Inlägg av support@internet.se

Nationella Rådet för hotell och turismprogrammet har möte 7-8 oktober

STU har två representanter i rådet.  Tveka inte att kontakta Lena Flodin eller Lott Sand för att ge dem input inför mötet. lena.flodin@ya.se lotta.sand@tec.se   Dagordning – nationella rådet för hotell- och turismprogrammet 2019-10-08 1. Val av justerare 2. Föregående protokoll 3. Anmälan övriga frågor 4. Presentation a. Presentation av ledamöter i rådet 5. Syftet […]

Fortbildningsdagar i Sigtuna: Sista anmälningsdag 15 augusti

Missa inte sista anmälningsdagen till de intressanta fortbildningsdagarna i Sigtuna den 20-21 septemberProgram: Fredag 20 september Kl. 12.00 Ankomst med buss eller bil. Kl. 12.30 Lunch vid kursgården Kl. 13.15 Programmets huvudtema – ” Evenemang och hållbarhet i besöksnäringen” Hans From, Ordförande STU Kl. 13.30 Tema Besöksnäringen: Internationella besökare vid svenska evenemang Föreläsare, Visit Sweden […]

Program för fortbildningen i Sigtuna 20-21 september

Välkommen till årets STU arrangemang som detta år förläggs till Sigtuna vid Mälaren. År 970 grundades Sigtuna som Sveriges första stad. Idag, tusen år senare, är Sigtuna fortfarande en internationell mötesplats. Mycket tack vare sitt läge och närheten till omvärlden via Arlanda. Den 20 september träffas vi i Sigtuna. Vi kommer att konferera både fredag och […]

Styrelsemöte 20 maj kl 9.30 Adobe Connect

Dagordning § 1 Mötets öppnande med fastställande av dagordning § 2 Val av protokollförare och justerare § 3 Föregående protokoll att godkänna: a. Protokoll från årsmötet STU 19-04-11 – Lotta – Bilaga 1 b. Protokoll från konstituerande styrelsemöte STU 19-04-11 – Lotta – Bilaga 2 § 4 Aktuella områden för beslut a. Verksamhetsplan för STU […]

Kallelse till årsmöte 2019

Kallelse till STU:s årsmöte 2019 Välkommen till Frans Schartaus Handelsinstitut Blekingegatan 55, Stockholm (Ingång A plan 1, närmast Skrapan) 11/4 kl. 11.00 Hans From Ordförande DAGORDNING 1. Årsmötets öppnande 2 Val av ordförande för årsmötet 3 Val av sekreterare för årsmötet 4 Upprättande av röstlängd 5 Val av två justerare, tillika rösträknare 6 Fastställande av […]