Nästa styrelsemöte den 12 mars 2019 15.30-17.00

Sker via Adobe Connect. Dagordning kommer.