STU och hållbarhet

Turismen är en av världen största och snabbast växande näringar och avgörande för flera länders ekonomi. I Sverige är turism- och besöksindustrin vår nya basnäring. Då STU utbildar för denna snabbt expanderande bransch är det viktigt att föreningen ligger i framkant och kontinuerligt erbjuder information, nätverk och fortbildning till medlemmarna.

Minst en gång per år arrangeras en aktivitet inom ramen för hållbar turismutveckling. Föreningens medlemmar kan kontakta sekreteraren Lotta Sand för individuella frågor gällande hållbarhet.