Turismutbildningar

 

Utbildningsvägar för att verka i svensk turism- och resenäring

  

 

Gynasium
 

 

Folkhögskola

 

Yrkeshögskola

 

Universitet och Högskola

 

Det finns 18 nationella program i gymnasieskolan, 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. Efter ett yrkesprogram ska eleverna vara väl förberedda för yrkeslivet och utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket.

 

Det ska vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana efter utbildningen. Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskole-behörighet under gymnasieutbildningen.

 

De högskoleförberedande programmen ska förbereda eleverna för högskolestudier.

 

Myndighet Skolverket

www.skolverket.se » 

  

Folkhögskolorna har olika huvud-mannaskap. De är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar samt landsting och regioner.

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centrala läroplaner.  

Folkhögskolan är eftergymnasial och utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

 

Folkbildningsrådet

www.folkbildning.se »

 

Yrkeshögskoleutbildning är en

eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning.

Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.

 

Myndighet för Yrkeshögskola

www.myh.se »

Utbildning på universitet och högskolor ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 
Utbildningen ska ge studenterna:

  • kunskaper och färdigheter inom det område utbildningen avser
  • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
  • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Univeritet och Högskolerådet

www.uhr.se » 

AktuelltAktuelltAktuelltAktuellt
RSS-flödet kunde inte hämtas!
Felmeddelande:
Unspecified error
2018-09-19 08:48:42
Folkhögskolan viktig för det professionella kulturlivet
Folkhögskolornas estetiska kurser spelar en viktig roll för svenskt kulturliv. Folkhögskolorna fungerar som utbildare av nya konstnärer såväl som uppdragsgivare för dagens kulturarbetare. Det visar Folkbildningsrådets rapport Kulturell bildning i folkhögskolans regi.
2018-09-10 15:02:23
Ny studie om mångfald i folkbildningens kulturverksamheter
Genom kulturen ska alla människor ha möjlighet att uttrycka och dela sina erfarenheter. Folkbildningsrådet kartlägger och analyserar nu mångfalden inom folkbildningens kulturverksamheter i en studie som redovisas under våren 2019.
news, yh
Fråga GD om YH
Nu har du chansen att fråga Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson om allt du vill veta om yrkeshögskolan.
news, yh
Information om inkomna YH-ansökningar
Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan statistik över hur årets inkomna ansökningar om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning fördelar sig geografiskt och över utbildningsområdena.
RSS-flödet kunde inte hämtas!
Felmeddelande:
Unspecified error
  

Övriga
Utbildningsanordnare