Personuppgifter (GDPR)

De personuppgifter som du lämnat i samband med att du blev medlem i föreningen behöver vi för att kunna sända dig information om föreningens aktiviteter. Uppgifterna sparas i ett medlemsregister som inte används i några andra syften än förmedling av information till dig från styrelsen.

Om du avslutar ditt medlemskap kommer dina personuppgifter att raderas. 

Vill du ändra dina adressuppgifter eller ta bort dina personuppgifter kontakta föreningens kassör leif.tybring@tele2.se  

Deltagarlistor från fortbildningsresor och liknande medlemsaktiviteter har raderats

De personuppgifter och övrig information som finns i vårt medlemsregister är :

Medlemsnummer

För- och Efternamn

Adress till din skola/företag/organisation 

Din e-postadress

I vissa fall ditt telefonnummer

Din organisations faktureringsadress

 

Med vänliga hälsningar

Hans From

Ordförande i STU