Om STU

Sveriges Turismutbildningar är en ideell förening för lärare och utbildare inom turism. Vi representerar samtliga utbildningsnivåer: gymnasium, folkhögskola, yrkeshögskoleutbildningar och högskola/universitet.

  • Vårt mål är att stödja turismutbildningar anpassade till näringens behov och samhällets krav.
  • Vi verkar för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika utbildningar och utbildningsnivåer.
  • Vi arbetar för kvalitetsutveckling och marknadsanpassning av utbildningar som riktar sig mot turism- och resenäringen i landet.
  • Vi verkar som kompetensresurs i utbildningsfrågor inom turism- och resebranschen gentemot myndigheter och centrala instanser.
  • Föreningen är remissinstans för myndigheter och branschorganisationer.

Styrelse

Ordförande: Hans From
Vice Ordförande: Rainer Bladh
Kassör: Anita Nässlander
Sekreterare: Lotta Sand
Ledamöter: Helen Holmquist, Rojbin Serbûlent, Karolina Stockhaus, Fia Thaning
Suppleanter: Per Pettersson Löfquist, Åsa Övrelid, Anna Dahlberg

Valberedning: Lena Flodin, Gunnel Lundstedt
Revisorer: Göran Andersson

Kontaktpersoner för utbildningsnivåer

Gymnasieskola

Ordinarie ledamot
Rainer Bladh

Liljaskolan
Liljas väg 6
911 34 Vännäs
+46 (0)70-280 15 92
rainer.bladh@vannas.se

Ordinarie ledamot
Rojbin Serbülent

Sågbäcksgymnasiet
141 85 Huddinge
+46 (0)73-970 74 27
rojbin.serbuelent@huddinge.se

Ordinarie ledamot
Fia Thaning 

Sågbäcksgymnasiet
141 85 Huddinge
+46 (0)70-839 39 89
fia.thaning@huddinge.se

Suppleant
Anna Dahlberg

Praktiska
Ålgatan 10
973 34  Luleå
+46 (0)76-8265763
anna.dahlberg@praktiska.se

Yrkeshögskola

Ordinare ledamot
Lotta Sand

Travel Education Centre
Tegeluddsvägen 31
115 41 Stockholm
+46 (0)8-442 95 04 (vxl)
+46 (0)8-442 95 18 (direkt)
+46 (0)73-988 84 28
lotta.sand@tec.se
www.tec.se

Ordinarie ledamot
Karolina Stockhaus

YrkesAkademin Yrkeshögskola AB
Besöksadress: Fleminggatan 20, Stockholm
Postadress: Box 127, 791 23 Falun
+46 (0)73-401 31 88
karolina.stockhaus@ya.se

Suppleant
Åsa Övrelid

Travel Education Centre
Tegeluddsvägen 31
115 41 Stockholm
+46 (0)8-442 95 04 (vxl)
+46 (0)77-41 59 91
asaovrelid@hotmail.com

Universitet och högskola

Ordinarie ledamot
Helen Holmquist

Centrum för besöksnäringsforskning CeTLeR
Högskolan Dalarna
791 88 Falun
+46 (0)23-77 80 00
hho@du.se 
www.du.se/cetler

Suppleant
Per Pettersson Löfquist

Institutionen för organisation och entreprenörskap
Linnéuniversitetet
Nygatan 18B
392 34 Kalmar
+46 (0)480-49 71 16
+46 (0)73-386 15 08
per.pettersson@lnu.se

Folkhögskola

Hans From

Besöksnäringscollege Dalarna
Vasagatan 6
795 30 Rättvik
+46 (0)70-538 06 33
hans.from@bncollege.se

Vux

Fia Thaning 

Sågbäcksgymnasiet
141 85 Huddinge
+46 (0)70-839 39 89
fia.thaning@huddinge.se

Övriga kontaktpersoner

Ordförande

Hans From

Besöksnäringscollege Dalarna
Vasagatan 6
795 30 Rättvik
+46 (0)70-538 06 33
hans.from@bncollege.se

Revisor
Göran Andersson

Södertörns Högskola, Campus Haninge,
Marinens väg 30, 136 40 Haninge
+46 (0)8-608 44 76
+46 (0)70-654 32 69
goran.andersson@sh.se

Kassör

Anita Nässlander

YrkesAkademin Yrkeshögskola AB
Besöksadress: Kurortsvägen 20 Åre
Postadress: Box 127, 791 23 Falun
+46 (0)76-147 24 66
anita.nasslander@ya.se

Valberedning

Lena Flodin
YrkesAkademin Yrkeshögskola AB
791 23 Falun
+46(0)70-545 11 33
lena.flodin@ya.se

Gunnel Lundstedt
Nacka Gymnasium
Griffelvägen 17
131 40 Nacka
+46(0)8-718 81 00
gunnel.lundstedt@nacka.se