Årsmötet 23 april – inställt – nytt datum inom kort

Då den tekniska lösningen att våra medlemmar skulle ha möjlighet att på distans kunna delta i årsmötet inte har fungerat tillfredsställande skjuts årsmötet upp. Styrelsen återkommer med nytt datum.

Hälsningar styrelsen