Om STU

 

Sveriges Turismutbildningar är en ideell förening för lärare och utbildare inom turism. Vi representerar samtliga utbildningsnivåer: gymnasium, folkhögskola, kvalificerade yrkesutbildningar och högskola/universitet.

  • Vårt mål är att stödja turismutbildningar anpassade till näringens behov och samhällets krav.
  • Vi verkar för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika utbildningar och utbildningsnivåer.
  • Vi arbetar för kvalitetsutveckling och marknadsanpassning av utbildningar som riktar sig mot turism- och resenäringen i landet.
  • Vi verkar som kompetensresurs i utbildningsfrågor inom turism- och resebranschen gentemot myndigheter och centrala instanser.
  • Föreningen är remissinstans för myndigheter och branschorganisationer.

 

 

Styrelse

Ordförande: Hans From  
Vice Ordförande: Rainer Bladh
Kassör: Leif Tybring
Sekreterare: Lotta Sand
Ledamöter: Rosmarie Ankre, Cecilia Eliaeson, Lena Flodin, Gunnel Lundstedt, Cecilia Möller,   
Suppleanter: Per Pettersson Löfquist, Fia Thaning, Åsa Övrelid

Valberedning: Karolina Stockhaus
Revisorer: Göran Andersson, Göran Olsson

 
Kontaktpersoner för utbildningsnivåer
 

Gymnasieskola


 

Ordinarie ledamot

Gunnel Lundstedt
Nacka Gymnasium
Griffelvägen 17, 131 40 Nacka

Telefon: +46(0)70-811 01 35
E-post: gunnel.lundstedt@nacka.se  

Ordinarie ledamot

Rainer Bladh
Liljaskolan
Liljas väg 6, 911 34 Vännäs
Tel: +46(0)70-280 15 92

E-post: rainer.bladh@vannas.se

Suppleant

Fia Thaning

Tyresö gymnasium

Farmarstigen 7, 135 81 Tyresö

Tel: +46(0)73776600

E-post: fia.thaning@tyreso.se
Yrkeshögskola

 

Ordinare ledamot
Lotta Sand

Travel Education Centre 
Tegeluddsvägen 31 
115 41 Stockholm

Tel: +46(0)8-442 95 04 (vxl), +46(0)8-442 95 18 (direkt) 
+46(0)73-988 84 28 
E-post: lotta.sand@tec.se

www.tec.se

Ordinarie ledamot
Lena Flodin,
  
YrkesAkademin Yrkeshögskola

Box 127

791 23 Falun


Tel: +46(0)70-545 1133

E-post: lena.flodin@ya.se

 

 

Ordinarie ledamot

Cecilia Eliaeson

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55

118 56 Stockholm 

Tel: +46(0)8-508 402 17

+46(0)76 1240217

E-post: cecilia.eliaeson@stockholm.se

www.schartau.se 

Suppleant

Åsa Övrelid 

Travel Education Centre

Tegeluddsvägen 31

115 41 Stockholm

Tel: +46(0)8-4429504 (vxl)

+46(0)77415991

E-post: asaovrelid@hotmail.com


 


 


Universitet och Högskola


Ordinarie ledamot
Cecilia Möller

Turismprogrammet 
Institutionen för Geografi, medier och kommunikation
Karlstads universitet
651 88 Karlstad

Tel. + 46(0)54-700 1370

+46(0)73-6975336

E-post: Cecilia.moller@kau.se


Ordinarie ledamot

Rosemarie Ankre
Mittuniversitetet 

Avdelningen för Turismvetenskap och Geografi

ETOUR

Kunskapens väg 1 

831 40 Östersund

Tel. + 46(0)10 142 78 36

E-post: Rosemarie.Ankre@miun.se 

Suppleant

Per Pettersson Löfquist

Institutionen för organisation och entreprenörskap

Linnéuniversitetet

Nygatan 18B

392 34 Kalmar

Tel. +46(0)480-497116

+46(0)733-861508

E-post per.pettersson@lnu.se


 


Folkhögskola                                                Vakant 

 


Övriga konktaktpersoner

 

 

 

Ordförande


Hans From

Besöksnäringscollege Dalarna och Entreprenörskolan
Box 147
793 23 Leksand
Tel. + 46(0) 70 5380633
E-post: hans.from@bncollege.se
www.bncollege.se

Kassör

Leif Tybring

Sara Moraeas väg 116 

121 34 Enskededalen
Tel +46 (0)70-7307875
E-post: leif.tybring@tele2.se 


 


Revisorer


Göran Andersson

Södertörns Högskola, Campus Haninge,
Marinens väg 30, 136 40 Haninge
Tel: +46(0)8 - 608 44 76, +46(0)70 – 654 32 69
E-post: goran.andersson@sh.se  

Valberedning


Karolina Stockhaus

YrkesAkademin Yrkeshögskola
Box 127
791 23 Falun
Tel: +46(0)73 401 31 88
E-post: karolina.stockhaus@ya.se