header__list-item-translate"> Languages </a> </li> <li class="skv-header__list-item"> <a href="/sok" class="skv-header__list-item-search"> Sök </a> </li> </ul> </div></div> </div> </div> </div> </header> <nav class="sv-vertical sv-layout ielayoutfix c590" id="svid10_1dad475415bf52bd676ac7a"><div class="sv-script-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_192dfce916aff44f9af1c3"><div id="Skripthuvudmeny"><!-- Skript - huvudmeny --></div><nav class="skv-navigation" id="main-navigation"> <ul class="skv-navigation__list skv-navigation__list--level-1"> <li class="skv-navigation__list-item skv-navigation__list-item--has-child-links "> <span class="skv-navigation__list-item-text "> Undervisning </span> <svg focusable="false" class="skv-icon skv-icon--middle"> <use xlink:href="#icon-expand-more"></use> </svg> <ul class="skv-navigation__list skv-navigation__list--level-2"> <li class="skv-navigation__list-item skv-navigation__list-item--has-child-links "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/forskolan"> <span> Förskolan </span> </a> <svg focusable="false" class="skv-icon skv-icon--middle"> <use xlink:href="#icon-expand-more"></use> </svg> <ul class="skv-navigation__list skv-navigation__list--level-3 "> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan"> <span>Läroplan</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/forskolan/forskollararlegitimation-forskolan"> <span>Förskollärarlegitimation</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet#/?filterTypeOfSchool=F%C3%B6rskola"> <span> Stöd i arbetet </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage#/?filterTypeOfSchool=F%C3%B6rskola"> <span> Inspiration och reportage </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling#/?filterTypeOfSchool=F%C3%B6rskola"> <span> Kompetensutveckling </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning#/?filterTypeOfSchool=F%C3%B6rskola"> <span> Forskning </span> </a> </li> </ul> </li> <li class="skv-navigation__list-item skv-navigation__list-item--has-child-links "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/forskoleklassen"> <span> Förskoleklassen </span> </a> <svg focusable="false" class="skv-icon skv-icon--middle"> <use xlink:href="#icon-expand-more"></use> </svg> <ul class="skv-navigation__list skv-navigation__list--level-3 "> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/forskoleklassen/laroplan-for-forskoleklassen"> <span>Läroplan</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/forskoleklassen/kartlaggning-i-forskoleklassen"> <span>Kartläggning</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/forskoleklassen/larar--och-forskollararlegitimation-forskoleklassen"> <span>Lärar- och förskollärarlegitimation</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet#/?filterTypeOfSchool=F%C3%B6rskoleklass"> <span> Stöd i arbetet </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage#/?filterTypeOfSchool=F%C3%B6rskoleklass"> <span> Inspiration och reportage </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling#/?filterTypeOfSchool=F%C3%B6rskoleklass"> <span> Kompetensutveckling </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning#/?filterTypeOfSchool=F%C3%B6rskoleklass"> <span> Forskning </span> </a> </li> </ul> </li> <li class="skv-navigation__list-item skv-navigation__list-item--has-child-links "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/fritidshemmet"> <span> Fritidshemmet </span> </a> <svg focusable="false" class="skv-icon skv-icon--middle"> <use xlink:href="#icon-expand-more"></use> </svg> <ul class="skv-navigation__list skv-navigation__list--level-3 "> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/fritidshemmet/laroplan-for-fritidshemmet"> <span>Läroplan</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/fritidshemmet/larar--och-forskollararlegitimation-fritidshemmet"> <span>Lärar- och förskollärarlegitimation</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage#/?filterTypeOfSchool=Fritidshem"> <span> Inspiration och reportage </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling#/?filterTypeOfSchool=Fritidshem"> <span> Kompetensutveckling </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet#/?filterTypeOfSchool=Fritidshem"> <span> Stöd i arbetet </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning#/?filterTypeOfSchool=Fritidshem"> <span> Forskning </span> </a> </li> </ul> </li> <li class="skv-navigation__list-item skv-navigation__list-item--has-child-links "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/grundskolan"> <span> Grundskolan </span> </a> <svg focusable="false" class="skv-icon skv-icon--middle"> <use xlink:href="#icon-expand-more"></use> </svg> <ul class="skv-navigation__list skv-navigation__list--level-3 "> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan"> <span>Läroplan och kursplaner</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan"> <span>Bedömning</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan"> <span>Nationella prov</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/grundskolan/betyg-i-grundskolan"> <span>Betyg</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/grundskolan/iup-med-omdomen-i-grundskolan"> <span>IUP med omdömen</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/grundskolan/lararlegitimation-grundskolan"> <span>Lärarlegitimation</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling#/?filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning"> <span> Kompetensutveckling </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet#/?filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning"> <span> Stöd i arbetet </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage#/?filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning"> <span> Inspiration och reportage </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning#/?filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning"> <span> Forskning </span> </a> </li> </ul> </li> <li class="skv-navigation__list-item skv-navigation__list-item--has-child-links "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/grundsarskolan"> <span> Grundsärskolan </span> </a> <svg focusable="false" class="skv-icon skv-icon--middle"> <use xlink:href="#icon-expand-more"></use> </svg> <ul class="skv-navigation__list skv-navigation__list--level-3 "> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/grundsarskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundsarskolan"> <span>Läroplan och kursplaner</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/grundsarskolan/bedomning-i-grundsarskolan"> <span>Bedömning</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/grundsarskolan/iup-med-omdomen-i-grundsarskolan"> <span>IUP med omdömen</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/grundsarskolan/betyg-i-grundsarskolan"> <span>Betyg</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/grundsarskolan/lararlegitimation-grundsarskolan"> <span>Lärarlegitimation</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling#/?filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning"> <span> Kompetensutveckling </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet#/?filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning"> <span> Stöd i arbetet </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage#/?filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning"> <span> Inspiration och reportage </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning#/?filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning"> <span> Forskning </span> </a> </li> </ul> </li> <li class="skv-navigation__list-item skv-navigation__list-item--has-child-links "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/specialskolan"> <span> Specialskolan </span> </a> <svg focusable="false" class="skv-icon skv-icon--middle"> <use xlink:href="#icon-expand-more"></use> </svg> <ul class="skv-navigation__list skv-navigation__list--level-3 "> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/specialskolan/laroplan-och-kursplaner-i-specialskolan"> <span>Läroplan och kursplaner</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/specialskolan/bedomning-i-specialskolan"> <span>Bedömning</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/specialskolan/nationella-prov-i-specialskolan"> <span>Nationella prov</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/specialskolan/iup-med-omdomen-i-specialskolan"> <span>IUP med omdömen</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/specialskolan/betyg-i-specialskolan"> <span>Betyg</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/specialskolan/lararlegitimation-specialskolan"> <span>Lärarlegitimation</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling#/?filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning"> <span> Kompetensutveckling </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet#/?filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning"> <span> Stöd i arbetet </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage#/?filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning"> <span> Inspiration och reportage </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning#/?filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning"> <span> Forskning </span> </a> </li> </ul> </li> <li class="skv-navigation__list-item skv-navigation__list-item--has-child-links "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/sameskolan"> <span> Sameskolan </span> </a> <svg focusable="false" class="skv-icon skv-icon--middle"> <use xlink:href="#icon-expand-more"></use> </svg> <ul class="skv-navigation__list skv-navigation__list--level-3 "> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/sameskolan/laroplan-och-kursplaner-i-sameskolan"> <span>Läroplan och kursplaner</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/sameskolan/bedomning-i-sameskolan"> <span>Bedömning</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/sameskolan/nationella-prov-i-sameskolan"> <span>Nationella prov</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/sameskolan/iup-med-omdomen-i-sameskolan"> <span>IUP med omdömen</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/sameskolan/betyg-i-sameskolan"> <span>Betyg</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/sameskolan/lararlegitimation-sameskolan"> <span>Lärarlegitimation</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling#/?filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning"> <span> Kompetensutveckling </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet#/?filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning"> <span> Stöd i arbetet </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage#/?filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning"> <span> Inspiration och reportage </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning#/?filterTypeOfSchool=Grundskoleutbildning"> <span> Forskning </span> </a> </li> </ul> </li> <li class="skv-navigation__list-item skv-navigation__list-item--has-child-links "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/gymnasieskolan"> <span> Gymnasieskolan </span> </a> <svg focusable="false" class="skv-icon skv-icon--middle"> <use xlink:href="#icon-expand-more"></use> </svg> <ul class="skv-navigation__list skv-navigation__list--level-3 "> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan"> <span>Läroplan, program och ämnen</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/gymnasieskolan/bedomning-i-gymnasieskolan"> <span>Bedömning</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/gymnasieskolan/nationella-prov-i-gymnasieskolan"> <span>Nationella prov</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/gymnasieskolan/betyg-i-gymnasieskolan"> <span>Betyg</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/gymnasieskolan/lararlegitimation-gymnasieskolan"> <span>Lärarlegitimation</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling#/?filterTypeOfSchool=Gymnasieutbildning"> <span> Kompetensutveckling </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet#/?filterTypeOfSchool=Gymnasieutbildning"> <span> Stöd i arbetet </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage#/?filterTypeOfSchool=Gymnasieutbildning"> <span> Inspiration och reportage </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning#/?filterTypeOfSchool=Gymnasieutbildning"> <span> Forskning </span> </a> </li> </ul> </li> <li class="skv-navigation__list-item skv-navigation__list-item--has-child-links "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/gymnasiesarskolan"> <span> Gymnasiesärskolan </span> </a> <svg focusable="false" class="skv-icon skv-icon--middle"> <use xlink:href="#icon-expand-more"></use> </svg> <ul class="skv-navigation__list skv-navigation__list--level-3 "> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/gymnasiesarskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasiesarskolan"> <span>Läroplan, program och ämnen</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/gymnasiesarskolan/bedomning-i-gymnasiesarskolan"> <span>Bedömning</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/gymnasiesarskolan/betyg-i-gymnasiesarskolan"> <span>Betyg</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/gymnasiesarskolan/lararlegitimation-gymnasiesarskolan"> <span>Lärarlegitimation</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling#/?filterTypeOfSchool=Gymnasieutbildning"> <span> Kompetensutveckling </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet#/?filterTypeOfSchool=Gymnasieutbildning"> <span> Stöd i arbetet </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage#/?filterTypeOfSchool=Gymnasieutbildning"> <span> Inspiration och reportage </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning#/?filterTypeOfSchool=Gymnasieutbildning"> <span> Forskning </span> </a> </li> </ul> </li> <li class="skv-navigation__list-item skv-navigation__list-item--has-child-links "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/vuxenutbildningen"> <span> Vuxenutbildningen </span> </a> <svg focusable="false" class="skv-icon skv-icon--middle"> <use xlink:href="#icon-expand-more"></use> </svg> <ul class="skv-navigation__list skv-navigation__list--level-3 "> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi"> <span>Komvux i svenska för invandrare (sfi)</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-grundlaggande"> <span>Komvux på grundläggande nivå</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial"> <span>Komvux på gymnasial nivå</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/vuxenutbildningen/sarvux-grundlaggande"> <span>Särvux på grundläggande nivå</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/vuxenutbildningen/sarvux-gymnasial"> <span>Särvux på gymnasial nivå</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen"> <span> Anordna och administrera vuxenutbildning </span> </a> </li> </ul> </li> <li class="skv-navigation__list-item skv-navigation__list-item--has-child-links "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/dansarutbildningen"> <span> Dansarutbildningen </span> </a> <svg focusable="false" class="skv-icon skv-icon--middle"> <use xlink:href="#icon-expand-more"></use> </svg> <ul class="skv-navigation__list skv-navigation__list--level-3 "> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/dansarutbildningen/styrdokument-for-dansarutbildningen"> <span>Läroplan och kursplan</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/dansarutbildningen/bedomning-i-dansarutbildningen"> <span>Bedömning</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/dansarutbildningen/betyg-i-dansarutbildningen"> <span>Betyg</span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/undervisning/dansarutbildningen/nationella-prov-i-dansarutbildningen"> <span>Nationella prov</span> </a> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li class="skv-navigation__list-item skv-navigation__list-item--has-child-links "> <span class="skv-navigation__list-item-text "> Skolutveckling </span> <svg focusable="false" class="skv-icon skv-icon--middle"> <use xlink:href="#icon-expand-more"></use> </svg> <ul class="skv-navigation__list skv-navigation__list--level-2"> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan"> <span>Leda och organisera </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/skolutveckling/statsbidrag"> <span> Statsbidrag </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar"> <span> Forskning och utvärderingar </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/skolutveckling/statistik"> <span> Statistik </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/skolutveckling/kompetensutveckling"> <span>Kompetensutveckling </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning"> <span> Anordna och administrera utbildning </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet"> <span>Inspiration och stöd i arbetet </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/skolutveckling/nationella-skolutvecklingsprogram"> <span> Nationella skolutvecklingsprogram </span> </a> </li> </ul> </li> <li class="skv-navigation__list-item skv-navigation__list-item--has-child-links "> <span class="skv-navigation__list-item-text "> Regler och ansvar </span> <svg focusable="false" class="skv-icon skv-icon--middle"> <use xlink:href="#icon-expand-more"></use> </svg> <ul class="skv-navigation__list skv-navigation__list--level-2"> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor"> <span> Ansvar i skolfrågor </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar"> <span> Skollagen och förordningar </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/regler-och-ansvar/allmanna-rad"> <span> Allmänna råd </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs"> <span> Sök förordningar och föreskrifter (SKOLFS) </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar"> <span> Aktuella regeländringar </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation"> <span>Lärar- och förskollärarlegitimation </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/regler-och-ansvar/barnkonventionen"> <span> Barnkonventionen </span> </a> </li> </ul> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <span class="skv-navigation__list-item-text "> Innehåll A-Ö </span> </li> <li class="skv-navigation__list-item skv-navigation__list-item--has-child-links "> <span class="skv-navigation__list-item-text "> Om oss </span> <svg focusable="false" class="skv-icon skv-icon--middle"> <use xlink:href="#icon-expand-more"></use> </svg> <ul class="skv-navigation__list skv-navigation__list--level-2"> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/om-oss/kontakta-skolverket"> <span> Kontakta Skolverket </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/om-oss/var-verksamhet"> <span> Vår verksamhet </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/om-oss/organisation"> <span> Organisation </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/om-oss/jobba-hos-oss"> <span> Jobba hos oss </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev"> <span> Publikationer och nyhetsbrev </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/om-oss/kalender"> <span> Kalender </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/om-oss/press"> <span> Press </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/om-oss/skolverkets-hantering-av-personuppgifter"> <span> Skolverkets hantering av personuppgifter </span> </a> </li> <li class="skv-navigation__list-item "> <a class="skv-navigation__list-item-link " href="/om-oss/oppna-data"> <span> Öppna data </span> </a> </li> </ul> </li> </ul> <ul class="skv-navigation__utility-list"> <li class="skv-navigation__utility-list-item"> <a href="/innehall-a-o" class="skv-navigation__utility-list-item-content-a-to-o"> Innehåll A-Ö </a> </li> <li class="skv-navigation__utility-list-item"> <a href="#" class="skv-navigation__utility-list-item-listen"> Lyssna </a> </li> <li class="skv-navigation__utility-list-item"> <a href="/andra-sprak-other-languages" class="skv-navigation__utility-list-item-translate"> Languages </a> </li> </ul> </nav></div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_192dfce916aff44f9af1c4"><div id="HTMLAnkaretillinnehallet"><!-- HTML - Ankare till innehållet --></div><span id="skolv-content" tabindex="-1"></span></div> </nav> </div> </div> <div class="sv-vertical sv-layout" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682ae"><div id="svid94_15ff5e7315b8130ee3c771"><div class="sv-layout sv-skip-spacer" id="svid30_1dad475415bf52bd6763675d"><div id="Brodsmulor"><!-- Brödsmulor --></div><div class="sv-vertical sv-layout sv-view sv-skip-spacer" id="svid93_49f081e1610d88750042c5"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer c597" id="svid10_1dad475415bf52bd676aec6"><div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_1dad475415bf52bd676aec7"><div class="sv-row sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_1dad475415bf52bd676aec8"><div class="sv-layout no-mp-column-margin sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_1dad475415bf52bd676aec9"><div class="sv-linked-portlet sv-multilevellink-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_6bfaca41169863e6a65f843"><div id="LankadmodulBrodsmulor"><!-- Länkad modul - Brödsmulor --></div> <ul class="skolv_breadcrumbs-list"> <li class="sv-inline"> <a href="/" class="sv-font-m-brodsmulor c596" >Hem</a> </li> <li class="sv-inline"> <span class="sv-font-m-brodsmulor c591" > › </span> <span class="sv-font-m-brodsmulor c591">Sidan kunde inte hittas</span> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="sv-script-portlet sv-portlet" id="svid12_5dfee44715d35a5cdfa56e6"><div id="Skriptforsidobild"><!-- Skript för sidobild --></div><!--<img class="" src="/images/18.1dad475415bf52bd67636757/1496900218077/skolverket-exempel-sideimage.jpg" alt="">--> <div class="skolv_side-image skolv_side-image-overview"> <img src="/images/200.fea8b7016850ad8308579/1549976657343/scandinav_ia77.jpg" class="sv-noborder" alt="" /> </div> </div> <div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c778"><div class="sv-row sv-layout no-mp-padding sv-skip-spacer c583" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c779"><div class="sv-layout sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c77a"><div class="sv-vertical sv-layout skolv_frame-top skolv_frame-main-padding ielayoutfix sv-skip-spacer c601" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c77b"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_1dad475415bf52bd67636f5b"><div id="svid94_b173ee8160557dd0b87fb7" class="pagecontent sv-layout"><div id="Toppinnehall"><!-- Toppinnehåll --></div><div class="sv-layout sv-skip-spacer" id="svid30_189c87ae1623366ff3741dd"><div id="Redirectsoket"><!-- Redirect-soket --></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fb8"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h1 class="heading" id="h-Sidankundeintehittas">Sidan kunde inte hittas</h1></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fb9"><div id="Ingress"><!-- Ingress --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="sv-font-introtext">Det verkar som att sidan du letar efter är försvunnen. Vi beklagar och hoppas att dessa länkar kan hjälpa dig.</p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fba"><div id="Lank1"><!-- Länk 1 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="sv-font-oversiktslankar"><a href="/">Startsidan</a></p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fbc"><div id="Lank2"><!-- Länk 2 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="sv-font-oversiktslankar"><a href="/innehall-a-o">Innehåll A-Ö</a></p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fbe"><div id="Lank3"><!-- Länk 3 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="sv-font-oversiktslankar"><a href="/sok">Sök</a></p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fc0"><div id="Lank4"><!-- Länk 4 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="sv-font-oversiktslankar"><a href="/om-oss/kontakta-skolverket/kontakta-oss">Kontakt</a></p></div></div> </div></div> </div> </div> </div> </div> <div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c780"><div class="sv-row sv-layout no-mp-padding sv-skip-spacer" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c781"><div class="sv-layout sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c782"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa8c75"><div id="svid94_b173ee8160557dd0b858" class="pagecontent sv-layout"><div id="Extrainnehall"><!-- Extrainnehåll --></div></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-vertical sv-layout c597" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa2c2b"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer c597" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa2c2c"><div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa2c2d"><div class="sv-row sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa2c2e"><div class="sv-layout no-mp-column-margin sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa2c2f"><div class="sv-linked-portlet sv-multilevellink-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_6bfaca41169863e6a65f845"><div id="LankadmodulBrodsmulor-0"><!-- Länkad modul - Brödsmulor --></div> <ul class="skolv_breadcrumbs-list"> <li class="sv-inline"> <a href="/" class="sv-font-m-brodsmulor c596" >Hem</a> </li> <li class="sv-inline"> <span class="sv-font-m-brodsmulor c591" > › </span> <span class="sv-font-m-brodsmulor c591">Sidan kunde inte hittas</span> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div> <footer class="sv-vertical sv-layout c580" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682b0"><div class="sv-vertical sv-layout sv-view sv-skip-spacer" id="svid93_49f081e1610d88750042b7"><div class="sv-vertical sv-layout ielayoutfix sv-skip-spacer c584" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682b4"><div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682b6"><div class="sv-row sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682b7"><div class="sv-layout sv-skip-spacer sv-column-5" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682b8"><div class="sv-html-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_6b10980f15b5fb6ed682b9"><div id="SVGLogotypVit"><!-- SVG Logotyp Vit --></div><img src="/images/18.6b10980f15b5fb6ed682b5/1492065201981/skolverket-logotype-white.svg" class="skolverket-logotype-white" alt="Skolverket"> </div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_47fb451e167211613efd5d"><div id="HTML"><!-- HTML --></div><div class="skolv-contact-us"> Upplysningstjänst och växel: <a href="tel:0852733200">08-527 332 00</a> </div> <!-- <style type="text/css"> .skolv-contact-us{ font-size:20px; font-weight:600; color:#fff; margin-top:1.75em; line-height: 1em; } .skolv-contact-us a[href^="tel:"]{ white-space:nowrap; color:#fff; text-decoration: none; } @media(max-width:411px){ .skolv-contact-us{ font-size:18px; } } </style> --> </div> </div> <div class="sv-layout sv-column-7" id="svid10_1dad475415bf52bd676b265"><div class="sv-jcrmenu-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_b173ee8160557dd0b883e7"><div id="Storalankar"><!-- Stora länkar --></div> <ul class="skolv-footer-links-big"> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/kontakta-skolverket/kontakta-oss">Kontakta Skolverket</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev">Publikationer och nyhetsbrev</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/press">Press</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/kalender">Kalender</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/jobba-hos-oss">Jobba hos oss</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/var-verksamhet/webbplatser-och-sociala-kanaler/om-webbplatsen">Om webbplatsen</a></li> </ul> </div> <div class="sv-jcrmenu-portlet sv-portlet" id="svid12_b173ee8160557dd0b883e8"><div id="Smalankar"><!-- Små länkar --></div> </div> </div> </div> <div class="sv-row sv-layout sv-visible-sv-bp-mobile" id="svid10_b173ee8160557dd0b883eb"><div class="sv-layout sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_b173ee8160557dd0b883ee"><div class="sv-html-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_b173ee8160557dd0b883ec"><div id="LyssnaochSprak"><!-- Lyssna och Språk --></div><div class="skolv-footer-mobileaccessibility"> <div class="skolv-footer-mobileaccessibility-speak"> <a href="#">Lyssna</a> </div> <div class="skolv-footer-mobileaccessibility-translate"> <a href="#">Languages</a> </div> </div></div> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> <div class="sv-vertical sv-layout" id="svid10_5707c31684c5512e82d"><div class="sv-vertical sv-layout sv-view sv-skip-spacer" id="svid93_5707c31684c5512e82e"></div> </div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_5dfee44715d35a5cdfa9505"><div id="ReadSpeaker"><!-- ReadSpeaker --></div><script> svDocReady(function() { var speakericon = '/images/18.1dad475415bf52bd676aec4/1495784748711/header-speak.svg'; window.rsConf = {general: {usePost: true}}; /* HTTP + HTTPS */ var url=window.location.href; //var prefix=url.split('skolverket.se')[0]; var prefix = 'https://www.'; /* NUMRERA SPELARE */ var nnr=1; /* AKTIVERA SPELARE VID KLICK PÅ LYSSNA */ /* FÅNGA KLICK BÅDE I MOBILMENY OCH SIDFOT. ÄNDRA TEXT I BÄGGE MENYERNA! */ $svjq('.skv-header__list-item-listen, .skv-navigation__utility-list-item-listen').click(function() { if ($(this).text() == 'Stäng av Lyssna') { $('.skv-header__list-item-listen, .skv-navigation__utility-list-item-listen').text('Lyssna'); //Ta bort kakan som visar spelare eraseCookie('lyssna'); } else { $('.skv-header__list-item-listen, .skv-navigation__utility-list-item-listen').text('Stäng av Lyssna'); // Skapa en kaka som aktiverar spelare när man surfar vidare (gäller i 7 dagar) createCookie('lyssna', 'aktiverad', 7); } $svjq('.rs_preserve').toggle(); }); /* MENYBLOCK */ $svjq('.sv-jcrmenu-portlet').each(function(n,i) { var unikid=$svjq(this).attr('id'); //var unikid=$svjq(this).id; $svjq(this).before('<div id="readspeaker_button'+nnr+'" class="rs_skip rsbtn rs_preserve c585" ><a rel="nofollow" class="rsbtn_play" accesskey="'+nnr+'" title="Lyssna p&aring; menyn '+unikid+' med ReadSpeaker (tangent '+nnr+')" href="//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8066&amp;lang=sv_se&amp;readid='+unikid+'&amp;url="><span class="rsbtn_left rsimg rspart"><span class="rsbtn_text"><span>Lyssna</span></span></span><span class="rsbtn_right rsimg rsplay rspart"></span></a></div>'); nnr++; }); /* HELA SIDAN */ if($svjq('.pagecontent').find('.skolv-topnav-numbers').length !== 0) { $svjq('section.skolv-quiz-container').first().before('<div id="readspeaker_button'+nnr+'" class="rs_skip rsbtn rs_preserve c585" ><a rel="nofollow" class="rsbtn_play" accesskey="'+nnr+'" title="Lyssna p&aring; sidan med ReadSpeaker (tangent '+nnr+')" href="//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8066&amp;lang=sv_se&amp;readclass=readquiz&amp;url="><span class="rsbtn_left rsimg rspart"><span class="rsbtn_text"><span>Lyssna</span></span></span><span class="rsbtn_right rsimg rsplay rspart"></span></a></div>'); } else { $svjq('.pagecontent').first().before('<div id="readspeaker_button'+nnr+'" class="rs_skip rsbtn rs_preserve c585" ><a rel="nofollow" class="rsbtn_play" accesskey="'+nnr+'" title="Lyssna p&aring; sidan med ReadSpeaker (tangent '+nnr+')" href="//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8066&amp;lang=sv_se&amp;readclass=pagecontent&amp;url="><span class="rsbtn_left rsimg rspart"><span class="rsbtn_text"><span>Lyssna</span></span></span><span class="rsbtn_right rsimg rsplay rspart"></span></a></div>'); } nnr++; // UPPLÄSNING PUBLIKATIONER $svjq('a.download').each(function() { var urlen = $svjq(this).attr('href'); //var url = encodeURIComponent(urlen); var url = urlen; if(url.indexOf('getFile') !== -1 ) { var nyurl = url.split('file=')[1]; url = "/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe?file="+nyurl; } // OM DET ÄR EN PUBLIKATION = ANPASSA OM SPRÅKET ÄR ETT ANNAT if($svjq(this).text().match('Ladda ner som PDF')) { var pubilista = $svjq(this).prev('dl.clearfix').find("dt:contains('Språk')").next('dd').text(); var pubpres = $svjq(this).parents('div.publication-item').find("dt:contains('Språk')").next('dd').text(); var nypubsida = $svjq('#docLang').text(); var sprak = pubilista + pubpres + nypubsida; //SVENSKA om inget är satt var lang='sv_se'; if(sprak.indexOf('Engelska') !== -1 ) {lang='en_uk';} if(sprak.indexOf('Arabiska') !== -1 ) {lang='ar_ar';} if(sprak.indexOf('Engelska') !== -1 ) {lang='en_uk';} if(sprak.indexOf('Finska') !== -1 ) {lang='fi_fi';} if(sprak.indexOf('Franska') !== -1 ) {lang='fr_fr';} if(sprak.indexOf('Hindi') !== -1 ) {lang='hi_in';} if(sprak.indexOf('Kinesiska') !== -1 ) {lang='zh_cn';} if(sprak.indexOf('Polska') !== -1 ) {lang='pl_pl';} if(sprak.indexOf('Portugisiska') !== -1 ) {lang='pt_pt';} if(sprak.indexOf('Rumänska') !== -1 ) {lang='ro_ro';} if(sprak.indexOf('Ryska') !== -1 ) {lang='ru_ru';} if(sprak.indexOf('Spanska') !== -1 ) {lang='es_es';} if(sprak.indexOf('Turkiska') !== -1 ) {lang='tr_tr';} if(sprak.indexOf('Tyska') !== -1 ) {lang='de_de';} if(sprak.indexOf('Thai') !== -1 ) {lang='th_th';} $svjq(this).before('<a rel="nofollow" href="//docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bwudq&amp;lang='+lang+'&amp;url='+prefix+'skolverket.se'+url+'" onclick="window.open(this.href,dcrwin); return false;" title="Lyssna på detta dokument med ReadSpeaker docReader (tangent '+nnr+')" class="lyssnapub c588" ><img src="'+speakericon+'" class="c594"> Lyssna</a>'); } else { $svjq(this).before('<a rel="nofollow" href="//docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bwudq&amp;lang=sv_se&amp;url='+prefix+'skolverket.se'+url+'" onclick="window.open(this.href,dcrwin); return false;" title="Lyssna på detta dokument med ReadSpeaker docReader (tangent '+nnr+')" class="lyssnapub c588" ><img src="'+speakericon+'" class="c594"> Lyssna</a>'); } nnr++; }); // UPPLÄSNING KURSPLANERNAS PDF OCH WORD-FILER $svjq('ul.docs-wrapper li a').each(function() { var urlen = $svjq(this).attr('href'); var url = encodeURIComponent(urlen); $svjq(this).before('<a rel="nofollow" href="//docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bwudq&amp;lang=sv_se&amp;url='+prefix+'skolverket.se'+url+'" onclick="window.open(this.href,dcrwin); return false;" title="Lyssna på detta dokument med ReadSpeaker docReader (tangent '+nnr+')" class="lyssnapub c588" ><img src="'+speakericon+'" class="c594"> Lyssna</a>'); nnr++; }); /* DÖLJ VID UPPSTART / AKTIVERA OM DET VAR DET */ $svjq('.block.rs_preserve').toggle(); function createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else var expires = ""; document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function readCookie(name) { var nameEQ = name + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0;i < ca.length;i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length); if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length); } return null; } function eraseCookie(name) { createCookie(name,"",-1); } // Read the cookie (note this will only work on the page loads after the cookie is created) var myCookie = readCookie('lyssna'); if (myCookie == null) { // do cookie doesn't exist stuff; } else { $svjq('.skv-header__list-item-listen').text("Stäng av Lyssna"); $svjq('.rs_preserve').toggle(); } $svjq('#footer a.rsbtn_play span').attr('style','color:#262626'); }); </script> </div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_5dfee44715d35a5cdfaa37c"><div id="Backtotop"><!-- Back to top --></div><aside> <a href="#" id="back-to-top" title="Back to top">Till toppen <img alt="Gå till toppen på sidan" src="/images/18.5dfee44715d35a5cdfa57a6/1508823114728/arow-uppdown.svg"></a> </aside></div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_4fc05a3f164131a741848e3"><div id="GoogleAnalytics"><!-- GoogleAnalytics --></div><script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-2735688-2', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true) ga('send', 'pageview'); </script></div> </div> <script src="/sitevision/4.5.5.2-150/portlet/sitevision-portlets-min.js"></script> <script src="/sitevision/4.5.5.2-150/js/sitevision_onload-min.js"></script> <script src="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/91.15ff5e7315b8130ee3c768/1560963562792/BODY/0/sv-template-asset.js"></script> <script src="/sitevision/4.5.5.2-150/envision/envision.js"></script> </body> </html>
2019-09-18 11:45:38
Viktiga satsningar på folkbildning i höstbudgeten
Regeringen gör flera satsningar på folkbildningen i höstbudgeten. Bland annat avsätts 90 miljoner under en treårsperiod för nya språksatsningar för utrikes födda föräldralediga. Dessutom fortsätter insatsen Svenska från dag ett och folkhögskolorna får nya pengar för kvalitetshöjande insatser.
2019-09-10 14:46:43
Folkhögskoleprojekt med unga nyanlända får fortsatt stöd
FAMN-projektet får fortsatt stöd från Europeiska socialfonden och går nu in i genomförandefasen. Projektet ägs av Folkbildningsrådet och i projektet deltar sex folkhögskolor från olika delar av landet. Målgruppen är unga nyanlända och folkhögskolorna har redan nått ut till fler deltagare än planerat.
yh
Ekonomi och behörighet sätter stopp för många som vill karriärväxla
Har du funderat på att byta yrke? Enligt en undersökning från Origo Group är du inte ensam. 43% av deltagarna i undersökningen uppgav att de funderar på att karriärväxla och 27% att de funderat på att påbörja en utbildning. Ekonomi anges vara det främsta hindret. Samtidigt känner många inte till vilka ekonomiska villkor som gäller vid studier.
yh
Ansök om medel för utveckling av distansutbildningar
Nu kan du som utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ansöka om medel för att utveckla distansutbildningens former och pedagogik.
RSS-flödet kunde inte hämtas!
Felmeddelande:
Ett semikolon förväntades. Error has occured while trying to process http://www.uhr.se/sv/RSS/nyheter-uhr/
Please contact web-master


Cache-Control: private Date: Thu, 19 Sep 2019 21:33:50 GMT Content-Length: 7810 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/10.0 Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=cwh5izd3wpthtzlgx1uuota1; path=/; HttpOnly X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET


<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>404 - Sidan finns inte</title> <meta content="noindex, nofollow" name="ROBOTS" /> <meta charset="utf-8" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="~/favicon.ico"> <link href="/uhr/sitecss?v=dPmsiiNePeM52oCMUSvHLG1SBYKm0S8hNy8Fs0gm9cE1" rel="stylesheet"/> <!-- UHR logotype for social sharing --> <link rel="image_src" type="image/png" href="https://www.uhr.se/globalassets/uhr-symbol-lila-300x300-facebook.png" /> <link rel="apple-touch-icon" sizes="57x57" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-57x57.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-60x60.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-72x72.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-76x76.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-114x114.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-120x120.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="144x144" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-144x144.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-152x152.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-180x180.png"> <link rel="icon" type="image/png" href="/globalassets/_uhr.se/favicon-32x32.png" sizes="32x32"> <link rel="icon" type="image/png" href="/globalassets/_uhr.se/android-chrome-192x192.png" sizes="192x192"> <link rel="icon" type="image/png" href="/globalassets/_uhr.se/favicon-96x96.png" sizes="96x96"> <link rel="icon" type="image/png" href="/globalassets/_uhr.se/favicon-16x16.png" sizes="16x16"> <link rel="manifest" href="/globalassets/_uhr.se/manifest.json"> <link rel="mask-icon" href="/globalassets/_uhr.se/safari-pinned-tab.svg" color="#5bbad5"> <link rel="shortcut icon" href="/globalassets/_uhr.se/favicon.ico"> <meta name="msapplication-TileColor" content="#da532c"> <meta name="msapplication-TileImage" content="/globalassets/_uhr.se/mstile-144x144.png"> <meta name="msapplication-config" content="/globalassets/_uhr.se/browserconfig.xml"> <meta name="theme-color" content="#62269e"> <!-- Google Tag Manager --> <script>(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-58V8B6');</script> <!-- End Google Tag Manager --> </head> <body> <noscript><iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-58V8B6" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- Specialkod för att dölja icon-extern-lank-uhr vid sociala medielänkar i sidfoten --> <style> .footer-column .icon-facebook-uhr .icon-extern-lank-uhr:before, .footer-column .icon-linkedin-uhr .icon-extern-lank-uhr:before, .footer-column .icon-twitter-uhr .icon-extern-lank-uhr:before, .footer-column .icon-film-uhr .icon-extern-lank-uhr:before { content: none; } .footer-column .icon-facebook-uhr:before, .footer-column .icon-linkedin-uhr:before, .footer-column .icon-twitter-uhr:before, .footer-column .icon-film-uhr:before { margin-right: 2px; } </style> <div id="main-container" class="container body-content not-found-page default"> <header id="header"> <div class="row logo-search-row"> <div class="col-xs-6 col-sm-6 logo-container"> <a href="https://www.uhr.se/" title="Hem" class="ignore-accessibility-test"> <img src="https://www.uhr.se/globalassets/uhr-logo-rgb.svg" alt="UHR:s logotyp" class="logo" id="logo" /> <div class="topHeaderText" id="topHeaderText"></div> </a> </div> </div> </header> <div class="main-content"> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-sm-push-3"> <form method="post" action="./?404%3bhttps%3a%2f%2fwww.uhr.se%3a443%2fsv%2fRSS%2fnyheter-uhr%2f" id="FileNotFoundForm"> <div class="aspNetHidden"> <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwULLTE4NzExNTk3NTFkZCSeOLhnBaP2swD6EtP5wgQ0pVE2sd0tq+1P+UQfJElf" /> </div> <div class="aspNetHidden"> <input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="ECF8ECB4" /> </div> <h1 class="text-primary">404 - Sidan kunde inte hittas</h1> <p>Sidan du försökte nå finns inte längre eller har flyttats.</p> <p>Använd <a href="/link/884952c7ed184d4e8880f7671726455f.aspx">sökfunktionen</a> eller gå <a href="/link/75ac4df7aae9462dbe74eccae9e3f154.aspx">till startsidan</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <h1>Page could not be found</h1> <p>To find the page you are trying to reach, please use the <a href="/link/1ea2813b2c354079a40bcf0652fd3970.aspx?epslanguage=en">site search</a> or go to the <a href="/link/699f63ec111c42a78cb9d87d1cc837af.aspx?epslanguage=en">start page</a>.</p> </form> </div> </div> </div> </div> <div class="container default"> <footer> <div class="row"> <div class="col-md-3 footer-column"> <h3>Kontakt</h3> <p><span>Universitets- och högskolerådet<br />Box 45093<br /></span>104 30 Stockholm</p> <p><strong>Telefon</strong>&nbsp;010-470 03 00<br />(lunchstängt kl 12–13)<br />Frågor om bedömning mån–fre 10–14</p> <p><a title="Till kontaktuppgifter" href="/link/34a0043c111d440b90da5c263cd3a1bf.aspx" target="_top">Fler kontaktuppgifter</a></p> </div> <div class="col-md-3 footer-column"> <h3>Våra webbplatser</h3> <ul> <li><a href="https://www.antagning.se/se/start">Antagning.se</a></li> <li><a href="http://studera.nu/">Studera.nu</a></li> <li><a href="http://utbyten.se/">Utbyten.se</a></li> <li><a title="Om webbplatsen" href="/link/15b9cdb14b7a476ca14c50445133c9ab.aspx" target="_top">Om Uhr.se</a></li> </ul> </div> <div class="col-md-3 footer-column"> <h3>Sociala medier</h3> <ul> <li> <div class="icon icon-facebook-uhr"><a href="https://www.facebook.com/uhr.se/" target="_blank">Facebook</a></div> </li> <li> <div class="icon icon-linkedin-uhr"><a href="https://www.linkedin.com/company/universitets--och-h%C3%B6gskoler%C3%A5det/" target="_blank">LinkedIn</a></div> </li> <li> <div class="icon icon-twitter-uhr"><a href="https://twitter.com/uhr_se" target="_blank">Twitter</a></div> </li> <li> <div class="icon icon-film-uhr"><a href="https://www.youtube.com/c/UHRse" target="_blank">YouTube</a></div> </li> </ul> </div> <div class="footer-logo"> <img src="https://www.uhr.se/globalassets/uhr-logo-rgb-svart.svg" alt="" /> </div> </div> </footer> </div> <script src="/uhr/libraryjs?v=BzymAJWni-nqXSF5zPJW8r1v3zrydgILjZFn_u6HKeQ1"></script> <script src="/uhr/sitejs?v=6KerjeoVwRTqEqSA823QXBMntbeFRwVfE8fZrdW7THU1"></script> </body> </html>
  

Övriga
Utbildningsanordnare