Inlägg av hans.from@bncollege.se

Årsmöte för STU – 15/6 kl. 15.00 digitalt på Teams

Kallelse STU årsmöte 2022 Onsdag 15/6 kl. 15.00 Obs Nytt datum Digitalt på Teams Dagordning för STU – årsmöte 2022 1. Årsmötets öppnande 2 Val av ordförande för årsmötet 3 Val av sekreterare för årsmötet 4 Val av två justerare, tillika rösträknare 5 Upprättande av röstlängd 6 Fastställande av dagordning 7 Fråga om årsmötets behöriga […]