Styrelsemöte den 4 december kl 14.00-16.30

Möte sker via Zoom.us. Dagordning kommer 18/11