Turismutbildningar

 

Utbildningsvägar för att verka i svensk turism- och resenäring

  

 

Gynasium
 

 

Folkhögskola

 

Yrkeshögskola

 

Universitet och Högskola

 

Det finns 18 nationella program i gymnasieskolan, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Efter ett yrkesprogram ska eleverna vara väl förberedda för yrkeslivet och utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket.

 

Det ska vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana efter utbildningen. Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskole-behörighet under gymnasieutbildningen.

 

De högskoleförberedande programmen ska förbereda eleverna för högskolestudier.

 

Myndighet Skolverket

www.skolverket.se » 

  

Folkhögskolorna har olika huvud-mannaskap. De är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar samt landsting och regioner.

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner.  

Folkhögskolan är eftergymnasial och utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

 

Folkbildningsrådet

www.folkbildning.se »

 

Yrkeshögskoleutbildning är en

eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning.

Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.

 

Myndighet för Yrkeshögskola

www.myh.se »

Utbildning på universitet och högskolor ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 
Utbildningen ska ge studenterna:

  • kunskaper och färdigheter inom det område utbildningen avser
  • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
  • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Univeritet och Högskolerådet

www.uhr.se » 

AktuelltAktuelltAktuelltAktuellt
RSS-flödet kunde inte hämtas!
Felmeddelande:
Ett semikolon förväntades. Error has occured while trying to process http://www.skolverket.se/cm/senaste-nytt-fran-skolverket-1.151513?l=sv_SE
Please contact web-master


Cache-Control: no-cache Date: Mon, 22 Apr 2019 02:20:51 GMT Pragma: no-cache Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html;charset=UTF-8 Expires: Tue, 01 Jan 1980 12:01:01 GMT Set-Cookie: JSESSIONID=0D460B18FF8F3C3854C3ED7B98DBC590; Path=/; Secure; HttpOnly Set-Cookie: BIGipServer~PAR-EXT~ext_sitevision_prod_pool_ssl=rd10o00000000000000000000ffff0a641247o8443; path=/; Httponly; Secure


<!DOCTYPE html> <html lang="sv"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <title>Sidan kunde inte hittas - Skolverket</title> <meta name="robots" content="noindex, nofollow" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, shrink-to-fit=no" /> <meta name="dcterms.identifier" content="https://www.skolverket.se" /> <meta name="dcterms.language" content="sv" /> <meta name="dcterms.format" content="text/html" /> <meta name="dcterms.type" content="text" /> <!--[if !IE]><!--> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1552735278269/sitevision-responsive-grids.css" /> <!--<![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1552735278269/sitevision-ie-responsive.css" /><![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1552735278269/sitevision-ie-grids.css" /><![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1552735278269/651.6b10980f15b5fb6ed6827b/sitevision-ie-grids.css" /><![endif]--> <!--[if !IE]><!--> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1552735314263/sitevision-spacing.css" /> <!--<![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1552735314263/px/sitevision-ie-spacing.css" /><![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1552735314263/em/sitevision-ie-spacing.css" /><![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1552735314263/pc/sitevision-ie-spacing.css" /><![endif]--> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/sitevision/4.3.2-73/portlet/sitevision-portlets-min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/auto-1-383/8162/SiteVision.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/209/8162/print/SiteVision.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/sitevision/4.3.2-73/util/sitevision_plugins-min.css" /> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/sitevision/4.3.2-73/css/sitevision-ie.css" /><![endif]--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/sitevision/4.3.2-73/envision/envision.css" /> <!--[if IE]> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.2d0e8fe115ca42f830b5ea/1529503918664/skolv-bootstrap.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.6b10980f15b5fb6ed6829f/1550562485564/skolverket-main.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.17ee003715d398ddf295b5b/1535096693209/skolv-accordion.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.83775a715dc9b55a75271/1537791288771/skolv-mobilemenu.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.5dfee44715d35a5cdfa525b/1548074553370/skolv-element.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.5dfee44715d35a5cdfa618b/1541536472765/less-originated.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.5dfee44715d35a5cdfaa376/1516017579745/skolv-back-to-top.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.49f081e1610d887500449b/1542452770573/skolv-notification.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.156450c916200e79f3c10/1520847640091/jquery-ui.min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.18fa003d1623368210616eb/1550496174026/skolv-styleguide.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="//fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="//fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:400,600" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all and (max-width: 768px)" href="/download/18.653ebcff16519dc12ef106/1537789791320/skolv-tablefix.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.213ca053167750d1aaa52e/1554203965024/skv-reveal.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.5707c31684c5512e838/1547730193860/edit_metadata_on_page.css" /> <![endif]--> <!--[if !IE]>--> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/91.15ff5e7315b8130ee3c768/1552735315744/0/sv-template-asset.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="//fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="//fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:400,600" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/91.15ff5e7315b8130ee3c768/1552735315744/1/sv-template-asset.css" /> <!--<![endif]--> <!-- Google Tag Manager --> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-MPF7ZRM');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <script type="text/javascript" src="/sitevision/4.3.2-73/js/sitevision_plugins-min.js"></script> <!--[if lt IE 8]><script src="/sitevision/4.3.2-73/js/json2.js"></script><![endif]--> <script type="text/javascript">var $svjq=jQuery.noConflict();</script> <script type="text/javascript" src="/sitevision/4.3.2-73/js/sitevision_common-min.js"></script> <!--[if lt IE 9]> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/sitevision/4.3.2-73/css/html5.css" /> <script src="/sitevision/4.3.2-73/js/html5.js"></script> <script src="/sitevision/4.3.2-73/js/ie-hacks.js"></script> <![endif]--> <script src="https://f1-eu.readspeaker.com/script/8066/ReadSpeaker.js?pids=embhl"></script> <meta name="description" content="Det verkar som att sidan du letar efter är försvunnen. Vi beklagar och hoppas att dessa länkar kan hjälpa dig."> <noscript> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/download/18.213ca053167750d1aaa577/1545292855046/skv-reveal-no-js.css"> </noscript> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ sv.PageContext = { pageId: '4.b173ee8160557dd0b84d', siteId: '2.6b10980f15b5fb6ed68246', userIdentityId: '', userIdentityReadTimeout: 0, userLocale: 'sv', inEditMode: false, isExtracting: false, pageCreationEditorType: 'NORMAL_EDITOR' }; sv.Log.setTraceLevel('error'); //]]> </script> </head> <body class=" sv-responsive c0" > <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MPF7ZRM" height="0" width="0" class="c1"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) --> <div id="svid10_6b10980f15b5fb6ed6828f" class="sv-layout"><div class="sv-html-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_213ca053167750d1aaa531"><div id="HTML"><!-- HTML --></div><svg class="c2" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><symbol id="icon-expand-more" viewBox="0 0 24 24"><path d="M16.59 8.59L12 13.17 7.41 8.59 6 10l6 6 6-6z"/><path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/></symbol></svg></div> <div class="sv-vertical sv-layout" id="svid10_49f081e1610d88750042a4"><div class="sv-vertical sv-layout sv-view sv-skip-spacer" id="svid93_49f081e1610d88750042a5"><header class="sv-vertical sv-layout ielayoutfix sv-skip-spacer c374" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed68290"><div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed68292"><div class="sv-row sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_b173ee8160557dd0b84d13"><div class="sv-layout no-mp-column-margin sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_b173ee8160557dd0b84d14"><div class="sv-horizontal sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_b173ee8160557dd0b84d15"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-horizontal-column c4" id="svid10_b173ee8160557dd0b84d16"><div class="sv-html-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_4fc05a3f164131a74183a13"><div id="HTMLTillinnehalletdolddefault"><!-- HTML - Till innehållet (dold default) --></div><div id="skolv-skiptocontent"> <a href="#skolv-content" class="skolv-skip-link" accesskey="s">Till Innehållet</a> </div> </div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_6b10980f15b5fb6ed68297"><div id="SVGLogotyp"><!-- SVG Logotyp --></div><a href="/"><img alt="Skolverket" src="/images/18.6011fe501629fd150a27553/1528974751796/skolverket-logotype-new.svg" class="skolverket-logotype"></a></div> </div> <div class="sv-vertical sv-layout sv-horizontal-column c4" id="svid10_b173ee8160557dd0b84d17"><div class="sv-html-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_1dad475415bf52bd676b00a"><div id="HTML-0"><!-- HTML --></div><div class="skolv_help-menu"> <a class="skolv_help-menu--link skolv_help-menu--link--speak" href="#"> <img src="/images/18.6011fe501629fd150a27551/1528974412013/header-speak-new.svg" class="skolv_help-menu--link--icon skolv_help-menu--link--icon--speak" alt=""> Lyssna </a> <a class="skolv_help-menu--link skolv_help-menu--link--translate" href="/andra-sprak-other-languages"> <img src="/images/18.6011fe501629fd150a27552/1528974412027/header-translate-new.svg" class="skolv_help-menu--link--icon skolv_help-menu--link--icon--translate" alt=""> Languages </a> <a class="skolv_help-menu--link skolv_help-menu--link--search" href="/sok"> <img src="/images/18.6011fe501629fd150a27550/1528974411994/header-search-new.svg" class="skolv_help-menu--link--icon skolv_help-menu--link--icon--search" alt=""> Sök </a> <!-- --> <a class="skolv_help-menu--link skolv_help-menu--link--mobilemenu" href="#menu"> <img src="/images/18.17ee003715d398ddf2919d11/1502282825388/header-mobilemenu.svg" class="skolv_help-menu--link--icon skolv_help-menu--link--icon--mobilemenu" alt=""> Meny </a> <!-- --> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </header> <nav class="sv-vertical sv-layout skolv_mainnav ielayoutfix c375" id="svid10_1dad475415bf52bd676ac7a"><div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_1dad475415bf52bd676ac7b"><div class="sv-row sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_1dad475415bf52bd676ac7c"><div class="sv-layout no-mp-column-margin sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_1dad475415bf52bd676ac7d"><div class="sv-jcrmenu-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_1dad475415bf52bd67659"><div id="Meny"><!-- Meny --></div> <ul class="skolv_main-menu" id="menu"> <li class="skolv_main-menu--item"> <a href="/undervisning" class="skolv_main-menu--item--link">Undervisning</a></li> <li class="skolv_main-menu--item"> <a href="/skolutveckling" class="skolv_main-menu--item--link">Skolutveckling</a></li> <li class="skolv_main-menu--item"> <a href="/regler-och-ansvar" class="skolv_main-menu--item--link">Regler och ansvar</a></li> <li class="skolv_main-menu--item"> <a href="/innehall-a-o" class="skolv_main-menu--item--link">Innehåll A-Ö</a></li> </ul> </div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_4fc05a3f164131a74183a12"><div id="HTMLAnkaretillinnehallet"><!-- HTML - Ankare till innehållet --></div><span id="skolv-content" tabindex="-1"></span></div> </div> </div> </div> </nav> </div> </div> <div class="sv-vertical sv-layout" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682ae"><div id="svid94_15ff5e7315b8130ee3c771"><div class="sv-layout sv-skip-spacer" id="svid30_1dad475415bf52bd6763675d"><div id="Brodsmulor"><!-- Brödsmulor --></div><div class="sv-vertical sv-layout sv-view sv-skip-spacer" id="svid93_49f081e1610d88750042c5"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer c6" id="svid10_1dad475415bf52bd676aec6"><div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_1dad475415bf52bd676aec7"><div class="sv-row sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_1dad475415bf52bd676aec8"><div class="sv-layout no-mp-column-margin sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_1dad475415bf52bd676aec9"><div class="sv-multilevellink-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_1dad475415bf52bd676aeca"><div id="Flernivalank"><!-- Flernivålänk --></div> <ul class="skolv_breadcrumbs-list"> <li class="sv-inline"> <a href="/" class="sv-font-m-brodsmulor c7" >Hem</a> </li> <li class="sv-inline"> <span class="sv-font-m-brodsmulor c8" > › </span> <span class="sv-font-m-brodsmulor c8">Sidan kunde inte hittas</span> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="sv-script-portlet sv-portlet" id="svid12_5dfee44715d35a5cdfa56e6"><div id="Skriptforsidobild"><!-- Skript för sidobild --></div><!--<img class="" src="/images/18.1dad475415bf52bd67636757/1496900218077/skolverket-exempel-sideimage.jpg" alt="">--> <div class="skolv_side-image skolv_side-image-overview"> <img src="/images/200.fea8b7016850ad8308579/1549976657343/scandinav_ia77.jpg" class="sv-noborder" alt="" /> </div> </div> <div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c778"><div class="sv-row sv-layout no-mp-padding sv-skip-spacer c9" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c779"><div class="sv-layout sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c77a"><div class="sv-vertical sv-layout skolv_frame-top skolv_frame-main-padding ielayoutfix sv-skip-spacer c10" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c77b"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_1dad475415bf52bd67636f5b"><div id="svid94_b173ee8160557dd0b87fb7" class="pagecontent sv-layout"><div id="Toppinnehall"><!-- Toppinnehåll --></div><div class="sv-layout sv-skip-spacer" id="svid30_189c87ae1623366ff3741dd"><div id="Redirectsoket"><!-- Redirect-soket --></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fb8"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h1 class="heading" id="h-Sidankundeintehittas">Sidan kunde inte hittas</h1></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fb9"><div id="Ingress"><!-- Ingress --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="sv-font-introtext">Det verkar som att sidan du letar efter är försvunnen. Vi beklagar och hoppas att dessa länkar kan hjälpa dig.</p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fba"><div id="Lank1"><!-- Länk 1 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="sv-font-oversiktslankar"><a href="/">Startsidan</a></p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fbc"><div id="Lank2"><!-- Länk 2 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="sv-font-oversiktslankar"><a href="/innehall-a-o">Innehåll A-Ö</a></p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fbe"><div id="Lank3"><!-- Länk 3 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="sv-font-oversiktslankar"><a href="/sok">Sök</a></p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fc0"><div id="Lank4"><!-- Länk 4 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="sv-font-oversiktslankar"><a href="/om-oss/kontakta-skolverket/kontakta-oss">Kontakt</a></p></div></div> </div></div> </div> </div> </div> </div> <div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c780"><div class="sv-row sv-layout no-mp-padding sv-skip-spacer" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c781"><div class="sv-layout sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c782"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa8c75"><div id="svid94_b173ee8160557dd0b858" class="pagecontent sv-layout"><div id="Extrainnehall"><!-- Extrainnehåll --></div></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-vertical sv-layout c6" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa2c2b"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer c6" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa2c2c"><div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa2c2d"><div class="sv-row sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa2c2e"><div class="sv-layout no-mp-column-margin sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa2c2f"><div class="sv-multilevellink-portlet sv-portlet sv-skip-spacer c13" id="svid12_5dfee44715d35a5cdfa2c30"><div id="Flernivalank-0"><!-- Flernivålänk --></div> <ul class="skolv_breadcrumbs-list"> <li class="sv-inline"> <a href="/" class="sv-font-m-brodsmulor c7" >Hem</a> </li> <li class="sv-inline"> <span class="sv-font-m-brodsmulor c8" > › </span> <span class="sv-font-m-brodsmulor c8">Sidan kunde inte hittas</span> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div> <footer class="sv-vertical sv-layout c14" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682b0"><div class="sv-vertical sv-layout sv-view sv-skip-spacer" id="svid93_49f081e1610d88750042b7"><div class="sv-vertical sv-layout ielayoutfix sv-skip-spacer c376" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682b4"><div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682b6"><div class="sv-row sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682b7"><div class="sv-layout sv-skip-spacer sv-column-5" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682b8"><div class="sv-html-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_6b10980f15b5fb6ed682b9"><div id="SVGLogotypVit"><!-- SVG Logotyp Vit --></div><img src="/images/18.6b10980f15b5fb6ed682b5/1492065201981/skolverket-logotype-white.svg" class="skolverket-logotype-white" alt="Skolverket"> </div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_47fb451e167211613efd5d"><div id="HTML-1"><!-- HTML --></div><div class="skolv-contact-us"> Upplysningstjänst och växel: <a href="tel:0852733200">08-527 332 00</a> </div> <!-- <style type="text/css"> .skolv-contact-us{ font-size:20px; font-weight:600; color:#fff; margin-top:1.75em; line-height: 1em; } .skolv-contact-us a[href^="tel:"]{ white-space:nowrap; color:#fff; text-decoration: none; } @media(max-width:411px){ .skolv-contact-us{ font-size:18px; } } </style> --> </div> </div> <div class="sv-layout sv-column-7" id="svid10_1dad475415bf52bd676b265"><div class="sv-jcrmenu-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_b173ee8160557dd0b883e7"><div id="Storalankar"><!-- Stora länkar --></div> <ul class="skolv-footer-links-big"> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss">Om oss</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/kontakta-skolverket/kontakta-oss">Kontakta Skolverket</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev">Publikationer och nyhetsbrev</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/webbplatser-och-sociala-kanaler">Webbplatser och sociala kanaler</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/press">Press</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/jobba-hos-oss">Jobba hos oss</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/kalender">Kalender</a></li> </ul> </div> <div class="sv-jcrmenu-portlet sv-portlet" id="svid12_b173ee8160557dd0b883e8"><div id="Smalankar"><!-- Små länkar --></div> <ul class="skolv-footer-links-small"> <li class="skolv-footer-links-small-item"><a href="/om-oss/webbplatser-och-sociala-kanaler/om-webbplatsen">Om webbplatsen</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="sv-row sv-layout sv-visible-sv-bp-mobile" id="svid10_b173ee8160557dd0b883eb"><div class="sv-layout sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_b173ee8160557dd0b883ee"><div class="sv-html-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_b173ee8160557dd0b883ec"><div id="LyssnaochSprak"><!-- Lyssna och Språk --></div><div class="skolv-footer-mobileaccessibility"> <div class="skolv-footer-mobileaccessibility-speak"> <a href="#">Lyssna</a> </div> <div class="skolv-footer-mobileaccessibility-translate"> <a href="#">Languages</a> </div> </div></div> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> <div class="sv-vertical sv-layout" id="svid10_5707c31684c5512e82d"><div class="sv-vertical sv-layout sv-view sv-skip-spacer" id="svid93_5707c31684c5512e82e"></div> </div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_5dfee44715d35a5cdfa9505"><div id="ReadSpeaker"><!-- ReadSpeaker --></div><script type="text/javascript"> $svjq(document).ready(function() { var speakericon = '/images/18.1dad475415bf52bd676aec4/1495784748711/header-speak.svg'; window.rsConf = {general: {usePost: true}}; /* HTTP + HTTPS */ var url=window.location.href; //var prefix=url.split('skolverket.se')[0]; var prefix = 'https://www.'; /* NUMRERA SPELARE */ var nnr=1; /* OM JAVASCRIPT ÄR AKTIVERAT ERSÄTTER VI LYSSNA-LÄNKEN */ $svjq('a.skolv_help-menu--link--speak:contains(Lyssna)').addClass('lyssnaknapp'); $svjq('a.lyssnaknapp').attr('href', '#'); /*$('a.lyssnaknapp').text('KLART');*/ /* AKTIVERA SPELARE VID KLICK PÅ LYSSNA */ $svjq('a.lyssnaknapp').click(function() { if ($svjq('a.lyssnaknapp').text() == 'Stäng av Lyssna') { $svjq('a.lyssnaknapp').html('<img class="skolv_help-menu--link--icon skolv_help-menu--link--icon--speak" alt="" src="'+speakericon+'">Lyssna'); //Ta bort kakan som visar spelare eraseCookie('lyssna'); } else { $svjq('a.lyssnaknapp').html('<img class="skolv_help-menu--link--icon skolv_help-menu--link--icon--speak" src="'+speakericon+'" alt="">Stäng av Lyssna'); // Skapa en kaka som aktiverar spelare när man surfar vidare (gäller i 7 dagar) createCookie('lyssna', 'aktiverad', 7); } //$('.lyssnapub').toggle(); $svjq('.rs_preserve').toggle(); }); /* MENYBLOCK */ $svjq('.sv-jcrmenu-portlet').each(function(n,i) { var unikid=$svjq(this).attr('id'); //alert(unikid); //var unikid=$svjq(this).id; $svjq(this).before('<div id="readspeaker_button'+nnr+'" class="rs_skip rsbtn rs_preserve c16" ><a rel="nofollow" class="rsbtn_play" accesskey="'+nnr+'" title="Lyssna p&aring; menyn '+unikid+' med ReadSpeaker (tangent '+nnr+')" href="//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8066&amp;lang=sv_se&amp;readid='+unikid+'&amp;url="><span class="rsbtn_left rsimg rspart"><span class="rsbtn_text"><span>Lyssna</span></span></span><span class="rsbtn_right rsimg rsplay rspart"></span></a></div>'); nnr++; }); /* HELA SIDAN */ if($svjq('.pagecontent').find('.skolv-topnav-numbers').length !== 0) { $svjq('section.skolv-quiz-container').first().before('<div id="readspeaker_button'+nnr+'" class="rs_skip rsbtn rs_preserve c16" ><a rel="nofollow" class="rsbtn_play" accesskey="'+nnr+'" title="Lyssna p&aring; sidan med ReadSpeaker (tangent '+nnr+')" href="//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8066&amp;lang=sv_se&amp;readclass=readquiz&amp;url="><span class="rsbtn_left rsimg rspart"><span class="rsbtn_text"><span>Lyssna</span></span></span><span class="rsbtn_right rsimg rsplay rspart"></span></a></div>'); } else { $svjq('.pagecontent').first().before('<div id="readspeaker_button'+nnr+'" class="rs_skip rsbtn rs_preserve c16" ><a rel="nofollow" class="rsbtn_play" accesskey="'+nnr+'" title="Lyssna p&aring; sidan med ReadSpeaker (tangent '+nnr+')" href="//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8066&amp;lang=sv_se&amp;readclass=pagecontent&amp;url="><span class="rsbtn_left rsimg rspart"><span class="rsbtn_text"><span>Lyssna</span></span></span><span class="rsbtn_right rsimg rsplay rspart"></span></a></div>'); } nnr++; // UPPLÄSNING PUBLIKATIONER $svjq('a.download').each(function() { var urlen = $svjq(this).attr('href'); //var url = encodeURIComponent(urlen); var url = urlen; if(url.indexOf('getFile') !== -1 ) { var nyurl = url.split('file=')[1]; url = "/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe?file="+nyurl; } // OM DET ÄR EN PUBLIKATION = ANPASSA OM SPRÅKET ÄR ETT ANNAT if($svjq(this).text().match('Ladda ner som PDF')) { var pubilista = $svjq(this).prev('dl.clearfix').find("dt:contains('Språk')").next('dd').text(); var pubpres = $svjq(this).parents('div.publication-item').find("dt:contains('Språk')").next('dd').text(); var nypubsida = $svjq('#docLang').text(); var sprak = pubilista + pubpres + nypubsida; //SVENSKA om inget är satt var lang='sv_se'; if(sprak.indexOf('Engelska') !== -1 ) {lang='en_uk';} if(sprak.indexOf('Arabiska') !== -1 ) {lang='ar_ar';} if(sprak.indexOf('Engelska') !== -1 ) {lang='en_uk';} if(sprak.indexOf('Finska') !== -1 ) {lang='fi_fi';} if(sprak.indexOf('Franska') !== -1 ) {lang='fr_fr';} if(sprak.indexOf('Hindi') !== -1 ) {lang='hi_in';} if(sprak.indexOf('Kinesiska') !== -1 ) {lang='zh_cn';} if(sprak.indexOf('Polska') !== -1 ) {lang='pl_pl';} if(sprak.indexOf('Portugisiska') !== -1 ) {lang='pt_pt';} if(sprak.indexOf('Rumänska') !== -1 ) {lang='ro_ro';} if(sprak.indexOf('Ryska') !== -1 ) {lang='ru_ru';} if(sprak.indexOf('Spanska') !== -1 ) {lang='es_es';} if(sprak.indexOf('Turkiska') !== -1 ) {lang='tr_tr';} if(sprak.indexOf('Tyska') !== -1 ) {lang='de_de';} if(sprak.indexOf('Thai') !== -1 ) {lang='th_th';} $svjq(this).before('<a rel="nofollow" href="//docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bwudq&amp;lang='+lang+'&amp;url='+prefix+'skolverket.se'+url+'" onclick="window.open(this.href,dcrwin); return false;" title="Lyssna på detta dokument med ReadSpeaker docReader (tangent '+nnr+')" class="lyssnapub c17" ><img src="'+speakericon+'" class="c18"> Lyssna</a>'); } else { $svjq(this).before('<a rel="nofollow" href="//docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bwudq&amp;lang=sv_se&amp;url='+prefix+'skolverket.se'+url+'" onclick="window.open(this.href,dcrwin); return false;" title="Lyssna på detta dokument med ReadSpeaker docReader (tangent '+nnr+')" class="lyssnapub c17" ><img src="'+speakericon+'" class="c18"> Lyssna</a>'); } nnr++; }); // UPPLÄSNING KURSPLANERNAS PDF OCH WORD-FILER $svjq('ul.docs-wrapper li a').each(function() { var urlen = $svjq(this).attr('href'); var url = encodeURIComponent(urlen); $svjq(this).before('<a rel="nofollow" href="//docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bwudq&amp;lang=sv_se&amp;url='+prefix+'skolverket.se'+url+'" onclick="window.open(this.href,dcrwin); return false;" title="Lyssna på detta dokument med ReadSpeaker docReader (tangent '+nnr+')" class="lyssnapub c17" ><img src="'+speakericon+'" class="c18"> Lyssna</a>'); nnr++; }); /**/ //---------------------------------------------- /* DÖLJ VID UPPSTART / AKTIVERA OM DET VAR DET */ $svjq('.block.rs_preserve').toggle(); //} //------------------------ /* // Create a Cookie for one week createCookie('lyssna', 'aktiverad', 7); // Read the cookie (note this will only work on the page loads after the cookie is created) var myCookie = readCookie('lyssna'); console.log(myCookie); // Outputs: "The value of my cookie..." // Erase the cookie (only works on page loads after the cookie was created) eraseCookie('lyssna') */ //------------------------ function createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else var expires = ""; document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function readCookie(name) { var nameEQ = name + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0;i < ca.length;i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length); if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length); } return null; } function eraseCookie(name) { createCookie(name,"",-1); } // Read the cookie (note this will only work on the page loads after the cookie is created) var myCookie = readCookie('lyssna'); if (myCookie == null) {// // do cookie doesn't exist stuff; } else { $svjq('a.lyssnaknapp').html('<img class="skolv_help-menu--link--icon skolv_help-menu--link--icon--speak" src="'+speakericon+'" alt="">Stäng av Lyssna'); $svjq('.rs_preserve').toggle(); // do cookie exists stuff } //console.log(myCookie); // Outputs: "The value of my cookie..." $svjq('#footer a.rsbtn_play span').attr('style','color:#000'); }); </script> </div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_5dfee44715d35a5cdfaa37c"><div id="Backtotop"><!-- Back to top --></div><aside> <a href="#" id="back-to-top" title="Back to top">Till toppen <img alt="Gå till toppen på sidan" src="/images/18.5dfee44715d35a5cdfa57a6/1508823114728/arow-uppdown.svg"></a> </aside></div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_4fc05a3f164131a741848e3"><div id="GoogleAnalytics"><!-- GoogleAnalytics --></div><script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-2735688-2', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true) ga('send', 'pageview'); </script></div> </div> <script type="text/javascript" src="/sitevision/4.3.2-73/portlet/sitevision-portlets-min.js"></script> <script src="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/91.15ff5e7315b8130ee3c768/1552735315773/BODY/0/sv-template-asset.js"></script> <script src="/sitevision/4.3.2-73/envision/envision.js"></script> </body> </html>
2019-04-16 12:31:51
Ny avhandling om folkbildningens bidrag till samhällets digitalisering
Folkbildningen har varit en nyckelspelare i att föra den digitala utvecklingen framåt, men folkbildningen har också varit viktigt för att förstå hur digitaliseringen påverkar samhället. Det visar en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet.
2019-04-10 11:24:19
Folkbildningen når allt fler asylsökande kvinnor
Studieförbunden och folkhögskolorna nådde 2018 runt 23 000 asylsökande med sin verksamhet i 203 kommuner. En större andel av deltagarna var kvinnor jämfört med 2017. Detta visar en ny rapport om folkbildning med asylsökande under 2018, som nu lämnats till regeringen.
Nytt stöd till YH-anordnare i form av mikrolärande - fokus på reell kompetens
För dig som är utbildningsanordnare inom YH finns nu ett digitalt stödmaterial tillgängligt som behandlar validering av reell kompetens. I det första avsnittet av en serie mikrokurser får du grundläggande kunskaper om reell kompetens och validering i samband med tillträde. Under våren kommer fler fördjupningsavsnitt i serien.
news, yh
Välfärdsteknik förändrar kompetensbehovet i vården
Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan sex områdesanalyser som beskriver trender som har betydelse för arbetslivets efterfrågan på kompetens. Nytt för i år är att myndigheten även tagit fram en analys av området Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.
RSS-flödet kunde inte hämtas!
Felmeddelande:
Ett semikolon förväntades. Error has occured while trying to process http://www.uhr.se/sv/RSS/nyheter-uhr/
Please contact web-master


Cache-Control: private Date: Mon, 22 Apr 2019 02:20:55 GMT Content-Length: 7797 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/10.0 Set-Cookie: ASP.NET_SessionId=u3rxuycksqdxwpxkxgqem3pg; path=/; HttpOnly X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET


<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>404 - Sidan finns inte</title> <meta content="noindex, nofollow" name="ROBOTS" /> <meta charset="utf-8" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="~/favicon.ico"> <link href="/uhr/sitecss?v=IjS7sBVnyEkqGaxxObRHa3SUEQKH2xVpqnj8phGW5WE1" rel="stylesheet"/> <!-- UHR logotype for social sharing --> <link rel="image_src" type="image/png" href="https://www.uhr.se/globalassets/uhr-symbol-lila-300x300-facebook.png" /> <link rel="apple-touch-icon" sizes="57x57" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-57x57.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-60x60.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-72x72.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-76x76.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-114x114.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-120x120.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="144x144" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-144x144.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-152x152.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-180x180.png"> <link rel="icon" type="image/png" href="/globalassets/_uhr.se/favicon-32x32.png" sizes="32x32"> <link rel="icon" type="image/png" href="/globalassets/_uhr.se/android-chrome-192x192.png" sizes="192x192"> <link rel="icon" type="image/png" href="/globalassets/_uhr.se/favicon-96x96.png" sizes="96x96"> <link rel="icon" type="image/png" href="/globalassets/_uhr.se/favicon-16x16.png" sizes="16x16"> <link rel="manifest" href="/globalassets/_uhr.se/manifest.json"> <link rel="mask-icon" href="/globalassets/_uhr.se/safari-pinned-tab.svg" color="#5bbad5"> <link rel="shortcut icon" href="/globalassets/_uhr.se/favicon.ico"> <meta name="msapplication-TileColor" content="#da532c"> <meta name="msapplication-TileImage" content="/globalassets/_uhr.se/mstile-144x144.png"> <meta name="msapplication-config" content="/globalassets/_uhr.se/browserconfig.xml"> <meta name="theme-color" content="#62269e"> <!-- Google Tag Manager --> <script>(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-58V8B6');</script> <!-- End Google Tag Manager --> </head> <body> <noscript><iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-58V8B6" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- Specialkod för att dölja icon-extern-lank-uhr vid sociala medielänkar i sidfoten --> <style> .footer-column .icon-facebook-uhr .icon-extern-lank-uhr:before, .footer-column .icon-linkedin-uhr .icon-extern-lank-uhr:before, .footer-column .icon-twitter-uhr .icon-extern-lank-uhr:before, .footer-column .icon-film-uhr .icon-extern-lank-uhr:before { content: none; } .footer-column .icon-facebook-uhr:before, .footer-column .icon-linkedin-uhr:before, .footer-column .icon-twitter-uhr:before, .footer-column .icon-film-uhr:before { margin-right: 2px; } </style> <div id="main-container" class="container body-content not-found-page default"> <header id="header"> <div class="row logo-search-row"> <div class="col-xs-6 col-sm-6 logo-container"> <a href="https://www.uhr.se/" title="Hem" class="ignore-accessibility-test"> <img src="https://www.uhr.se/globalassets/uhr-logo-rgb.svg" alt="" class="logo" id="logo" /> <div class="topHeaderText" id="topHeaderText"></div> </a> </div> </div> </header> <div class="main-content"> <div class="row"> <div class="col-sm-6 col-sm-push-3"> <form method="post" action="./?404%3bhttps%3a%2f%2fwww.uhr.se%3a443%2fsv%2fRSS%2fnyheter-uhr%2f" id="FileNotFoundForm"> <div class="aspNetHidden"> <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="/wEPDwULLTE4NzExNTk3NTFkZF/mWBOFLrScLn7LFNHZy3g9fwEHRbMWSJvsMNcAVdkR" /> </div> <div class="aspNetHidden"> <input type="hidden" name="__VIEWSTATEGENERATOR" id="__VIEWSTATEGENERATOR" value="ECF8ECB4" /> </div> <h1 class="text-primary">404 - Sidan kunde inte hittas</h1> <p>Sidan du försökte nå finns inte längre eller har flyttats.</p> <p>Använd <a href="/link/884952c7ed184d4e8880f7671726455f.aspx">sökfunktionen</a> eller gå <a href="/link/75ac4df7aae9462dbe74eccae9e3f154.aspx">till startsidan</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <h1>Page could not be found</h1> <p>To find the page you are trying to reach, please use the <a href="/link/1ea2813b2c354079a40bcf0652fd3970.aspx?epslanguage=en">site search</a> or go to the <a href="/link/699f63ec111c42a78cb9d87d1cc837af.aspx?epslanguage=en">start page</a>.</p> </form> </div> </div> </div> </div> <div class="container default"> <footer> <div class="row"> <div class="col-md-3 footer-column"> <h3>Kontakt</h3> <p><span>Universitets- och högskolerådet<br />Box 45093<br /></span>104 30 Stockholm</p> <p><strong>Telefon</strong>&nbsp;010-470 03 00<br />(lunchstängt kl 12–13)<br />Frågor om bedömning mån–fre 10–14</p> <p><a title="Till kontaktuppgifter" href="/link/34a0043c111d440b90da5c263cd3a1bf.aspx" target="_top">Fler kontaktuppgifter</a></p> </div> <div class="col-md-3 footer-column"> <h3>Våra webbplatser</h3> <ul> <li><a href="https://www.antagning.se/se/start">Antagning.se</a></li> <li><a href="http://studera.nu/">Studera.nu</a></li> <li><a href="http://utbyten.se/">Utbyten.se</a></li> <li><a title="Om webbplatsen" href="/link/15b9cdb14b7a476ca14c50445133c9ab.aspx" target="_top">Om Uhr.se</a></li> </ul> </div> <div class="col-md-3 footer-column"> <h3>Sociala medier</h3> <ul> <li> <div class="icon icon-facebook-uhr"><a href="https://www.facebook.com/uhr.se/" target="_blank">Facebook</a></div> </li> <li> <div class="icon icon-linkedin-uhr"><a href="https://www.linkedin.com/company/universitets--och-h%C3%B6gskoler%C3%A5det/" target="_blank">LinkedIn</a></div> </li> <li> <div class="icon icon-twitter-uhr"><a href="https://twitter.com/uhr_se" target="_blank">Twitter</a></div> </li> <li> <div class="icon icon-film-uhr"><a href="https://www.youtube.com/c/UHRse" target="_blank">YouTube</a></div> </li> </ul> </div> <div class="footer-logo"> <img src="https://www.uhr.se/globalassets/uhr-logo-rgb-svart.svg" alt="" /> </div> </div> </footer> </div> <script src="/uhr/libraryjs?v=BzymAJWni-nqXSF5zPJW8r1v3zrydgILjZFn_u6HKeQ1"></script> <script src="/uhr/sitejs?v=6KerjeoVwRTqEqSA823QXBMntbeFRwVfE8fZrdW7THU1"></script> </body> </html>
  

Övriga
Utbildningsanordnare