Nationella Rådet för hotell och turismprogrammet har möte 7-8 oktober

STU har två representanter i rådet.  Tveka inte att kontakta Lena Flodin eller Lott Sand för att ge dem input inför mötet.

lena.flodin@ya.se

lotta.sand@tec.se

 

Dagordning – nationella rådet för hotell- och
turismprogrammet 2019-10-08

1. Val av justerare

2. Föregående protokoll

3. Anmälan övriga frågor

4. Presentation
a. Presentation av ledamöter i rådet

5. Syftet och förväntningar rörande programrådens arbete

6. Kvalitet i yrkesutbildning

7. Programspecifika frågor
a) Yrkesutgångar/Programfördjupningspaket
b) Yrkespaket
c) Utveckling av programmet

8. Information
a. Info från organisation
b. Info från Skolverket

9. Övriga frågor
a. Se punkt 3