Vad får du av ett medlemskap i STU?

 

  • Möjlighet att genom ett nätverk knyta värdefulla kontakter med andra lärare inom rese- och turismutbildning.
  • Få delta i de träffar som föreningen anordnar årligen
  • Få delta i de populära utbildningsdagar där ny litteratur och nya kurser presenteras.
  • Få rabatterbjudande om att prenumerera på olika facktidningar
  • Få erbjudanden om rabatterade inträden till resemässor
  • Bli informerad om aktuella europeiska frågor som rör rese- och turismutbildningar

Vem får vara med?
Lärare/utbildare i turismutbildningar och institutioner/skolor med turismutbildningar

 

Vad kostar det?

Årsavgiften är 350:- per medlem. Vid fler än 3 medlemmar från samma skola/utbildningsorganisation är maxbeloppet 1200 kr/år.

 

Hur gör jag?

Sänd ett mail till vår kassör leif.tybring@tele2.se och uppge:

Namn, adress, telefonnummer, epostadress och organisation/skola/som du tillhör.

Vi vill dessutom få den faktureringsadress som är aktuell.