Årsmöte den 11 april 2019

Årsmötet  äger rum i Frans Schartaus Handelsinstituts lokaler på Blekingegatan 55 i Stockholm, Sal A1. www.schartau.se

Mer information kommer.

Mycket välkomna.