Turismutbildningar

Utbildningsvägar för att verka i svensk turism- och resenäring

Gymnasium

Det finns 18 nationella program i gymnasieskolan, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Efter ett yrkesprogram ska eleverna vara väl förberedda för yrkeslivet och utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket.

Det ska vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana efter utbildningen. Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskole-behörighet under gymnasieutbildningen.

De högskoleförberedande programmen ska förbereda eleverna för högskolestudier.

Myndighet Skolverket
www.skolverket.se »

Aktuellt

Folkhögskola

Folkhögskolorna har olika huvud-mannaskap. De är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar samt landsting och regioner.

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner.

Folkhögskolan är eftergymnasial och utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

Folkbildningsrådet
www.folkbildning.se »

Aktuellt

    Feed has no items.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning.

Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.

Myndighet för Yrkeshögskola
www.myh.se »

Aktuellt

Universitet och Högskola

Utbildning på universitet och högskolor ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Utbildningen ska ge studenterna:

  • kunskaper och färdigheter inom det område utbildningen avser
  • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
  • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Universitet och Högskolerådet
www.uhr.se »

Aktuellt