Turismutbildningar

 

Utbildningsvägar för att verka i svensk turism- och resenäring

  

 

Gynasium
 

 

Folkhögskola

 

Yrkeshögskola

 

Universitet och Högskola

 

Det finns 18 nationella program i gymnasieskolan, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Efter ett yrkesprogram ska eleverna vara väl förberedda för yrkeslivet och utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket.

 

Det ska vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana efter utbildningen. Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskole-behörighet under gymnasieutbildningen.

 

De högskoleförberedande programmen ska förbereda eleverna för högskolestudier.

 

Myndighet Skolverket

www.skolverket.se » 

  

Folkhögskolorna har olika huvud-mannaskap. De är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar samt landsting och regioner.

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner.  

Folkhögskolan är eftergymnasial och utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

 

Folkbildningsrådet

www.folkbildning.se »

 

Yrkeshögskoleutbildning är en

eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning.

Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.

 

Myndighet för Yrkeshögskola

www.myh.se »

Utbildning på universitet och högskolor ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 
Utbildningen ska ge studenterna:

  • kunskaper och färdigheter inom det område utbildningen avser
  • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
  • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Univeritet och Högskolerådet

www.uhr.se » 

AktuelltAktuelltAktuelltAktuellt
RSS-flödet kunde inte hämtas!
Felmeddelande:
Unspecified error
2018-05-30 09:40:36
Fler filialer än folkhögskolor visar undersökning
Det finns fler filialer än folkhögskolor i landet. I dagsläget bedrivs verksamhet på 176 filialer runt om i landet. Det vanligaste skälet till att starta en filial är att komma närmare kursens målgrupp. Det visar en undersökning från Folkbildningsrådet.
2018-05-18 08:24:10
Cirkeldeltagarnas erfarenheter kartläggs
Folkbildningsrådet startar en cirkeldeltagarpanel, tillsammans med undersökningsföretaget NOVUS. Panelen kommer att bestå av cirka 10 000 deltagare från landets studieförbund. Idag inleds rekryteringen.
news
Ny förvaltningslag och nyheter i förordningar inom myndighetens område
1 juli börjar en ny förvaltningslag att gälla. Med anledning av den nya förvaltningslagen har regeringen fattat beslut om ändringar i förordningar som gäller inom Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) område.
news, yh
Nu ska även yrkeshögskolan utbilda tolkar
Myndigheten för yrkeshögskolan presenterar idag de första kontakttolkutbildningarna inom yrkeshögskolan. Utbildningarna startar tidigast i januari 2019.
RSS-flödet kunde inte hämtas!
Felmeddelande:
Unspecified error
  

Övriga
Utbildningsanordnare