Turismutbildningar

 

Utbildningsvägar för att verka i svensk turism- och resenäring

  

 

Gynasium
 

 

Folkhögskola

 

Yrkeshögskola

 

Universitet och Högskola

 

Det finns 18 nationella program i gymnasieskolan, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Efter ett yrkesprogram ska eleverna vara väl förberedda för yrkeslivet och utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket.

 

Det ska vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana efter utbildningen. Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskole-behörighet under gymnasieutbildningen.

 

De högskoleförberedande programmen ska förbereda eleverna för högskolestudier.

 

Myndighet Skolverket

www.skolverket.se » 

  

Folkhögskolorna har olika huvud-mannaskap. De är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar samt landsting och regioner.

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner.  

Folkhögskolan är eftergymnasial och utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

 

Folkbildningsrådet

www.folkbildning.se »

 

Yrkeshögskoleutbildning är en

eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning.

Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.

 

Myndighet för Yrkeshögskola

www.myh.se »

Utbildning på universitet och högskolor ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 
Utbildningen ska ge studenterna:

  • kunskaper och färdigheter inom det område utbildningen avser
  • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
  • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Univeritet och Högskolerådet

www.uhr.se » 

AktuelltAktuelltAktuelltAktuellt
RSS-flödet kunde inte hämtas!
Felmeddelande:
Ett semikolon förväntades. Error has occured while trying to process http://www.skolverket.se/cm/senaste-nytt-fran-skolverket-1.151513?l=sv_SE
Please contact web-master


Cache-Control: no-cache Date: Fri, 22 Feb 2019 02:00:23 GMT Pragma: no-cache Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html;charset=UTF-8 Expires: Tue, 01 Jan 1980 12:01:01 GMT Set-Cookie: JSESSIONID=3E5B1A0BE7BB2F44BB8BB278B81EF9C4; Path=/; Secure; HttpOnly


<!DOCTYPE html> <html lang="sv"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <title>Sidan kunde inte hittas - Skolverket</title> <meta name="robots" content="noindex, nofollow" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, shrink-to-fit=no" /> <meta name="dcterms.identifier" content="https://www.skolverket.se" /> <meta name="dcterms.language" content="sv" /> <meta name="dcterms.format" content="text/html" /> <meta name="dcterms.type" content="text" /> <!--[if !IE]><!--> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1547468879112/sitevision-responsive-grids.css" /> <!--<![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1547468879112/sitevision-ie-responsive.css" /><![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1547468879112/sitevision-ie-grids.css" /><![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1547468879112/651.6b10980f15b5fb6ed6827b/sitevision-ie-grids.css" /><![endif]--> <!--[if !IE]><!--> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1547471186366/sitevision-spacing.css" /> <!--<![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1547471186366/px/sitevision-ie-spacing.css" /><![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1547471186366/em/sitevision-ie-spacing.css" /><![endif]--> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/1547471186366/pc/sitevision-ie-spacing.css" /><![endif]--> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/sitevision/4.3.2-73/portlet/sitevision-portlets-min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/auto-1-377/5083/SiteVision.css"/><link rel="stylesheet" type="text/css" media="print,screen,speech" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/0/5083/print/SiteVision.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/sitevision/4.3.2-73/util/sitevision_plugins-min.css" /> <!--[if IE]><link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="/sitevision/4.3.2-73/css/sitevision-ie.css" /><![endif]--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/sitevision/4.3.2-73/envision/envision.css" /> <!--[if IE]> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.2d0e8fe115ca42f830b5ea/1529503918664/skolv-bootstrap.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.6b10980f15b5fb6ed6829f/1550562485564/skolverket-main.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.17ee003715d398ddf295b5b/1535096693209/skolv-accordion.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.83775a715dc9b55a75271/1537791288771/skolv-mobilemenu.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.5dfee44715d35a5cdfa525b/1548074553370/skolv-element.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.5dfee44715d35a5cdfa618b/1541536472765/less-originated.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.5dfee44715d35a5cdfaa376/1516017579745/skolv-back-to-top.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.49f081e1610d887500449b/1542452770573/skolv-notification.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.156450c916200e79f3c10/1520847640091/jquery-ui.min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.18fa003d1623368210616eb/1550496174026/skolv-styleguide.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="//fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="//fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:400,600" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.189c87ae1623366ff37fa4/1522749065212/skolv-decorations.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all and (max-width: 768px)" href="/download/18.653ebcff16519dc12ef106/1537789791320/skolv-tablefix.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.213ca053167750d1aaa52e/1550502237394/skv-reveal.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="/download/18.5707c31684c5512e838/1547730193860/edit_metadata_on_page.css" /> <![endif]--> <!--[if !IE]>--> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/91.15ff5e7315b8130ee3c768/1547471189013/0/sv-template-asset.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="//fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="//fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:400,600" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/91.15ff5e7315b8130ee3c768/1547471189013/1/sv-template-asset.css" /> <!--<![endif]--> <!-- Google Tag Manager --> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-WC3VVF9');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <script type="text/javascript" src="/sitevision/4.3.2-73/js/sitevision_plugins-min.js"></script> <!--[if lt IE 8]><script src="/sitevision/4.3.2-73/js/json2.js"></script><![endif]--> <script type="text/javascript">var $svjq=jQuery.noConflict();</script> <script type="text/javascript" src="/sitevision/4.3.2-73/js/sitevision_common-min.js"></script> <!--[if lt IE 9]> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/sitevision/4.3.2-73/css/html5.css" /> <script src="/sitevision/4.3.2-73/js/html5.js"></script> <script src="/sitevision/4.3.2-73/js/ie-hacks.js"></script> <![endif]--> <script src="https://f1-eu.readspeaker.com/script/8066/ReadSpeaker.js?pids=embhl"></script> <meta name="description" content="Det verkar som att sidan du letar efter är försvunnen. Vi beklagar och hoppas att dessa länkar kan hjälpa dig."> <noscript> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/download/18.213ca053167750d1aaa577/1545292855046/skv-reveal-no-js.css"> </noscript> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ sv.PageContext = { pageId: '4.b173ee8160557dd0b84d', siteId: '2.6b10980f15b5fb6ed68246', userIdentityId: '', userIdentityReadTimeout: 0, userLocale: 'sv', inEditMode: false, isExtracting: false, pageCreationEditorType: 'NORMAL_EDITOR' }; sv.Log.setTraceLevel('error'); //]]> </script> </head> <body class=" sv-responsive c0" > <!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WC3VVF9" height="0" width="0" class="c326"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) --> <div id="svid10_6b10980f15b5fb6ed6828f" class="sv-layout"><div class="sv-html-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_213ca053167750d1aaa531"><div id="HTML"><!-- HTML --></div><svg class="c1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><symbol id="icon-expand-more" viewBox="0 0 24 24"><path d="M16.59 8.59L12 13.17 7.41 8.59 6 10l6 6 6-6z"/><path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/></symbol></svg></div> <div class="sv-vertical sv-layout" id="svid10_49f081e1610d88750042a4"><div class="sv-vertical sv-layout sv-view sv-skip-spacer" id="svid93_49f081e1610d88750042a5"><header class="sv-vertical sv-layout ielayoutfix sv-skip-spacer c2" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed68290"><div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed68292"><div class="sv-row sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_b173ee8160557dd0b84d13"><div class="sv-layout no-mp-column-margin sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_b173ee8160557dd0b84d14"><div class="sv-horizontal sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_b173ee8160557dd0b84d15"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer sv-horizontal-column c3" id="svid10_b173ee8160557dd0b84d16"><div class="sv-html-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_4fc05a3f164131a74183a13"><div id="HTMLTillinnehalletdolddefault"><!-- HTML - Till innehållet (dold default) --></div><div id="skolv-skiptocontent"> <a href="#skolv-content" class="skolv-skip-link" accesskey="s">Till Innehållet</a> </div> </div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_6b10980f15b5fb6ed68297"><div id="SVGLogotyp"><!-- SVG Logotyp --></div><a href="/"><img alt="Skolverket" src="/images/18.6011fe501629fd150a27553/1528974751796/skolverket-logotype-new.svg" class="skolverket-logotype"></a></div> </div> <div class="sv-vertical sv-layout sv-horizontal-column c3" id="svid10_b173ee8160557dd0b84d17"><div class="sv-html-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_1dad475415bf52bd676b00a"><div id="HTML-0"><!-- HTML --></div><div class="skolv_help-menu"> <a class="skolv_help-menu--link skolv_help-menu--link--speak" href="#"> <img src="/images/18.6011fe501629fd150a27551/1528974412013/header-speak-new.svg" class="skolv_help-menu--link--icon skolv_help-menu--link--icon--speak" alt=""> Lyssna </a> <a class="skolv_help-menu--link skolv_help-menu--link--translate" href="/andra-sprak-other-languages"> <img src="/images/18.6011fe501629fd150a27552/1528974412027/header-translate-new.svg" class="skolv_help-menu--link--icon skolv_help-menu--link--icon--translate" alt=""> Languages </a> <a class="skolv_help-menu--link skolv_help-menu--link--search" href="/sok"> <img src="/images/18.6011fe501629fd150a27550/1528974411994/header-search-new.svg" class="skolv_help-menu--link--icon skolv_help-menu--link--icon--search" alt=""> Sök </a> <!-- --> <a class="skolv_help-menu--link skolv_help-menu--link--mobilemenu" href="#menu"> <img src="/images/18.17ee003715d398ddf2919d11/1502282825388/header-mobilemenu.svg" class="skolv_help-menu--link--icon skolv_help-menu--link--icon--mobilemenu" alt=""> Meny </a> <!-- --> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </header> <nav class="sv-vertical sv-layout skolv_mainnav ielayoutfix c4" id="svid10_1dad475415bf52bd676ac7a"><div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_1dad475415bf52bd676ac7b"><div class="sv-row sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_1dad475415bf52bd676ac7c"><div class="sv-layout no-mp-column-margin sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_1dad475415bf52bd676ac7d"><div class="sv-jcrmenu-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_1dad475415bf52bd67659"><div id="Meny"><!-- Meny --></div> <ul class="skolv_main-menu" id="menu"> <li class="skolv_main-menu--item"> <a href="/undervisning" class="skolv_main-menu--item--link">Undervisning</a></li> <li class="skolv_main-menu--item"> <a href="/skolutveckling" class="skolv_main-menu--item--link">Skolutveckling</a></li> <li class="skolv_main-menu--item"> <a href="/regler-och-ansvar" class="skolv_main-menu--item--link">Regler och ansvar</a></li> <li class="skolv_main-menu--item"> <a href="/innehall-a-o" class="skolv_main-menu--item--link">Innehåll A-Ö</a></li> </ul> </div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_4fc05a3f164131a74183a12"><div id="HTMLAnkaretillinnehallet"><!-- HTML - Ankare till innehållet --></div><span id="skolv-content" tabindex="-1"></span></div> </div> </div> </div> </nav> </div> </div> <div class="sv-vertical sv-layout" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682ae"><div id="svid94_15ff5e7315b8130ee3c771"><div class="sv-layout sv-skip-spacer" id="svid30_1dad475415bf52bd6763675d"><div id="Brodsmulor"><!-- Brödsmulor --></div><div class="sv-vertical sv-layout sv-view sv-skip-spacer" id="svid93_49f081e1610d88750042c5"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer c5" id="svid10_1dad475415bf52bd676aec6"><div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_1dad475415bf52bd676aec7"><div class="sv-row sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_1dad475415bf52bd676aec8"><div class="sv-layout no-mp-column-margin sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_1dad475415bf52bd676aec9"><div class="sv-multilevellink-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_1dad475415bf52bd676aeca"><div id="Flernivalank"><!-- Flernivålänk --></div> <ul class="skolv_breadcrumbs-list"> <li class="sv-inline"> <a href="/" class="sv-font-m-brodsmulor c6" >Hem</a> </li> <li class="sv-inline"> <span class="sv-font-m-brodsmulor c7" > › </span> <span class="sv-font-m-brodsmulor c7">Sidan kunde inte hittas</span> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="sv-script-portlet sv-portlet" id="svid12_5dfee44715d35a5cdfa56e6"><div id="Skriptforsidobild"><!-- Skript för sidobild --></div><!--<img class="" src="/images/18.1dad475415bf52bd67636757/1496900218077/skolverket-exempel-sideimage.jpg" alt="">--> <div class="skolv_side-image skolv_side-image-overview"> <img src="/images/200.fea8b7016850ad8308579/1549976657343/scandinav_ia77.jpg" class="sv-noborder" alt="" /> </div> </div> <div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c778"><div class="sv-row sv-layout no-mp-padding sv-skip-spacer c8" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c779"><div class="sv-layout sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c77a"><div class="sv-vertical sv-layout skolv_frame-top skolv_frame-main-padding ielayoutfix sv-skip-spacer c10" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c77b"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_1dad475415bf52bd67636f5b"><div id="svid94_b173ee8160557dd0b87fb7" class="pagecontent sv-layout"><div id="Toppinnehall"><!-- Toppinnehåll --></div><div class="sv-layout sv-skip-spacer" id="svid30_189c87ae1623366ff3741dd"><div id="Redirectsoket"><!-- Redirect-soket --></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fb8"><div id="Rubrik"><!-- Rubrik --></div><div class="sv-text-portlet-content"><h1 class="heading" id="h-Sidankundeintehittas">Sidan kunde inte hittas</h1></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fb9"><div id="Ingress"><!-- Ingress --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="sv-font-introtext">Det verkar som att sidan du letar efter är försvunnen. Vi beklagar och hoppas att dessa länkar kan hjälpa dig.</p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fba"><div id="Lank1"><!-- Länk 1 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="sv-font-oversiktslankar"><a href="/">Startsidan</a></p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fbc"><div id="Lank2"><!-- Länk 2 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="sv-font-oversiktslankar"><a href="/innehall-a-o">Innehåll A-Ö</a></p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fbe"><div id="Lank3"><!-- Länk 3 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="sv-font-oversiktslankar"><a href="/sok">Sök</a></p></div></div> <div class="sv-text-portlet sv-use-margins" id="svid12_b173ee8160557dd0b87fc0"><div id="Lank4"><!-- Länk 4 --></div><div class="sv-text-portlet-content"><p class="sv-font-oversiktslankar"><a href="/om-oss/kontakta-skolverket/kontakt--och-besoksinformation">Kontakt</a></p></div></div> </div></div> </div> </div> </div> </div> <div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c780"><div class="sv-row sv-layout no-mp-padding sv-skip-spacer" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c781"><div class="sv-layout sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_15ff5e7315b8130ee3c782"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa8c75"><div id="svid94_b173ee8160557dd0b858" class="pagecontent sv-layout"><div id="Extrainnehall"><!-- Extrainnehåll --></div></div></div> </div> </div> </div> <div class="sv-vertical sv-layout c5" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa2c2b"><div class="sv-vertical sv-layout sv-skip-spacer c5" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa2c2c"><div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa2c2d"><div class="sv-row sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa2c2e"><div class="sv-layout no-mp-column-margin sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_5dfee44715d35a5cdfa2c2f"><div class="sv-multilevellink-portlet sv-portlet sv-skip-spacer c15" id="svid12_5dfee44715d35a5cdfa2c30"><div id="Flernivalank-0"><!-- Flernivålänk --></div> <ul class="skolv_breadcrumbs-list"> <li class="sv-inline"> <a href="/" class="sv-font-m-brodsmulor c6" >Hem</a> </li> <li class="sv-inline"> <span class="sv-font-m-brodsmulor c7" > › </span> <span class="sv-font-m-brodsmulor c7">Sidan kunde inte hittas</span> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div></div> <footer class="sv-vertical sv-layout c16" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682b0"><div class="sv-vertical sv-layout sv-view sv-skip-spacer" id="svid93_49f081e1610d88750042b7"><div class="sv-vertical sv-layout ielayoutfix sv-skip-spacer c17" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682b4"><div class="sv-fluid-grid sv-grid-12-col sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682b6"><div class="sv-row sv-layout sv-skip-spacer" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682b7"><div class="sv-layout sv-skip-spacer sv-column-5" id="svid10_6b10980f15b5fb6ed682b8"><div class="sv-html-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_6b10980f15b5fb6ed682b9"><div id="SVGLogotypVit"><!-- SVG Logotyp Vit --></div><img src="/images/18.6b10980f15b5fb6ed682b5/1492065201981/skolverket-logotype-white.svg" class="skolverket-logotype-white" alt="Skolverket"> </div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_47fb451e167211613efd5d"><div id="HTML-1"><!-- HTML --></div><div class="skolv-contact-us"> Upplysningstjänst och växel: <a href="tel:0852733200">08-527 332 00</a> </div> <!-- <style type="text/css"> .skolv-contact-us{ font-size:20px; font-weight:600; color:#fff; margin-top:1.75em; line-height: 1em; } .skolv-contact-us a[href^="tel:"]{ white-space:nowrap; color:#fff; text-decoration: none; } @media(max-width:411px){ .skolv-contact-us{ font-size:18px; } } </style> --> </div> </div> <div class="sv-layout sv-column-7" id="svid10_1dad475415bf52bd676b265"><div class="sv-jcrmenu-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_b173ee8160557dd0b883e7"><div id="Storalankar"><!-- Stora länkar --></div> <ul class="skolv-footer-links-big"> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss">Om oss</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/kontakta-skolverket">Kontakta Skolverket</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev">Publikationer och nyhetsbrev</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/webbplatser-och-sociala-kanaler">Webbplatser och sociala kanaler</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/press">Press</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/jobba-hos-oss">Jobba hos oss</a></li> <li class="skolv-footer-links-big-item"><a href="/om-oss/kalender">Kalender</a></li> </ul> </div> <div class="sv-jcrmenu-portlet sv-portlet" id="svid12_b173ee8160557dd0b883e8"><div id="Smalankar"><!-- Små länkar --></div> <ul class="skolv-footer-links-small"> <li class="skolv-footer-links-small-item"><a href="/om-oss/webbplatser-och-sociala-kanaler/om-webbplatsen">Om webbplatsen</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="sv-row sv-layout sv-visible-sv-bp-mobile" id="svid10_b173ee8160557dd0b883eb"><div class="sv-layout sv-skip-spacer sv-column-12" id="svid10_b173ee8160557dd0b883ee"><div class="sv-html-portlet sv-portlet sv-skip-spacer" id="svid12_b173ee8160557dd0b883ec"><div id="LyssnaochSprak"><!-- Lyssna och Språk --></div><div class="skolv-footer-mobileaccessibility"> <div class="skolv-footer-mobileaccessibility-speak"> <a href="#">Lyssna</a> </div> <div class="skolv-footer-mobileaccessibility-translate"> <a href="#">Languages</a> </div> </div></div> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> <div class="sv-vertical sv-layout" id="svid10_5707c31684c5512e82d"><div class="sv-vertical sv-layout sv-view sv-skip-spacer" id="svid93_5707c31684c5512e82e"></div> </div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_5dfee44715d35a5cdfa9505"><div id="ReadSpeaker"><!-- ReadSpeaker --></div><script type="text/javascript"> $svjq(document).ready(function() { var speakericon = '/images/18.1dad475415bf52bd676aec4/1495784748711/header-speak.svg'; window.rsConf = {general: {usePost: true}}; /* HTTP + HTTPS */ var url=window.location.href; //var prefix=url.split('skolverket.se')[0]; var prefix = 'https://www.'; /* NUMRERA SPELARE */ var nnr=1; /* OM JAVASCRIPT ÄR AKTIVERAT ERSÄTTER VI LYSSNA-LÄNKEN */ $svjq('a.skolv_help-menu--link--speak:contains(Lyssna)').addClass('lyssnaknapp'); $svjq('a.lyssnaknapp').attr('href', '#'); /*$('a.lyssnaknapp').text('KLART');*/ /* AKTIVERA SPELARE VID KLICK PÅ LYSSNA */ $svjq('a.lyssnaknapp').click(function() { if ($svjq('a.lyssnaknapp').text() == 'Stäng av Lyssna') { $svjq('a.lyssnaknapp').html('<img class="skolv_help-menu--link--icon skolv_help-menu--link--icon--speak" alt="" src="'+speakericon+'">Lyssna'); //Ta bort kakan som visar spelare eraseCookie('lyssna'); } else { $svjq('a.lyssnaknapp').html('<img class="skolv_help-menu--link--icon skolv_help-menu--link--icon--speak" src="'+speakericon+'" alt="">Stäng av Lyssna'); // Skapa en kaka som aktiverar spelare när man surfar vidare (gäller i 7 dagar) createCookie('lyssna', 'aktiverad', 7); } //$('.lyssnapub').toggle(); $svjq('.rs_preserve').toggle(); }); /* MENYBLOCK */ $svjq('.sv-jcrmenu-portlet').each(function(n,i) { var unikid=$svjq(this).attr('id'); //alert(unikid); //var unikid=$svjq(this).id; $svjq(this).before('<div id="readspeaker_button'+nnr+'" class="rs_skip rsbtn rs_preserve c18" ><a rel="nofollow" class="rsbtn_play" accesskey="'+nnr+'" title="Lyssna p&aring; menyn '+unikid+' med ReadSpeaker (tangent '+nnr+')" href="//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8066&amp;lang=sv_se&amp;readid='+unikid+'&amp;url="><span class="rsbtn_left rsimg rspart"><span class="rsbtn_text"><span>Lyssna</span></span></span><span class="rsbtn_right rsimg rsplay rspart"></span></a></div>'); nnr++; }); /* HELA SIDAN */ if($svjq('.pagecontent').find('.skolv-topnav-numbers').length !== 0) { $svjq('section.skolv-quiz-container').first().before('<div id="readspeaker_button'+nnr+'" class="rs_skip rsbtn rs_preserve c18" ><a rel="nofollow" class="rsbtn_play" accesskey="'+nnr+'" title="Lyssna p&aring; sidan med ReadSpeaker (tangent '+nnr+')" href="//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8066&amp;lang=sv_se&amp;readclass=readquiz&amp;url="><span class="rsbtn_left rsimg rspart"><span class="rsbtn_text"><span>Lyssna</span></span></span><span class="rsbtn_right rsimg rsplay rspart"></span></a></div>'); } else { $svjq('.pagecontent').first().before('<div id="readspeaker_button'+nnr+'" class="rs_skip rsbtn rs_preserve c18" ><a rel="nofollow" class="rsbtn_play" accesskey="'+nnr+'" title="Lyssna p&aring; sidan med ReadSpeaker (tangent '+nnr+')" href="//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8066&amp;lang=sv_se&amp;readclass=pagecontent&amp;url="><span class="rsbtn_left rsimg rspart"><span class="rsbtn_text"><span>Lyssna</span></span></span><span class="rsbtn_right rsimg rsplay rspart"></span></a></div>'); } nnr++; // UPPLÄSNING PUBLIKATIONER $svjq('a.download').each(function() { var urlen = $svjq(this).attr('href'); //var url = encodeURIComponent(urlen); var url = urlen; // OM DET ÄR EN PUBLIKATION = ANPASSA OM SPRÅKET ÄR ETT ANNAT if($svjq(this).text().match('Ladda ner som PDF')) { var pubilista = $svjq(this).prev('dl.clearfix').find("dt:contains('Språk')").next('dd').text(); var pubpres = $svjq(this).parents('div.publication-item').find("dt:contains('Språk')").next('dd').text(); var sprak = pubilista + pubpres; //SVENSKA om inget är satt var lang='sv_se'; if(sprak.indexOf('Engelska') !== -1 ) {lang='en_uk';} if(sprak.indexOf('Arabiska') !== -1 ) {lang='ar_ar';} if(sprak.indexOf('Engelska') !== -1 ) {lang='en_uk';} if(sprak.indexOf('Finska') !== -1 ) {lang='fi_fi';} if(sprak.indexOf('Franska') !== -1 ) {lang='fr_fr';} if(sprak.indexOf('Hindi') !== -1 ) {lang='hi_in';} if(sprak.indexOf('Kinesiska') !== -1 ) {lang='zh_cn';} if(sprak.indexOf('Polska') !== -1 ) {lang='pl_pl';} if(sprak.indexOf('Portugisiska') !== -1 ) {lang='pt_pt';} if(sprak.indexOf('Rumänska') !== -1 ) {lang='ro_ro';} if(sprak.indexOf('Ryska') !== -1 ) {lang='ru_ru';} if(sprak.indexOf('Spanska') !== -1 ) {lang='es_es';} if(sprak.indexOf('Turkiska') !== -1 ) {lang='tr_tr';} if(sprak.indexOf('Tyska') !== -1 ) {lang='de_de';} if(sprak.indexOf('Thai') !== -1 ) {lang='th_th';} $svjq(this).before('<a rel="nofollow" href="//docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bwudq&amp;lang='+lang+'&amp;url='+prefix+'skolverket.se'+url+'" onclick="window.open(this.href,dcrwin); return false;" title="Lyssna på detta dokument med ReadSpeaker docReader (tangent '+nnr+')" class="lyssnapub c19" ><img src="'+speakericon+'" class="c20"> Lyssna</a>'); } else { $svjq(this).before('<a rel="nofollow" href="//docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bwudq&amp;lang=sv_se&amp;url='+prefix+'skolverket.se'+url+'" onclick="window.open(this.href,dcrwin); return false;" title="Lyssna på detta dokument med ReadSpeaker docReader (tangent '+nnr+')" class="lyssnapub c19" ><img src="'+speakericon+'" class="c20"> Lyssna</a>'); } nnr++; }); // UPPLÄSNING KURSPLANERNAS PDF OCH WORD-FILER $svjq('ul.docs-wrapper li a').each(function() { var urlen = $svjq(this).attr('href'); var url = encodeURIComponent(urlen); $svjq(this).before('<a rel="nofollow" href="//docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bwudq&amp;lang=sv_se&amp;url='+prefix+'skolverket.se'+url+'" onclick="window.open(this.href,dcrwin); return false;" title="Lyssna på detta dokument med ReadSpeaker docReader (tangent '+nnr+')" class="lyssnapub c19" ><img src="'+speakericon+'" class="c20"> Lyssna</a>'); nnr++; }); /**/ //---------------------------------------------- /* DÖLJ VID UPPSTART / AKTIVERA OM DET VAR DET */ $svjq('.block.rs_preserve').toggle(); //} //------------------------ /* // Create a Cookie for one week createCookie('lyssna', 'aktiverad', 7); // Read the cookie (note this will only work on the page loads after the cookie is created) var myCookie = readCookie('lyssna'); console.log(myCookie); // Outputs: "The value of my cookie..." // Erase the cookie (only works on page loads after the cookie was created) eraseCookie('lyssna') */ //------------------------ function createCookie(name,value,days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000)); var expires = "; expires="+date.toGMTString(); } else var expires = ""; document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/"; } function readCookie(name) { var nameEQ = name + "="; var ca = document.cookie.split(';'); for(var i=0;i < ca.length;i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length); if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length); } return null; } function eraseCookie(name) { createCookie(name,"",-1); } // Read the cookie (note this will only work on the page loads after the cookie is created) var myCookie = readCookie('lyssna'); if (myCookie == null) {// // do cookie doesn't exist stuff; } else { $svjq('a.lyssnaknapp').html('<img class="skolv_help-menu--link--icon skolv_help-menu--link--icon--speak" src="'+speakericon+'" alt="">Stäng av Lyssna'); $svjq('.rs_preserve').toggle(); // do cookie exists stuff } //console.log(myCookie); // Outputs: "The value of my cookie..." $svjq('#footer a.rsbtn_play span').attr('style','color:#000'); }); </script> </div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_5dfee44715d35a5cdfaa37c"><div id="Backtotop"><!-- Back to top --></div><aside> <a href="#" id="back-to-top" title="Back to top">Till toppen <img alt="Gå till toppen på sidan" src="/images/18.5dfee44715d35a5cdfa57a6/1508823114728/arow-uppdown.svg"></a> </aside></div> <div class="sv-html-portlet sv-portlet" id="svid12_4fc05a3f164131a741848e3"><div id="GoogleAnalytics"><!-- GoogleAnalytics --></div><script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-2735688-2', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true) ga('send', 'pageview'); $svjq(document).ready(function() { $svjq('a[rel="external"][href^="/download/"]').click(function(event) { ga('send', 'event', 'Attachment', 'Download ' + event.target.getAttribute('title'), event.target.getAttribute('href')); }); $svjq('a[rel="external"]').not('[href^="/download/"]').click(function(event) { ga('send', 'event', 'External link', 'Click', event.target.getAttribute('href')); }); }); </script></div> </div> <script type="text/javascript" src="/sitevision/4.3.2-73/portlet/sitevision-portlets-min.js"></script> <script src="/2.6b10980f15b5fb6ed68246/91.15ff5e7315b8130ee3c768/1547471189007/BODY/0/sv-template-asset.js"></script> <script src="/sitevision/4.3.2-73/envision/envision.js"></script> </body> </html>
2019-02-12 13:42:37
Studieförbunden utgör basen i svenskt musikliv
De tio studieförbunden samlar över 100 000 musikutövare varje år, det visar en ny rapport från Studieförbunden i samverkan. Varje år skapas över 4 miljoner musiktimmar i över 4000 replokaler i hela landet.
2019-02-01 12:57:11
Anna Ekström fortsätter som folkbildningsminister
Den här veckan blev det klart att Anna Ekström har fortsatt ansvar för folkbildningsfrågorna. Anna Ekström utsågs den 21 januari till ny utbildningsminister, hon var tidigare gymnasie- och kunskapslyftsminister och har jobbat med folkbildningsfrågor i regeringen sedan 2016. Hon är väl insatt i våra frågor och har stor kännedom om folkbildningens bärande roll i samhället.
news, yh
Ansökan om behörighetsgivande förutbildning har öppnat
Från och med idag kan utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan ansöka om behörighetsgivande förutbildning för utbildningar som startar hösten 2019.
yh
GD har ordet: Besluten om yrkeshögskolan
Den 29 januari i år fattade myndigheten 1105 beslut om vilka utbildningar som ska tillföras YH-portföljen de närmaste åren. Det resulterade i ungefär 500 nya utbildningar med drygt 14.000 nya platser 2019. Beviljandegraden var 45%, den högsta andelen någonsin. Expansionen fortsätter!
RSS-flödet kunde inte hämtas!
Felmeddelande:
En stränglitteral förväntades, men det gick inte att hitta något inledande citattecken. Error has occured while trying to process http://www.uhr.se/sv/RSS/nyheter-uhr/
Please contact web-master


Cache-Control: private Date: Fri, 22 Feb 2019 02:00:24 GMT Content-Length: 154274 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/10.0 X-AspNetMvc-Version: 5.2 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET


<!DOCTYPE html> <html dir="" lang="sv" class="ignore-accessibility-test"> <head> <script src="/uhr/header-libraryjs?v=coVI6y6k0Ffd-nStsIs3a4nkXhqoNSYUuj8T4WD7MG81"></script> <meta charset="utf-8"/> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico"> <meta name="title" content="RSS" /> <meta name="description" content="" /> <meta name="twitter:card" content="summary" /> <meta name="twitter:site" content="UHR.se" /> <meta name="twitter:title" content="RSS" /> <meta name="twitter:description" content="Det &#228;r enkelt att f&#229; nyheter och pressmeddelanden fr&#229;n UHR via RSS." /> <meta name="twitter:image" content="https://www.uhr.se/globalassets/uhr-symbol-lila-158x158-facebook.png" /> <meta property="og:type" content="website" /> <meta property="og:url" content="https://www.uhr.se/om-uhr/om-webbplatsen/rss/" /> <meta property="og:title" content="RSS" /> <meta property="og:description" content="Det &#228;r enkelt att f&#229; nyheter och pressmeddelanden fr&#229;n UHR via RSS." /> <meta property="og:site_name" content="UHR.se" /> <meta property="fb:app_id" content="712756588876665" /> <meta property="og:image" content=https://www.uhr.se/globalassets/uhr-logotyp-316x316-facebook.png /> <title>RSS - Universitets- och h&#246;gskoler&#229;det (UHR)</title> <link href="/uhr/sitecss?v=l9rR_nhdqAFSIYnyv3N07W4lLsERvMuDGO5xIKKGXWg1" rel="stylesheet"/> <link href="/Static/Styles/Print.css" rel="stylesheet" media="print"/> <!-- ReadSpeaker --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Static/Plugins/ReadSpeaker/ReadSpeakerSampleSkin.css" /> <script type="text/javascript" src="/Static/Plugins/ReadSpeaker/ReadSpeakerSampleSkin.js"></script> <script src="/Static/Scripts/ReadSpeaker2.5/ReadSpeaker.js?pids=embhl"></script> <!-- End ReadSpeaker --> <script type="text/javascript"> window.cookiewarning_options = { "message": "<p>På uhr.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.&nbsp;<a href=\"/link/9b0558a42fb643bbb1a731d7533e63d6.aspx\">Läs mer om kakor</a></p>", "dismiss": "Jag f&#246;rst&#229;r" }; window.browserwarning_options = { "heading": "Din webbl&#228;sare &#228;r f&#246;r gammal", "message": "UHR.se har f&#229;tt nya funktioner som g&#246;r att du beh&#246;ver en modern webbl&#228;sare f&#246;r att kunna anv&#228;nda sidan. Uppdatera din webbl&#228;sare f&#246;r att forts&#228;tta till UHR.se", "btn": "Hj&#228;lp mig uppdatera min webbl&#228;sare" }; </script> <!-- UHR logotype for social sharing --> <link rel="image_src" type="image/png" href="https://www.uhr.se/globalassets/uhr-symbol-lila-300x300-facebook.png" /> <link rel="apple-touch-icon" sizes="57x57" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-57x57.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-60x60.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-72x72.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-76x76.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-114x114.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-120x120.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="144x144" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-144x144.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-152x152.png"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="/globalassets/_uhr.se/apple-touch-icon-180x180.png"> <link rel="icon" type="image/png" href="/globalassets/_uhr.se/favicon-32x32.png" sizes="32x32"> <link rel="icon" type="image/png" href="/globalassets/_uhr.se/android-chrome-192x192.png" sizes="192x192"> <link rel="icon" type="image/png" href="/globalassets/_uhr.se/favicon-96x96.png" sizes="96x96"> <link rel="icon" type="image/png" href="/globalassets/_uhr.se/favicon-16x16.png" sizes="16x16"> <link rel="manifest" href="/globalassets/_uhr.se/manifest.json"> <link rel="mask-icon" href="/globalassets/_uhr.se/safari-pinned-tab.svg" color="#5bbad5"> <link rel="shortcut icon" href="/globalassets/_uhr.se/favicon.ico"> <meta name="msapplication-TileColor" content="#da532c"> <meta name="msapplication-TileImage" content="/globalassets/_uhr.se/mstile-144x144.png"> <meta name="msapplication-config" content="/globalassets/_uhr.se/browserconfig.xml"> <meta name="theme-color" content="#62269e"> <!-- Google Tag Manager --> <script>(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-58V8B6');</script> <!-- End Google Tag Manager --> </head> <body class=""> <noscript><iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-58V8B6" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- Specialkod för att dölja icon-extern-lank-uhr vid sociala medielänkar i sidfoten --> <style> .footer-column .icon-facebook-uhr .icon-extern-lank-uhr:before, .footer-column .icon-linkedin-uhr .icon-extern-lank-uhr:before, .footer-column .icon-twitter-uhr .icon-extern-lank-uhr:before, .footer-column .icon-film-uhr .icon-extern-lank-uhr:before { content: none; } .footer-column .icon-facebook-uhr:before, .footer-column .icon-linkedin-uhr:before, .footer-column .icon-twitter-uhr:before, .footer-column .icon-film-uhr:before { margin-right: 2px; } </style> <div id="fb-root"></div> <script src="/uhr/social/facebook?v=fnhuCNtsgWtF_mmEaFBb0r1tsMS_RrO_7lO3T8lzklc1"></script> <div id="main-container" class="container body-content articlePage default"> <header id="header" class=""> <div> <div class="row hidden-print"> <div class="topitems col-sm-10 col-sm-offset-2"> <div class="topitems-desktop topitems-list hidden-xs"><div><div class="block"> <a href="/en/start/" class="block-link"> In English </a> </div></div><div> <div class="infotab-block"> <div class="dropdown "> <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> Andra spr&#229;k <span class="caret"></span> </a> <div class="dropdown-menu" role="menu"> <p><a title="Arabiska/العربية" href="/ar/om-uhr/andra-sprak/arabiska/">Arabiska/<strong>العربية</strong></a></p> <p><a title="Bosniska, kroatiska, serbiska" href="/om-uhr/andra-sprak/bosniska-kroatiska-serbiska/" target="_top">Bosniska, kroatiska, serbiska/bosanski, hrvatski, srpski</a></p> <p><a title="Farsi" href="/fa/om-uhr/andra-sprak/farsi/">Farsi/<strong>فارسى</strong></a></p> <p><a title="Finska" href="/om-uhr/andra-sprak/finska/" target="_top">Finska/suomeksi</a></p> <p><a title="Franska" href="/om-uhr/andra-sprak/franska/">Franska/français</a></p> <p><a title="Jiddisch" href="/om-uhr/andra-sprak/jiddisch/">Jiddisch/<span>ייִדיש&nbsp;</span></a></p> <p><a title="Meänkieli" href="/om-uhr/andra-sprak/meankieli/" target="_top">Meänkieli</a></p> <p><a title="Nordsamiska" href="/om-uhr/andra-sprak/nordsamiska/" target="_top">Nordsamiska/davvisámegiella</a></p> <p><a title="Romska" href="/om-uhr/andra-sprak/romska/" target="_top">Romska/romani čhib</a></p> <p><a title="Somaliska" href="/om-uhr/andra-sprak/somali/">Somaliska/af soomaali</a></p> <p><a title="Spanska" href="/om-uhr/andra-sprak/spanska/" target="_top">Spanska/español</a></p> </div> </div> </div> </div><div><div class="block"> <a href="/om-uhr/pressrum/" class="block-link"> Press </a> </div></div></div><div class="topitems-mobile topitems-list visible-xs-block"><div> <div class="infotab-block"> <div class="dropdown "> <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> In English <span class="caret"></span> </a> <div class="dropdown-menu" role="menu"> <p><a href="/en/start/">The uhr.se website in English</a></p> </div> </div> </div> </div></div> </div> </div> <div class="row logo-search-row"> <div class="col-xs-6 col-sm-6"> <div class="logo-container"> <a href="/" title="Hem" class="ignore-accessibility-test" id="portalHead"> <img src="/globalassets/uhr_logotyp_rgb_black.svg" alt="logotyp Universitets- och h&#246;gskoler&#229;det" class="logo" id="logo" /> </a> </div> </div> <div id="search-desktop" class="col-xs-6 col-sm-6 text-right hidden-xs hidden-print"> <div class="search-container"> <form action="/ovrigt/sok/" data-ajax-url="/uhrsearchjson" data-current-page-id="10089" method="get"> <div class="input-group "> <label for="uhrquery" class="sr-only">S&#246;k p&#229; webbplatsen</label> <input class="form-control search-autocomplete" placeholder="S&#246;k p&#229; webbplatsen" required="required" type="text" value="" name="q" id="uhrquery" autocomplete="on"/> <span class="input-group-btn"> <button class="btn btn-submit btn-primary" type="submit"> <span class="icon icon-forstoringsglas-uhr"></span> S&#246;k </button> </span> </div> </form> </div> </div> </div> <div class="hidden-xs hidden-print"> <nav class="navbar navbar-default navbar-desktop"> <div class=""> <div class="navigation-desktop"> <ul class="nav navbar-level-1-items nav-justified"> <li class="first "> <a href="/studier-och-antagning/" title="Antagning och studier" class="preventAutomaticIcon"> Antagning och studier </a> </li> <li class=" "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/" title="Bed&#246;mning av utl&#228;ndsk utbildning" class="preventAutomaticIcon"> Bed&#246;mning av utl&#228;ndsk utbildning </a> </li> <li class=" "> <a href="/internationella-mojligheter/" title="Internationella m&#246;jligheter" class="preventAutomaticIcon"> Internationella m&#246;jligheter </a> </li> <li class=" "> <a href="/systemtjanster-for-larosaten/" title="IT-system f&#246;r h&#246;gskolesektorn" class="preventAutomaticIcon"> IT-system f&#246;r h&#246;gskolesektorn </a> </li> <li class=" "> <a href="/lika-mojligheter/" title="Lika m&#246;jligheter" class="preventAutomaticIcon"> Lika m&#246;jligheter </a> </li> <li class=" "> <a href="/publikationer/" title="Publikationer" class="preventAutomaticIcon"> Publikationer </a> </li> <li class="last active"> <a href="/om-uhr/" title="Om Universitets- och h&#246;gskoler&#229;det" class="preventAutomaticIcon"> Om Universitets- och h&#246;gskoler&#229;det </a> </li> </ul> </div><!-- /.navbar-collapse --> </div><!-- /.container-fluid --> </nav> </div> <div class="visible-xs-block hidden-print"> <nav class="navbar navbar-default navbar-mobile"> <div class="navbar-header"> <div class="row no-gutters"> <div class="col-xs-8"> <button class="navbar-toggle menu-toggle collapsed btn btn-primary btn-icon pull-left" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navigation-phone" aria-controls="navigation-phone" aria-expanded="false" tabindex="-1"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span class="uhricon"> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </span> Meny </button> </div> <div class="col-xs-4"> <button class="navbar-toggle search-toggle collapsed btn btn-primary btn-icon" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#search-phone" aria-controls="search-phone" aria-expanded="false"> <span class="icon icon-forstoringsglas-uhr"></span> S&#246;k </button> </div> </div> </div> <div id="navigation-phone" class="collapse navigation-phone navbar-collapse"> <ul class="nav level0"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/studier-och-antagning/"> Antagning och studier </a> <ul class="nav level1 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/for-dig-som-ar-vagledare/"> F&#246;r dig som &#228;r v&#228;gledare </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/studier-och-antagning/uppdrag/"> Uppdrag </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/uppdrag/fyra-regeringsuppdrag-under-2016/"> Fyra regeringsuppdrag under 2016 </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/studier-och-antagning/uppdrag/En-forsoksverksamhet-med-krav-pa-lamplighet-vid-tilltrade-till-larar--och-forskollararutbildning-/"> En f&#246;rs&#246;ksverksamhet f&#246;r krav p&#229; l&#228;mplighet vid tilltr&#228;de till l&#228;rar- och f&#246;rskoll&#228;rarutbildning </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/uppdrag/En-forsoksverksamhet-med-krav-pa-lamplighet-vid-tilltrade-till-larar--och-forskollararutbildning-/information-om-lamplighetsbedoming/"> Information om l&#228;mplighetsbed&#246;mning </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/uppdrag/En-forsoksverksamhet-med-krav-pa-lamplighet-vid-tilltrade-till-larar--och-forskollararutbildning-/studieresa-till-skottland-om-lararlamplighet/"> Studieresa till Skottland om l&#228;rarl&#228;mplighet </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/uppdrag/En-forsoksverksamhet-med-krav-pa-lamplighet-vid-tilltrade-till-larar--och-forskollararutbildning-/forsoksverksamhet-med-lamplighetsprov---studieresa-till-finland/"> F&#246;rs&#246;ksverksamhet med l&#228;mplighetsprov - studieresa till Finland </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/uppdrag/En-forsoksverksamhet-med-krav-pa-lamplighet-vid-tilltrade-till-larar--och-forskollararutbildning-/Projektet-lamplighetsprov-till-lararutbildning-har-kommit-halvvags/"> Projektet l&#228;mplighetsprov till l&#228;rarutbildning har kommit halvv&#228;gs </a> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/studier-och-antagning/Studier-utomlands/"> Studier utomlands </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/Studier-utomlands/Intyg-for-utlandsstudier/"> Intyg f&#246;r utlandsstudier </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/"> Tilltr&#228;de till h&#246;gskolan </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/"> Beh&#246;righet till grundniv&#229; </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/Sarskilda-behorighetskrav-for-lararutbildningen/"> S&#228;rskilda beh&#246;righetskrav f&#246;r yrkesl&#228;rare </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/Andrade-foreskrifter-for-antagning-till-yrkeslararutbildningen-fr-o-m-1-januari-2015/"> &#196;ndrade f&#246;reskrifter f&#246;r antagning till yrkesl&#228;rarutbildningen (fr o m 1 augusti 2016) </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/andrade-foreskrifter-for-antagning-till-yrkeslararutbildningen-fr-o-m-1-augusti-2017/"> &#196;ndrade f&#246;reskrifter f&#246;r antagning till yrkesl&#228;rarutbildningen (fr o m 1 augusti 2017) </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/sprinklerteknik/"> &#196;ndrade f&#246;reskrifter f&#246;r antagning till yrkesl&#228;rarutbildningen (fr o m 1 aug 2018) </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/ovriga/"> &#214;vriga </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/ovriga/Specialidrott/"> Specialidrott </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/ovriga/rengoringsservice/"> Reng&#246;ringsservice </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Behorighet-till-grundniva/ovriga/design/"> Design </a> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Urval-till-grundniva/"> Urval till grundniv&#229; </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Antagning-till-avancerad-niva/"> Antagning till avancerad niv&#229; </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Antagning-till-forskarniva/"> Antagning till forskarniv&#229; </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Betygsurval/"> Betygsurval </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Betygsurval/Betygskomplettering/"> Betygskomplettering </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Betygsurval/Meritvarde/"> Meritv&#228;rdering </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Urval-med-hogskoleprov/"> Urval med h&#246;gskoleprov </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Alternativt-urval/"> Andra krav och annan platsf&#246;rdelning/alternativt urval </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Alternativt-urval/Information-till-larosaten-om-andra-krav-och-annan-platsfordelningalternativt-urval/"> Uppdaterad information till l&#228;ros&#228;ten om andra krav och annan platsf&#246;rdelning/alternativt urval </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Alternativt-urval/Beslut-alternativt-urval-annan-behorighet/"> Beslut om andra krav och annan platsf&#246;rdelning/alternativt urval </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Examina-pa-universitet-och-hogskola/"> Examina p&#229; universitet och h&#246;gskola </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Examina-pa-universitet-och-hogskola/Examina-pa-grundniva/"> Examina p&#229; grundniv&#229; </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Examina-pa-universitet-och-hogskola/Examen-pa-avancerad-niva/"> Examen p&#229; avancerad niv&#229; </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Examina-pa-universitet-och-hogskola/Examina-pa-forskarniva/"> Examina p&#229; forskarniv&#229; </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Examina-pa-universitet-och-hogskola/Examina-fore-1-juli-2007/"> Examina f&#246;re 1 juli 2007 </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Examina-pa-universitet-och-hogskola/Diploma-Supplement/"> Diploma Supplement </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/Hogskoleforordningen/"> H&#246;gskolef&#246;rordningen </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/bedomningshandboken/"> Bed&#246;mningshandboken </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/studier-och-antagning/Hogskoleprovet/"> H&#246;gskoleprovet </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/Hogskoleprovet/Nytt-hogskoleprov/"> 160 uppgifter p&#229; h&#246;gskoleprovet </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/Hogskoleprovet/Prov-i-atta-delar/"> Prov i &#229;tta delar </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/Hogskoleprovet/for-dig-som-ar-eller-vill-bli-intygsgivare/"> F&#246;r dig som &#228;r eller vill bli intygsgivare </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/studier-och-antagning/Antagningsstatistik/"> Antagningsstatistik </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/studier-och-antagning/Antagningsstatistik/Tidigare-terminer/"> Tidigare terminer </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/Antagningsstatistik/Tidigare-terminer/Antagningsstatistik-sokande-ar-2010-och-tidigare/"> Antagningsstatistik s&#246;kande, &#229;r 2010 och tidigare </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/Antagningsstatistik/Tidigare-terminer/Antagningsstatistik-urval-1-ar-2010-och-tidigare/"> Antagningsstatistik urval 1, &#229;r 2010 och tidigare </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/Antagningsstatistik/Tidigare-terminer/Antagningsstatistik-urval-2-ar-2010-och-tidigare/"> Antagningsstatistik urval 2, &#229;r 2010 och tidigare </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/Antagningsstatistik/soka-antagningsstatistik/"> S&#246;ka antagningsstatistik </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/studier-och-antagning/Analys-av-antagningsstatistik/"> Analys av antagningsstatistik </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/Analys-av-antagningsstatistik/antagningsstatistik-2018/"> Antagningsstatistik 2018 </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/Analys-av-antagningsstatistik/analys-av-antagningsstatistik-2017/"> Antagningsstatistik 2017 </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/Analys-av-antagningsstatistik/analyser_av_antagningsstatistik_20152/"> Antagningsstatistik 2016 </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/Analys-av-antagningsstatistik/analyser_av_antagningsstatistik_2015/"> Antagningsstatistik 2015 </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/Analys-av-antagningsstatistik/analyser_av_antagningsstatistik_2014/"> Antagningsstatistik 2014 </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/Analys-av-antagningsstatistik/analyser_av_antagningsstatistik_2013/"> Antagningsstatistik 2013 </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/studier-och-antagning/Betygsdatabasen/"> Nationella betygsdatabasen </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/studier-och-antagning/Betygsdatabasen/Stod-i-kommunernas-aktivitetsansvar/"> St&#246;d i kommunernas aktivitetsansvar </a> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/"> Bed&#246;mning av utl&#228;ndsk utbildning </a> <ul class="nav level1 collapse"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/"> Information innan ans&#246;kan </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/jag-vill-ansoka-om-bedomning/"> Jag vill ans&#246;ka om bed&#246;mning </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/jag-vill-ansoka-om-bedomning/utan-dokument/"> Utan utbildningsdokument </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/Arbeta-i-Sverige/"> Jag vill arbeta i Sverige </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/Arbeta-i-Sverige/Reglerade-yrken/"> Reglerade yrken </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/Arbeta-i-Sverige/gymnasial-yrkesutbildning/"> Gymnasial yrkesutbildning </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/Studera-i-Sverige/"> Jag planerar att studera i Sverige </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/Studera-i-Sverige/Utlandsk-hogskoleutbildning/"> Tillgodor&#228;knande av utl&#228;ndsk eftergymnasial utbildning </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/Studera-i-Sverige/omrakning-av-gymnasiebetyg/"> Meritv&#228;rde p&#229; gymnasiebetyg </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/Studera-i-Sverige/kompletterande-utbildning/"> Kompletterande utbildning </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/lamna-sanna-uppgifter/"> L&#228;mna sanna uppgifter </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/information-innan-ansokan/personuppgifter/"> Hantering av personuppgifter </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/for-dig-som-arbetar-med-nyanlanda/"> F&#246;r dig som arbetar med nyanl&#228;nda </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/for-dig-som-vill-anstalla/"> F&#246;r dig som vill anst&#228;lla </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/"> ENIC-NARIC Sverige </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/Utlatandet/"> UHR:s utl&#229;tande </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/bedomningsprocessen/"> Bed&#246;mningsprocessen </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/Det-svenska-utbildningssystemet/"> Det svenska utbildningssystemet </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/Lissabonkonventionen/"> Lissabonkonventionen </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/Bilaga-till-examensbevis/"> Diploma Supplement </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/Bilaga-till-examensbevis/Stodsida-for-examenshandlaggare/"> Information f&#246;r examenshandl&#228;ggare </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/utbildningsanordnare-som-inte-ar-erkanda/"> Utbildningsanordnare som inte &#228;r erk&#228;nda </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/naricportalen/"> NARIC-portalen </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/rapport-och-statistik/"> Statistik och rapporter </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/Lankar-och-verktyg/"> L&#228;nkar och verktyg </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/Lankar-och-verktyg/Bedomningshandboken/"> Bed&#246;mningshandboken </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/Lankar-och-verktyg/Bolognaprocessen/"> Bolognaprocessen </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/Lankar-och-verktyg/EAR-manualen/"> EAR-manualen </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/Lankar-och-verktyg/Erkanda-larosaten/"> Erk&#228;nda l&#228;ros&#228;ten </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/Bilaga-till-examensbevis/Stodsida-for-examenshandlaggare/"> Information f&#246;r examenshandl&#228;ggare </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/Lankar-och-verktyg/naric-portalen/"> NARIC-portalen </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/Lankar-och-verktyg/sok-tidigare-utlatanden/"> S&#246;k tidigare bed&#246;mningar - databas </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/bedomning-av-utlandsk-utbildning/Kontakta-oss/"> Kontakta oss om bed&#246;mning </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/"> Internationella m&#246;jligheter </a> <ul class="nav level1 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/internationellt-samarbete-och-utbyte/"> Internationellt samarbete och utbyte </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/den-globala-skolan/"> Den globala skolan </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/"> Arbete och praktik inom EU:s institutioner </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/jobba-vid-eus-institutioner/"> Jobba vid EU:s institutioner </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/jobba-vid-eus-institutioner/sa-fungerar-det/"> S&#229; fungerar det </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/jobba-vid-eus-institutioner/AD-concours/"> Uttagningsprov f&#246;r handl&#228;ggartj&#228;nster och liknande - AD-concours </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/jobba-vid-eus-institutioner/AST-concours/"> Uttagningsprov f&#246;r assistenter och administrativa tj&#228;nster - AST-concours </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/jobba-vid-eus-institutioner/intresseanmalan-for-kontraktsanstallning/"> Intresseanm&#228;lan f&#246;r kontraktsanst&#228;llning </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/jobba-vid-eus-institutioner/att-soka-eu-jobb/"> Att s&#246;ka EU jobb </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/jobba-vid-eus-institutioner/aktuella-utlysningar-i-eu-institutionerna/"> Aktuella utlysningar i EU-institutionerna </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/aktuella-uttagningsprov/"> Aktuella uttagningsprov </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/Seminarier-om-praktik-inom-EU/"> Seminarier och tr&#228;ning - EU-rekrytering </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/Seminarier-om-praktik-inom-EU/cbt-traning-i-malmo-30-mars/"> CBT-tr&#228;ning i Malm&#246; 30 mars </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/Seminarier-om-praktik-inom-EU/cbt-traning-i-stockholm-24-mars/"> CBT-tr&#228;ning i Stockholm 24 mars </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/Seminarier-om-praktik-inom-EU/cbt-traning-i-goteborg-23-mars/"> CBT-tr&#228;ning i G&#246;teborg 23 mars </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/Seminarier-om-praktik-inom-EU/cbt-traning-i-bryssel-16-17-mars/"> CBT-tr&#228;ning i Bryssel 16-17 mars </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/infor-EU-uttagningsprov/"> St&#246;d och tr&#228;ning inf&#246;r uttagningsproven </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/infor-EU-uttagningsprov/aktuella-traningstillfallen/"> Aktuella tr&#228;ningstillf&#228;llen </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/infor-EU-uttagningsprov/film-EU-uttagningsprov/"> Metodfilm: Tr&#228;na online inf&#246;r EU:s uttagningsprov </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/infor-EU-uttagningsprov/Ovningsmaterial/"> &#214;vningsmaterial </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/infor-EU-uttagningsprov/Tips-och-rad-infor-uttagningsprov/"> Tips och r&#229;d inf&#246;r uttagningsprov </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/Fragor-och-svar/"> Fr&#229;gor och svar </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/EU-Careers-Ambassador/"> EU Careers Ambassadors </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/praktik-inom-eus-institutioner/"> Praktik inom EU:s institutioner </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/praktik-inom-eus-institutioner/Praktikplats-och-ansokan/"> Praktikplats och ans&#246;kan </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/praktik-inom-eus-institutioner/Skrivarstuga-infor-ansokan/"> Skrivarstuga inf&#246;r ans&#246;kan till EU-praktik </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/praktik-inom-eus-institutioner/instruktionsfilm-infor-ansokan/"> Film inf&#246;r ans&#246;kan </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/praktik-inom-eus-institutioner/natverk-for-dig-som-gjort-eu-praktik/"> N&#228;tverk f&#246;r dig som gjort EU-praktik </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/praktik-inom-eus-institutioner/praktikanter-i-bryssel/"> Praktikanter i Bryssel </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/Kontakt/"> Kontakt - karri&#228;rm&#246;jligheter inom EU:s institutioner </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-och-praktik-inom-eus-institutioner/jobba-i-eus-byraer/"> Jobba p&#229; EU:s byr&#229;er </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/"> Utbytestj&#228;nstg&#246;ring f&#246;r statstj&#228;nstem&#228;n </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/intro-utbytestjanstgoring/"> F&#246;r dig som vill delta i utbytestj&#228;nstg&#246;ring </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/for-dig-som-ar-arbetsgivare/"> F&#246;r dig som &#228;r arbetsgivare </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/"> Program f&#246;r tj&#228;nstemannautbyte </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/european-reciprocal-training-programme-ert/"> European Reciprocal Training Programme, ERT </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/eu-utbildning-for-statstjansteman---erasmus-public-administration-programme/"> EU-utbildning f&#246;r statstj&#228;nstem&#228;n - Erasmus Public Administration Programme </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/eu-utbildning-for-statstjansteman---erasmus-public-administration-programme/sa-ansoker-du/"> S&#229; ans&#246;ker du </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/nationella-experter-under-professionell-utbildning-nept/"> Nationella experter under professionell utbildning, NEPT </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/nationella-experter-under-professionell-utbildning-nept/att-tanka-pa/"> Att t&#228;nka p&#229; </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/nationella-experter-under-professionell-utbildning-nept/sa-ansoker-du/"> S&#229; ans&#246;ker du </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/nordiskt-tjanstemannautbyte/"> Nordiskt tj&#228;nstemannautbyte </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/nordiskt-tjanstemannautbyte/sa-ansoker-och-rapporterar-du/"> S&#229; ans&#246;ker och rapporterar du </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/nordiskt-tjanstemannautbyte/att-tanka-pa/"> Att t&#228;nka p&#229; </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/tjanstgoring-vid-internationella-organisationer/"> Tj&#228;nstg&#246;ring vid internationella organisationer </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/tjanstgoring-vid-internationella-organisationer/sa-ansoker-du/"> S&#229; ans&#246;ker du </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/tjanstgoring-vid-internationella-organisationer/att-tanka-pa/"> Att t&#228;nka p&#229; </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/utbytestjanstgoring-pa-fn-organet-unescos-sekretariat/"> Utbytestj&#228;nstg&#246;ring p&#229; FN-organet Unescos sekretariat </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/utbytestjanstgoring-pa-fn-organet-unescos-sekretariat/sa-ansoker-du/"> S&#229; ans&#246;ker du </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/utbytestjanstgoring-pa-fn-organet-unescos-sekretariat/mer-om-unesco/"> Mer om Unesco </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/utbytestjanstgoring-pa-fn-organet-unescos-sekretariat/intervju-med-elisabeth-lagernas/"> Elisabeth - en utbytespionj&#228;r p&#229; Unesco i Paris </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/utbytestjanstgoring-mellan-eu-kommissionen-och-sverige/"> Utbytestj&#228;nstg&#246;ring mellan EU-kommissionen och Sverige </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/utbytestjanstgoring-mellan-eu-kommissionen-och-sverige/sa-ansoker-du/"> S&#229; ans&#246;ker du </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/utbytestjanstgoring-mellan-eu-kommissionen-och-sverige/att-tanka-pa/"> Att t&#228;nka p&#229; </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/utbytestjanstgoring-i-annat-eu-land/"> Utbytestj&#228;nstg&#246;ring i annat EU-land </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/utbytestjanstgoring-i-annat-eu-land/sa-ansoker-du/"> S&#229; ans&#246;ker du </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/program-for-tjanstemannautbyte/utbytestjanstgoring-i-annat-eu-land/att-tanka-pa/"> Att t&#228;nka p&#229; </a> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/ida-larsten-deltog-i-nept/"> Ida Larsten deltog i NEPT </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/utbytestjanstgoring-for-statstjansteman/vad-ar-fordelarna-med-ett-tjanstemannautbyte-elsakerhetsverket-vet/"> Vad &#228;r f&#246;rdelarna med ett tj&#228;nstemannautbyte? Els&#228;kerhetsverket vet! </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/nationell-referensram-for-examina-nqf/"> Nationell referensram f&#246;r examina (NQF) </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/Eurydike---om-utbildning-i-Europa/"> Eurydike - om utbildning i Europa </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/Eurydike---om-utbildning-i-Europa/eurydikenatverkets-studier/"> Eurydiken&#228;tverkets studier/rapporter </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/Eurydike---om-utbildning-i-Europa/eurydikenatverkets-studier/integration-av-flyktingar-och-asylsokande-inom-hogre-utbildning-har-hog-prioritet-i-tyskland/"> Integration av flyktingar och asyls&#246;kande inom h&#246;gre utbildning har h&#246;g prioritet i Tyskland </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/nyheter/2019/sa-integreras-elever-med-invandrarbakgrund-i-europa/"> S&#229; integreras elever med invandrarbakgrund i Europa </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/Eurydike---om-utbildning-i-Europa/eurydikenatverkets-studier/avgifter-och-studiestod-norden-och-malta-sticker-ut/"> Avgifter och studiest&#246;d: Norden och Malta sticker ut </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/Eurydike---om-utbildning-i-Europa/eurydikenatverkets-studier/stor-variation-i-europa-for-hemundervisning/"> Stor variation i Europa f&#246;r hemundervisning </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/Eurydike---om-utbildning-i-Europa/eurydikenatverkets-studier/larare--och-skolledares-loner-och-ersattningar-i-europa-2016-2017/"> L&#228;rarnas och skolledarnas l&#246;ner och ers&#228;ttningar i Europa 2016-2017 </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/Eurydike---om-utbildning-i-Europa/eurydikenatverkets-studier/strukturer-for-utbildningssystemen-i-europa/"> Hur ser de olika utbildningssystemen ut i Europa? </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/Eurydike---om-utbildning-i-Europa/eurydikenatverkets-studier/bolognarapporten-2018/"> Bolognarapporten 2018 </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/Eurydike---om-utbildning-i-Europa/eurydikenatverkets-studier/skolaret-i-europa/"> Skol&#229;ret i Europa </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/Eurydike---om-utbildning-i-Europa/eurydikenatverkets-studier/lararnas-roll-och-utbildningssituation-ar-en-utmaning-i-europa/"> L&#228;rarnas roll och utbildningssituation &#228;r en utmaning i Europa </a> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/europass/"> Europass </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/europass/europass-bilaga-till-examensbevis/"> Europass bilaga till examensbevis </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/europass/europass-mobilitet/"> Europass mobilitet </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/europass/european-skills-passport---europeiskt-fardighetspass/"> European Skills Passport - europeiskt f&#228;rdighetspass </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/europass/europass-tillagg-till-slutbetyg-och-yrkesexamen/"> Europass till&#228;gg till yrkesexamen </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/europass/europass-sprakpass/"> Europass spr&#229;kpass </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/europass/europass-meritforteckning/"> Europass meritf&#246;rteckning </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen/"> Bolognaprocessen - det europeiska omr&#229;det f&#246;r h&#246;gre utbildning </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen/Svenska-Bolognaexpertgruppen/"> Svenska Bolognaexpertgruppen </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen/Svenska-Bolognaexpertgruppen/Bolognaseminarier-2012/"> Bolognaseminarier 2012 </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen/Svenska-Bolognaexpertgruppen/Bolognaseminarier/"> Bolognaseminarier 2013 </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen/Projekt-for-att-oka-utgaende-studentmobilitet/"> Projekt f&#246;r att &#246;ka utg&#229;ende studentmobilitet </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/Bolognaprocessen/Projekt-for-att-oka-utgaende-studentmobilitet/Tidig-vagledning-okar-studentutbyte-i-Finland1/"> Tidig v&#228;gledning &#246;kar studentutbyte i Finland </a> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-inom-EU/"> Att arbeta i ett annat EU/EES-land </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-inom-EU/behoriga-myndigheter/"> Beh&#246;riga myndigheter </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-inom-EU/bergsguide/"> Bergsguide </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-inom-EU/europeiska-yrkeskortet/"> Europeiska yrkeskortet (EPC) </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-inom-EU/intyg-svensk-utbildning/"> Intyg f&#246;r arbete utomlands </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-inom-EU/intyg-svensk-utbildning/arkitekt-i-euees/"> Arkitekt i EU/EES </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-inom-EU/intyg-svensk-utbildning/hantering-av-personuppgifter/"> Hantering av personuppgifter </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-inom-EU/reglerade-utbildningar/"> Reglerade utbildningar </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/arbete-inom-EU/radgivningscentrum/"> R&#229;dgivningscentrum </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/internationella-mojligheter/Forum-for-internationalisering/"> Forum f&#246;r internationalisering </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/Forum-for-internationalisering/Arkiv-for-forumet/"> Forums m&#246;ten med anteckningar </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/Forum-for-internationalisering/Strategisk-internationalisering/"> Seminarium om strategisk internationalisering </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/Forum-for-internationalisering/Material-om-internationalisering/"> Material om internationalisering </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/college-of-europe/"> College of Europe </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/internationella-mojligheter/skolambassadorer-for-eu/"> Skolambassad&#246;rer f&#246;r EU </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/systemtjanster-for-larosaten/"> IT-system f&#246;r h&#246;gskolesektorn </a> <ul class="nav level1 collapse"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/systemtjanster-for-larosaten/stodsystem-for-larosaten/"> St&#246;dsystem f&#246;r l&#228;ros&#228;ten </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/systemtjanster-for-larosaten/stodsystem-for-larosaten/antagningssystemet-nya/"> Antagningssystemet (NyA) </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/systemtjanster-for-larosaten/stodsystem-for-larosaten/hogskoleprovsanmalan/"> H&#246;gskoleprovsanm&#228;lan </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/systemtjanster-for-larosaten/stodsystem-for-larosaten/betygsdatabasen-beda/"> Nationella betygsdatabasen (Beda) </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/systemtjanster-for-larosaten/stodsystem-for-larosaten/nationellt-administrations--och-informationssystem-for-samordnare-nais/"> Nationellt administrations- och informationssystem f&#246;r samordnare (Nais) </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/systemtjanster-for-larosaten/stodsystem-for-larosaten/tentaadmin/"> TentaAdmin </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/systemtjanster-for-larosaten/stodsystem-for-larosaten/validering--digitalt-ansoknings--och-administrationssystem-valda/"> Validering – digitalt ans&#246;knings- och administrationssystem (Valda) </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/systemtjanster-for-larosaten/sa-arbetar-vi-inom-systemforvaltning-och-systemdrift/"> S&#229; arbetar vi med systemf&#246;rvaltning och systemdrift </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/systemtjanster-for-larosaten/har-du-fragor/"> Har du fr&#229;gor? </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/lika-mojligheter/"> Lika m&#246;jligheter </a> <ul class="nav level1 collapse"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/lika-mojligheter/Eurostudent/"> Eurostudent </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/lika-mojligheter/Eurostudent/studenter-med-funktionshinder/"> Eurostudent VI - En inblick i situationen f&#246;r studenter med funktionshinder </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/lika-mojligheter/Eurostudent/eurostudent-vi---studentmobilitet/"> Eurostudent VI: Studentmobilitet </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/lika-mojligheter/Eurostudent/eurostudent-v-en-kort-inblick-i-studenternas-mobilitet/"> Eurostudent V: En kort inblick i studenternas mobilitet </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/lika-mojligheter/Eurostudent/eurostudent-v-en-kort-inblick-i-studenternas-ekonomi/"> Eurostudent V, En kort inblick i studenternas ekonomi </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/lika-mojligheter/Eurostudent/Eurostudent-V-En-kort-inblick-i-studenters-bostadssituation/"> Eurostudent V, En kort inblick i studenters bostadssituation </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/lika-mojligheter/Eurostudent/Eurostudent-kortrapport-pa-svenska-om-studenter-med-funktionshinder/"> Eurostudent V: En kort inblick i situationen f&#246;r studenter med funktionshinder </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/lika-mojligheter/Delegationen-for-jamstalldhet/"> J&#228;mst&#228;lldhet i h&#246;gskolan </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/lika-mojligheter/Delegationen-for-jamstalldhet/Delegationens-uppdrag/"> Delegationens uppdrag </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/lika-mojligheter/Delegationen-for-jamstalldhet/DJ---projekt/"> Projekt </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/lika-mojligheter/Delegationen-for-jamstalldhet/DJ---projekt/Projektintervjuer/"> Projektintervjuer </a> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/lika-mojligheter/jamstalldhet-i-myndigheter-jim/"> J&#228;mst&#228;lldhetsintegrering i myndigheter </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/lika-mojligheter/nationella-minoriteter/"> Nationella minoriteter </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/lika-mojligheter/nationella-minoriteter/hjartesprak/"> #hj&#228;rtespr&#229;k </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/lika-mojligheter/regeringsuppdrag-att-utveckla-distansutbildningen/"> Regeringsuppdrag att utveckla distansutbildningen </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/lika-mojligheter/trackit---studentuppfoljning-for-battre-stod/"> Trackit - Studentuppf&#246;ljning f&#246;r b&#228;ttre st&#246;d </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/lika-mojligheter/Uppdrag-framja-breddad-rekrytering/"> Uppdrag att kartl&#228;gga arbetet med breddad rekrytering och -deltagande 2015 </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/lika-mojligheter/Uppdrag-framja-breddad-rekrytering/goda-exempel---uppdrag-breddad-rekrytering-och-breddat-deltagande/"> Filmer om goda exempel </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/lika-mojligheter/utbildning-gar-i-arv/"> Utbildning g&#229;r i arv - en unders&#246;kning av svenskars inst&#228;llning till h&#246;gre utbildning </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/lika-mojligheter/valkommen-till-hogskolan/"> V&#228;lkommen till h&#246;gskolan </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/publikationer/"> Publikationer </a> <ul class="nav level1 collapse"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/"> Svensk-engelsk ordbok </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/Sokhjalp/"> S&#246;khj&#228;lp </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/Om-ordboken/"> Om ordboken </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/Synpunkter/"> Synpunkter </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/publikationer/lagar-regler-for-hogre-utbildning/"> Lagar &amp; regler f&#246;r h&#246;gre utbildning </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/publikationer/lagar-regler-for-hogre-utbildning/lagar-och-regler-for-hogre-utbildning/"> Lagar och regler som styr den h&#246;gre utbildningen </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/publikationer/lagar-regler-for-hogre-utbildning/forfattningtexter-pa-engelska/"> F&#246;rfattningtexter p&#229; engelska </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/publikationer/lagar-regler-for-hogre-utbildning/hogskoleforordningen/"> H&#246;gskolef&#246;rordningen </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/publikationer/lagar-regler-for-hogre-utbildning/Universitets--och-hogskoleradets-forfattningssamling/"> Universitets- och h&#246;gskoler&#229;dets f&#246;rfattningssamling </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/publikationer/Remisser/"> UHR:s remisser </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/publikationer/Nyhetsbrev/"> Nyhetsbrev </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix active-branch has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="true"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/"> Om Universitets- och h&#246;gskoler&#229;det </a> <ul class="nav level1 collapse in"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/"> Detta g&#246;r UHR </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/"> Uppdrag </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/framjande-av-anvandningen-av-lokalt-beslutade-urvalsgrunder/"> Fr&#228;mja anv&#228;ndningen av lokalt beslutade urvalsgrunder </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/sa-validerar-du-dina-kunskaper/"> Validering – f&#229; papper p&#229; kompetensen </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/sa-validerar-du-dina-kunskaper/jag-vill-studera/"> Jag vill studera </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/sa-validerar-du-dina-kunskaper/jag-vill-arbeta/"> Jag vill arbeta </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/sa-validerar-du-dina-kunskaper/jag-ar-vagledare-eller-arbetar-med-bedomning-av-reell-kompetens-och-validering/"> Jag &#228;r v&#228;gledare eller arbetar med bed&#246;mning av reell kompetens och validering </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/sa-validerar-du-dina-kunskaper/jag-foretrader-en-skola/"> Jag f&#246;retr&#228;der en skola </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/sa-validerar-du-dina-kunskaper/jag-ar-arbetsgivare-eller-foretrader-en-bransch/"> Jag &#228;r arbetsgivare eller f&#246;retr&#228;der en bransch </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/sa-validerar-du-dina-kunskaper/jag-har-utlandsk-utbildning-eller-arbetar-som-kontakttolk/"> Jag har utl&#228;ndsk utbildning eller arbetar som kontakttolk </a> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/intressenter-och-malgrupper/"> Intressenter och m&#229;lgrupper </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/Organisation/"> Organisation </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/Styrelsen/"> Styrelse </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/Styrdokument/"> Styrdokument </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/Arsredovisning-och-budgetunderlag/"> &#197;rsredovisning och budgetunderlag </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/vi-ar-uhr/"> Vi &#228;r UHR </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/jobba-pa-uhr/"> Jobba p&#229; UHR </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/jobba-pa-uhr/formaner-och-villkor/"> F&#246;rm&#229;ner och villkor </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/"> Konferenser </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/"> Genomf&#246;rda konferenser </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/reko-konferens-19-20-november/"> Reell kompetens – nu en realitet? </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/internationaliseringsdagarna-fran-strategi-till-handling/"> Internationaliseringsdagarna: fr&#229;n strategisk agenda till handling </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/internationaliseringsdagarna-fran-strategi-till-handling/filmupptagning-fran-konferensen/"> Filmupptagning fr&#229;n konferensen </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/nuak-2018/"> Nuak 2018 </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/nuak-2018/presentationer-fran-nuak-2018/"> Presentationer fr&#229;n Nuak 2018 </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/uhr-forum-14-juni/"> UHR forum om studiesituationen f&#246;r studenter med funktionsneds&#228;ttning </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/uhr-forum-14-juni/behandling-av-personuppgifter/"> Behandling av personuppgifter </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2018/"> Kvalitetsdrivet 2018 </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2018/program/"> Program </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2018/sammanfattningar/"> Sammanfattningar och presentationer </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2018/presentatorer/"> Presentat&#246;rer </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/en-hogskola-fri-fran-studentfusk/"> En h&#246;gskola fri fr&#229;n studentfusk </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/nuak-2017/"> NUAK 2017 </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/nuak-2017/presentationer-nuak-2017/"> Presentationer NUAK 2017 </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/almedalen-2017/"> Almedalen 2017 </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/trackit---studentuppfoljning-for-battre-stod/"> Trackit – studentuppf&#246;ljning f&#246;r b&#228;ttre st&#246;d </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/refugees-impact-on-bologna-reform/"> Refugees&#39; impact on Bologna reform </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/refugees-impact-on-bologna-reform/for-information-about-the-european-area-for-higher-education-the-so-called-bologna-process.-httpwww.ehea.info--swedish-hei-activities-associated-with-refugees/"> Background </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/refugees-impact-on-bologna-reform/programme/"> Conference documentation </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/uhr-forum-nationella-minoritetssprak--utbildningsutbud-och-utmaningar/"> UHR Forum: Nationella minoritetsspr&#229;k </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/ida-dagarna-i-orebro-16-17-maj/"> IDA-dagarna 2017 </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/ida-dagarna-i-orebro-16-17-maj/temaomraden/"> Temaomr&#229;den </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/ida-dagarna-i-orebro-16-17-maj/forelasare/"> Inspirationsf&#246;rel&#228;sare </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/hogskoleutbildade-pa-flykt--hur-tar-larosatet-emot-dem/"> H&#246;gskoleutbildade p&#229; flykt – hur tar l&#228;ros&#228;ten emot dem? </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/hogskoleutbildade-pa-flykt--hur-tar-larosatet-emot-dem/material-fran-konferensen/"> Material fr&#229;n konferensen </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/morgondagens-vinnare/"> Morgondagens vinnare </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/internationalisering-i-forandring/"> IDA-dagarna 2016 </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/internationalisering-i-forandring/new-page/"> Presentationer </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/almedalen-2016/"> Almedalen 2016 </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/"> Kvalitetsdrivet </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/"> Program </a> <ul class="nav level5 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-a/"> Workshop A </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-b/"> Workshop B </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-c/"> Workshop C </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-d/"> Workshop D </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-e/"> Workshop E </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-f/"> Workshop F </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-g/"> Workshop G </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-h/"> Workshop H </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-i/"> Workshop I </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-j/"> Workshop J </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/det-akademiska-vardet-av-mobilitet---ett-eu-projekt-i-samarbete-med-larosaten/"> Det akademiska v&#228;rdet av mobilitet - ett EU-projekt i samarbete med l&#228;ros&#228;ten </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/ungdomsorganisationers-reflektioner-om-uhrs-rapport-om-breddad-rekrytering-till-och-breddat-deltagande-inom-hogskolan/"> Ungdomsorganisationers reflektioner om UHR:s rapport om breddad rekrytering till och breddat deltagande inom h&#246;gskolan </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/breddad-rekrytering-till-och-breddat-deltagande-inom-hogskolan---en-internationell-utblick/"> Breddad rekrytering till och breddat deltagande inom h&#246;gskolan - en internationell utblick </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/mobility-guidance---what-is-it/"> Mobility Guidance - what is it? </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/gemensamma-mal-for-att-oka-antalet-utresande-utbytesstudenter---vagledning-och-genomstromning-vid-finskt-larosate/"> Gemensamma m&#229;l f&#246;r att &#246;ka antalet utresande utbytesstudenter - v&#228;gledning och genomstr&#246;mning vid finskt l&#228;ros&#228;te </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/breddad-rekrytering-och-breddat-deltagande-inom-hogskolan---ett-uhr-projekt-i-samarbete-med-larosaten/"> Breddad rekrytering och breddat deltagande inom h&#246;gskolan </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/planeringsorganisation/"> Planeringsorganisation </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/praktisk-information/"> Praktisk information </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/sammanfattning-av-kvalitetsdrivet-20-21-april-2016/"> Sammanfattning av Kvalitetsdrivet 20-21 april 2016 </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/Las--och-skrivutveckling---en-nationell-och-internationell-angelagenhet/"> L&#228;s- och skrivutveckling - en nationell och internationell angel&#228;genhet </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/nuak-2019/"> NUAK 2019 </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/nuak-2019/om-nuak/"> Om NUAK </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/internationaliseringsdagarna-2019-tema-hallbar-internationalisering/"> Internationaliseringsdagarna 2019 </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/kalender/"> Kalender </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/nyheter/"> Nyheter </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/nyheter/pressmeddelanden/"> Pressmeddelanden </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Kontakt/"> Kontakt </a> </li> <li class="clearfix active-branch has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="true"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/om-webbplatsen/"> Om webbplatsen </a> <ul class="nav level2 collapse in"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/om-webbplatsen/kakor-pa-uhr.se/"> Kakor (cookies) p&#229; uhr.se </a> </li> <li class="clearfix active active-branch no-children "> <a href="/om-uhr/om-webbplatsen/rss/"> RSS </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/sa-har-behandlar-uhr-personuppgifter/"> S&#229; h&#228;r behandlar UHR personuppgifter </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/pressrum/"> Pressrum </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/pressrum/debattartiklar/"> Debattartiklar </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/pressrum/pressbilder/"> Pressbilder </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/pressrum/logotyp/"> Logotyp </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/pressrum/remisser/"> Remisser </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/pressrum/remissvaryttranden/"> Remissvar/yttranden </a> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </div><!-- /.navbar-collapse --> </nav> <div id="search-phone" class="collapse"> <div class="search-container"> <form action="/ovrigt/sok/" data-ajax-url="/uhrsearchjson" data-current-page-id="10089" method="get"> <div class="input-group "> <label for="uhrquery" class="sr-only">S&#246;k p&#229; webbplatsen</label> <input class="form-control search-autocomplete" placeholder="S&#246;k p&#229; webbplatsen" required="required" type="text" value="" name="q" id="uhrquery" autocomplete="on"/> <span class="input-group-btn"> <button class="btn btn-submit btn-primary" type="submit"> <span class="icon icon-forstoringsglas-uhr"></span> S&#246;k </button> </span> </div> </form> </div> </div> </div> </div> <div style="display: none;" class="uhrloader ignore-accessibility-test"> <img src="/Static/images/loader.gif" /> </div> </header> <div class="main-content" id="main-content"> <div class="row"> <div class="col-sm-8"> <div id="articleBody" class="clearfix"> <div class="clearfix"> <div class="article-heading-functions"> <div id="readspeaker_button-articleBody" class="readspeaker_button rs_skip rsbtn_sampleskin rs_preserve hidden-print"> <a class="rsbtn_play preventAutomaticIcon" rel="nofollow" accesskey="L" title="Lyssna med ReadSpeaker" href="//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=8093&amp;lang=sv_se&amp;readid=articleBody&amp;url=https://www.uhr.se/om-uhr/om-webbplatsen/rss/" role="button"> <span class="rsbtn_left rspart"> <span class="rsbtn_text"> <span class="icon icon-hogtalare-uhr"></span> <span>Lyssna</span> </span> </span> <span class="rsbtn_right rsimg rsplay rspart"></span> </a> </div> <div class="share-block hidden-print rs_skip"> <a class="share-block__link icon icon-twitter-uhr js-popup ga-social-sharing-toplinks" href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3a%2f%2fwww.uhr.se%2fom-uhr%2fom-webbplatsen%2frss%2f&amp;text=RSS&amp;via=uhr_se" target="_blank"> <span class="sr-only">Tipsa via Twitter</span> </a> <a class="share-block__link icon icon-facebook-uhr js-popup ga-social-sharing-toplinks" href="https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=712756588876665&amp;display=popup&amp;href=https%3a%2f%2fwww.uhr.se%2fom-uhr%2fom-webbplatsen%2frss%2f&amp;redirect_uri=https%3a%2f%2fwww.uhr.se%2fom-uhr%2fom-webbplatsen%2frss%2f" target="_blank"> <span class="sr-only">Tipsa via Facebook</span> </a> <a class="share-block__link icon icon-linkedin-uhr js-popup ga-social-sharing-toplinks" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3a%2f%2fwww.uhr.se%2fom-uhr%2fom-webbplatsen%2frss%2f&amp;title=RSS&amp;summary=&amp;source=UHR.se" target="_blank"> <span class="sr-only">Tipsa via LinkedIn</span> </a> <a class="share-block__link icon icon-kuvert-uhr ga-social-sharing-toplinks" href="mailto:?subject=Tips%20fr%C3%A5n%20UHR.se&amp;body=https%3a%2f%2fwww.uhr.se%2fom-uhr%2fom-webbplatsen%2frss%2f"> <span class="sr-only">Tipsa via epost</span> </a> </div> </div> <h1>RSS</h1> </div> <p class="preamble">Det &#228;r enkelt att f&#229; nyheter och pressmeddelanden fr&#229;n UHR via RSS.</p> <div class="main-body"><h2>Länkar för RSS-flöden på uhr.se:</h2> <ul> <li>Hela nyhetsflödet (nyheter och pressmeddelanden)<br /><a href="/om-uhr/nyheter/rss">https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/rss</a></li> <li>Enbart pressmeddelanden<br /><a href="/om-uhr/nyheter/pressmeddelanden/rss">https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/pressmeddelanden/rss</a></li> </ul></div> <div class="row"> </div> </div> <div class="related-links-section"> </div> <div class="share-block hidden-print rs_skip"> <a class="share-block__link icon icon-twitter-uhr js-popup" href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3a%2f%2fwww.uhr.se%2fom-uhr%2fom-webbplatsen%2frss%2f&amp;text=RSS&amp;via=uhr_se" target="_blank"> <span class="sr-only">Tipsa via Twitter</span> </a> <a class="share-block__link icon icon-facebook-uhr js-popup" href="https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=712756588876665&amp;display=popup&amp;href=https%3a%2f%2fwww.uhr.se%2fom-uhr%2fom-webbplatsen%2frss%2f&amp;redirect_uri=https%3a%2f%2fwww.uhr.se%2fom-uhr%2fom-webbplatsen%2frss%2f" target="_blank"> <span class="sr-only">Tipsa via Facebook</span> </a> <a class="share-block__link icon icon-linkedin-uhr js-popup" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3a%2f%2fwww.uhr.se%2fom-uhr%2fom-webbplatsen%2frss%2f&amp;title=RSS&amp;summary=&amp;source=UHR.se" target="_blank"> <span class="sr-only">Tipsa via LinkedIn</span> </a> <a class="share-block__link icon icon-kuvert-uhr" href="mailto:?subject=Tips%20fr%C3%A5n%20UHR.se&amp;body=https%3a%2f%2fwww.uhr.se%2fom-uhr%2fom-webbplatsen%2frss%2f"> <span class="sr-only">Tipsa via epost</span> </a> </div> <p class="last-updated">Senast uppdaterad: <span class="date"> 16 oktober 2018 </span> </p> <div class="share-page"> </div> </div> <div class="col-sm-4"> <div class="side-navigation"> <ul class="nav level0"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/"> Detta g&#246;r UHR </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/"> Uppdrag </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/framjande-av-anvandningen-av-lokalt-beslutade-urvalsgrunder/"> Fr&#228;mja anv&#228;ndningen av lokalt beslutade urvalsgrunder </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/sa-validerar-du-dina-kunskaper/"> Validering – f&#229; papper p&#229; kompetensen </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/sa-validerar-du-dina-kunskaper/jag-vill-studera/"> Jag vill studera </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/sa-validerar-du-dina-kunskaper/jag-vill-arbeta/"> Jag vill arbeta </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/sa-validerar-du-dina-kunskaper/jag-ar-vagledare-eller-arbetar-med-bedomning-av-reell-kompetens-och-validering/"> Jag &#228;r v&#228;gledare eller arbetar med bed&#246;mning av reell kompetens och validering </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/sa-validerar-du-dina-kunskaper/jag-foretrader-en-skola/"> Jag f&#246;retr&#228;der en skola </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/sa-validerar-du-dina-kunskaper/jag-ar-arbetsgivare-eller-foretrader-en-bransch/"> Jag &#228;r arbetsgivare eller f&#246;retr&#228;der en bransch </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/uppdrag/sa-validerar-du-dina-kunskaper/jag-har-utlandsk-utbildning-eller-arbetar-som-kontakttolk/"> Jag har utl&#228;ndsk utbildning eller arbetar som kontakttolk </a> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/intressenter-och-malgrupper/"> Intressenter och m&#229;lgrupper </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/Organisation/"> Organisation </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/Styrelsen/"> Styrelse </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/Styrdokument/"> Styrdokument </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/detta-gor-uhr/Arsredovisning-och-budgetunderlag/"> &#197;rsredovisning och budgetunderlag </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/vi-ar-uhr/"> Vi &#228;r UHR </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/jobba-pa-uhr/"> Jobba p&#229; UHR </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/jobba-pa-uhr/formaner-och-villkor/"> F&#246;rm&#229;ner och villkor </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/"> Konferenser </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/"> Genomf&#246;rda konferenser </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/reko-konferens-19-20-november/"> Reell kompetens – nu en realitet? </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/internationaliseringsdagarna-fran-strategi-till-handling/"> Internationaliseringsdagarna: fr&#229;n strategisk agenda till handling </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/internationaliseringsdagarna-fran-strategi-till-handling/filmupptagning-fran-konferensen/"> Filmupptagning fr&#229;n konferensen </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/nuak-2018/"> Nuak 2018 </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/nuak-2018/presentationer-fran-nuak-2018/"> Presentationer fr&#229;n Nuak 2018 </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/uhr-forum-14-juni/"> UHR forum om studiesituationen f&#246;r studenter med funktionsneds&#228;ttning </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/uhr-forum-14-juni/behandling-av-personuppgifter/"> Behandling av personuppgifter </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2018/"> Kvalitetsdrivet 2018 </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2018/program/"> Program </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2018/sammanfattningar/"> Sammanfattningar och presentationer </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2018/presentatorer/"> Presentat&#246;rer </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/en-hogskola-fri-fran-studentfusk/"> En h&#246;gskola fri fr&#229;n studentfusk </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/nuak-2017/"> NUAK 2017 </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/nuak-2017/presentationer-nuak-2017/"> Presentationer NUAK 2017 </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/almedalen-2017/"> Almedalen 2017 </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/trackit---studentuppfoljning-for-battre-stod/"> Trackit – studentuppf&#246;ljning f&#246;r b&#228;ttre st&#246;d </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/refugees-impact-on-bologna-reform/"> Refugees&#39; impact on Bologna reform </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/refugees-impact-on-bologna-reform/for-information-about-the-european-area-for-higher-education-the-so-called-bologna-process.-httpwww.ehea.info--swedish-hei-activities-associated-with-refugees/"> Background </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/refugees-impact-on-bologna-reform/programme/"> Conference documentation </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/uhr-forum-nationella-minoritetssprak--utbildningsutbud-och-utmaningar/"> UHR Forum: Nationella minoritetsspr&#229;k </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/ida-dagarna-i-orebro-16-17-maj/"> IDA-dagarna 2017 </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/ida-dagarna-i-orebro-16-17-maj/temaomraden/"> Temaomr&#229;den </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/ida-dagarna-i-orebro-16-17-maj/forelasare/"> Inspirationsf&#246;rel&#228;sare </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/hogskoleutbildade-pa-flykt--hur-tar-larosatet-emot-dem/"> H&#246;gskoleutbildade p&#229; flykt – hur tar l&#228;ros&#228;ten emot dem? </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/hogskoleutbildade-pa-flykt--hur-tar-larosatet-emot-dem/material-fran-konferensen/"> Material fr&#229;n konferensen </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/morgondagens-vinnare/"> Morgondagens vinnare </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/internationalisering-i-forandring/"> IDA-dagarna 2016 </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/internationalisering-i-forandring/new-page/"> Presentationer </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/almedalen-2016/"> Almedalen 2016 </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/"> Kvalitetsdrivet </a> <ul class="nav level4 collapse"> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/"> Program </a> <ul class="nav level5 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-a/"> Workshop A </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-b/"> Workshop B </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-c/"> Workshop C </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-d/"> Workshop D </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-e/"> Workshop E </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-f/"> Workshop F </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-g/"> Workshop G </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-h/"> Workshop H </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-i/"> Workshop I </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/workshop-j/"> Workshop J </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/det-akademiska-vardet-av-mobilitet---ett-eu-projekt-i-samarbete-med-larosaten/"> Det akademiska v&#228;rdet av mobilitet - ett EU-projekt i samarbete med l&#228;ros&#228;ten </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/ungdomsorganisationers-reflektioner-om-uhrs-rapport-om-breddad-rekrytering-till-och-breddat-deltagande-inom-hogskolan/"> Ungdomsorganisationers reflektioner om UHR:s rapport om breddad rekrytering till och breddat deltagande inom h&#246;gskolan </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/breddad-rekrytering-till-och-breddat-deltagande-inom-hogskolan---en-internationell-utblick/"> Breddad rekrytering till och breddat deltagande inom h&#246;gskolan - en internationell utblick </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/mobility-guidance---what-is-it/"> Mobility Guidance - what is it? </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/gemensamma-mal-for-att-oka-antalet-utresande-utbytesstudenter---vagledning-och-genomstromning-vid-finskt-larosate/"> Gemensamma m&#229;l f&#246;r att &#246;ka antalet utresande utbytesstudenter - v&#228;gledning och genomstr&#246;mning vid finskt l&#228;ros&#228;te </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/program/breddad-rekrytering-och-breddat-deltagande-inom-hogskolan---ett-uhr-projekt-i-samarbete-med-larosaten/"> Breddad rekrytering och breddat deltagande inom h&#246;gskolan </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/planeringsorganisation/"> Planeringsorganisation </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/praktisk-information/"> Praktisk information </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/kvalitetsdrivet-2016/sammanfattning-av-kvalitetsdrivet-20-21-april-2016/"> Sammanfattning av Kvalitetsdrivet 20-21 april 2016 </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/Las--och-skrivutveckling---en-nationell-och-internationell-angelagenhet/"> L&#228;s- och skrivutveckling - en nationell och internationell angel&#228;genhet </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/Konferenser/nuak-2019/"> NUAK 2019 </a> <ul class="nav level3 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/nuak-2019/om-nuak/"> Om NUAK </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Konferenser/internationaliseringsdagarna-2019-tema-hallbar-internationalisering/"> Internationaliseringsdagarna 2019 </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/kalender/"> Kalender </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/nyheter/"> Nyheter </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/nyheter/pressmeddelanden/"> Pressmeddelanden </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/Kontakt/"> Kontakt </a> </li> <li class="clearfix active-branch has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="true"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/om-webbplatsen/"> Om webbplatsen </a> <ul class="nav level2 collapse in"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/om-webbplatsen/kakor-pa-uhr.se/"> Kakor (cookies) p&#229; uhr.se </a> </li> <li class="clearfix active active-branch no-children "> <a href="/om-uhr/om-webbplatsen/rss/"> RSS </a> </li> </ul> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/sa-har-behandlar-uhr-personuppgifter/"> S&#229; h&#228;r behandlar UHR personuppgifter </a> </li> <li class="clearfix has-children "> <button type="button" class="ignore-accessibility-test expand-button btn" data-toggle="collapse-next" aria-expanded="false"> <span class="icon"></span> </button> <a href="/om-uhr/pressrum/"> Pressrum </a> <ul class="nav level2 collapse"> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/pressrum/debattartiklar/"> Debattartiklar </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/pressrum/pressbilder/"> Pressbilder </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/pressrum/logotyp/"> Logotyp </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/pressrum/remisser/"> Remisser </a> </li> <li class="clearfix no-children "> <a href="/om-uhr/pressrum/remissvaryttranden/"> Remissvar/yttranden </a> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="container default"> <div class="row"> <div class="topitems bottomitems col-sm-12 hidden-print"> <div class="topitems-list visible-xs-block"><div> <div class="infotab-block"> <div class="dropdown "> <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> In English <span class="caret"></span> </a> <div class="dropdown-menu" role="menu"> <p><a href="/en/start/">The uhr.se website in English</a></p> </div> </div> </div> </div><div> <div class="infotab-block"> <div class="dropdown "> <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> Andra spr&#229;k <span class="caret"></span> </a> <div class="dropdown-menu" role="menu"> <p><a title="Arabiska/العربية" href="/ar/om-uhr/andra-sprak/arabiska/">Arabiska/<strong>العربية</strong></a></p> <p><a title="Bosniska, kroatiska, serbiska" href="/om-uhr/andra-sprak/bosniska-kroatiska-serbiska/" target="_top">Bosniska, kroatiska, serbiska/bosanski, hrvatski, srpski</a></p> <p><a title="Farsi" href="/fa/om-uhr/andra-sprak/farsi/">Farsi/<strong>فارسى</strong></a></p> <p><a title="Finska" href="/om-uhr/andra-sprak/finska/" target="_top">Finska/suomeksi</a></p> <p><a title="Franska" href="/om-uhr/andra-sprak/franska/">Franska/français</a></p> <p><a title="Jiddisch" href="/om-uhr/andra-sprak/jiddisch/">Jiddisch/<span>ייִדיש&nbsp;</span></a></p> <p><a title="Meänkieli" href="/om-uhr/andra-sprak/meankieli/" target="_top">Meänkieli</a></p> <p><a title="Nordsamiska" href="/om-uhr/andra-sprak/nordsamiska/" target="_top">Nordsamiska/davvisámegiella</a></p> <p><a title="Romska" href="/om-uhr/andra-sprak/romska/" target="_top">Romska/romani čhib</a></p> <p><a title="Somaliska" href="/om-uhr/andra-sprak/somali/">Somaliska/af soomaali</a></p> <p><a title="Spanska" href="/om-uhr/andra-sprak/spanska/" target="_top">Spanska/español</a></p> </div> </div> </div> </div><div> <div class="infotab-block"> <div class="dropdown "> <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> Om Universitets- och h&#246;gskoler&#229;det <span class="caret"></span> </a> <div class="dropdown-menu" role="menu"> <p>Universitets- och högskolerådet är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Myndigheten har drygt 300 medarbetare i Stockholm och Visby. <a href="/om-uhr/">Om Universitets- och högskolerådet</a></p> </div> </div> </div> </div><div><div class="block"> <a href="/om-uhr/pressrum/" class="block-link"> Press </a> </div></div></div> </div> </div> <footer class="hidden-print"> <div class="col-sm-12"> <div class="row row-eq-height"> <div class="col-md-3 footer-column"> <h3>Kontakt</h3> <p><span>Universitets- och högskolerådet<br />Box 45093<br /></span>104 30 Stockholm</p> <p><strong>Telefon</strong>&nbsp;010-470 03 00<br />(lunchstängt kl 12–13)<br />Frågor om bedömning mån–fre 10–14</p> <p><a title="Till kontaktuppgifter" href="/om-uhr/Kontakt/" target="_top">Fler kontaktuppgifter</a></p> </div> <div class="col-md-3 footer-column"> <h3>V&#229;ra webbplatser</h3> <ul> <li><a href="https://www.antagning.se/se/start">Antagning.se</a></li> <li><a href="http://studera.nu/">Studera.nu</a></li> <li><a href="http://utbyten.se/">Utbyten.se</a></li> <li><a title="Om webbplatsen" href="/om-uhr/om-webbplatsen/" target="_top">Om Uhr.se</a></li> </ul> </div> <div class="col-md-3 footer-column"> <h3>Sociala medier</h3> <ul> <li> <div class="icon icon-facebook-uhr"><a href="https://www.facebook.com/uhr.se/" target="_blank">Facebook</a></div> </li> <li> <div class="icon icon-linkedin-uhr"><a href="https://www.linkedin.com/company/universitets--och-h%C3%B6gskoler%C3%A5det/" target="_blank">LinkedIn</a></div> </li> <li> <div class="icon icon-twitter-uhr"><a href="https://twitter.com/uhr_se" target="_blank">Twitter</a></div> </li> <li> <div class="icon icon-film-uhr"><a href="https://www.youtube.com/c/UHRse" target="_blank">YouTube</a></div> </li> </ul> </div> <div class="col-md-3 footer-column"> <div class="footer-visionwrapper uhr"> <div class="footer-quotations"> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <svg width="80px" height="66px" viewBox="0 0 80 66" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> <title>”</title> <desc>Created with Sketch.</desc> <defs></defs> <g id="Page-1" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"> <path d="M11.8735818,31.6628849 L0,31.6628849 L0,0 L31.6628849,0 L31.6628849,23.8541329 C31.6628849,50.0973759 21.1086955,64.1458578 0,66 L0,54.1264182 C7.91576081,51.844397 11.8735818,45.4619649 11.8735818,34.9789303 L11.8735818,31.6628849 Z M59.3679092,31.6628849 L47.4943274,31.6628849 L47.4943274,0 L79.1572123,0 L79.1572123,23.8541329 C79.1572123,50.0973759 68.6030229,64.1458578 47.4943274,66 L47.4943274,54.1264182 C55.4100882,51.844397 59.3679092,45.4619649 59.3679092,34.9789303 L59.3679092,31.6628849 Z" id="”" fill="currentColor" fill-opacity="0.1"></path> </g> </svg> </div> <h3 class="footer-vision"><span>Utbildning, utbyte, utveckling</span><br/>– f&#246;r alla som vill vidare</h3> <div class="footer-logo"> <img src="/globalassets/uhr_symbol_lila.svg" alt="" /> </div> </div> </div> </div> </div> </footer> </div> <script src="/uhr/libraryjs?v=BzymAJWni-nqXSF5zPJW8r1v3zrydgILjZFn_u6HKeQ1"></script> <script src="/uhr/sitejs?v=kx3PmwRduDOc1KXNxtlSjLscV4fHNtmoMlyYFmcrU-w1"></script> <script src="/uhr/social/twitter?v=A2VI1z8La0PTdcnuWHgo7Nnibg9KuT591_lbKhnVBO81"></script> <script type="text/javascript" src="https://dl.episerver.net/13.0.5/epi-util/find.js"></script> <script type="text/javascript"> if(FindApi){var api = new FindApi();api.setApplicationUrl('/');api.setServiceApiBaseUrl('/find_v2/');api.processEventFromCurrentUri();api.bindWindowEvents();api.bindAClickEvent();api.sendBufferedEvents();} </script> </body> </html>
  

Övriga
Utbildningsanordnare